Villoja poliittiseen keskusteluun perheistä

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / Villoja poliittiseen keskusteluun perheistä
15.3.2018 11:00
Hyttinen Pilvi.jpg

Osa-aikatyön houkuttelevuuden lisääminen esimerkiksi perustulon avulla voisi olla yksi ratkaisu pulmaan.

Osa-aikatyön tekeminen voi olla haluttu ja tietoinen valinta. Perheellisten työntekijöiden kannalta osa-aikatyö voi olla keino parantaa työelämän ja yksityiselämän tasapainoa, jolloin vanhemmat voivat viettää enemmän aikaa lastensa kanssa ja pysyä samalla työelämässä.  Osa-aikatyö vaikuttaa myönteisesti työllisyysasteeseen, koska sen odotetaan lisäävän naisten työvoimaosuutta. Toisaalta työnantajat voivat osa-aikatyöntekijöiden avulla mukauttaa resursseja ajoittain vaihteleviin työvoiman tarpeisiin.

15.10.2017 Helsingin Sanomissa oli artikkeli Osa-aikatyö on monen perheellisen pelastus Nämä asiat sinun tulee huomioida, jos haluat lyhentää työaikaasi osa-aikatyöstä. Artikkeliin oli haastateltu akatemiatutkija  Mia Tammelinia Jyväskylän yliopistosta. Tammelin on tutkinut perheen ja työelämän yhteensovittamista. Artikkelissa hän nosti esiin syyt osa-aikaisen työnteon vähäisyydelle: raha ja työkulttuuri: ”Meillä on eurooppalaisittainkin vankka sitoutuminen kokoaikatyöhön, noin 37–40-tuntiseen viikkoon”. ”Keskustelun pitäisi lähteä siitä, että esimiehille ja kaikille työpaikalla tulee ajatus, että on ihan oikein ja sallittua tehdä työtä osa-aikaisena.”

Osa-aikatyö rikkoo totuttua kaavaa. Ihmiset saattavat jopa pelätä reaktioita työpaikallaan, kun kertoo toiveistaan osa-aikatyöhön. Suomen työmarkkinat toimivat tässä kohtaa jähmeän vanhoillisesti: Joko olet töissä täysipäiväisesti tai olet kokonaan poissa töistä.

Kansantaloudellisesti on totta, että hyvinvointivaltiona Suomi tarvitsee toimiakseen korkeata työllisyysastetta. Tarvitsemme nykyistä tasapainoisemman tulevaisuuden näkymän huoltosuhteen osalta. Syntyvyyden saamiseksi nousuun tulee tehdä muutakin kuin Antti Rinteen talkootölväisy ilman mitään villoja välissä.

Politiikassa tulee tunnistaa keitä varten ja miksi päätöksiä tehdään. Työelämän ja muun elämän yhteensovittaminen nykyistä paremmin on yksi keskeisimpiä yhteiskunnallisia kysymyksiä, mikä vaatii politiikalta vastauksia. Tutkimusten valossa nuoremmat sukupolvet arvottavat elämässään muitakin asioita tärkeiksi kuin pelkän työn.

Työelämä on muuttunut, mutta niin ovat perheetkin. Muutokset ovat vieneet moninaisempaan suuntaan. Kehityskulut haastavat politiikan valmistelemaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Per­he­va­pai­siin tar­vi­taan huo­lel­la ra­ken­net­tu uu­dis­tus, mutta sen rinnalla on tunnistettavissa oleva tarve löytää myös muita keinoja yhdistää perhe-elämä ja työ. Osa-aikatyön houkuttelevuuden lisääminen esimerkiksi perustulon avulla voisi olla yksi ratkaisu pulmaan.

Pilvi Hyttinen, Lappeenranta, kirjoittaja on Keskustanaisten Karjalan piirin puheenjohtaja