Vehviläinen: Välikysymys kotihoidon tuen leikkauksesta

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Vehviläinen: Välikysymys kotihoidon tuen leikkauksesta
25.9.2013 14:00

Suomalaiset ovat oikeudentuntoista väkeä. Siellä, missä kaksi ihmistä kohtaa, puhutaan Nokian toimitusjohtajan jättipalkkioista ja herrojen kohtuuttomista optioeduista. Kukaan ei niitä hyväksy.

Välikysymys kotihoidon tuen leikkauksesta 25.9.2013
Keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen
(muutosvarauksin)


Arvoisa puhemies,

Suomalaiset ovat oikeudentuntoista väkeä. Siellä, missä kaksi ihmistä kohtaa, puhutaan Nokian toimitusjohtajan jättipalkkioista ja herrojen kohtuuttomista optioeduista.  Kukaan ei niitä hyväksy.

Kun ajankuva on tällainen, ihmisten odotukset valtiovallan toimiin ja tekoihin korostuvat. Hallitukselta odotetaan oikeudenmukaisia ja ihmisten tasavertaisuutta lisääviä päätöksiä. Sellaisia päätöksiä, jotka huomioivat erityisesti pienituloisten ihmisten ja perheiden tilanteen.

Kansa odottaa, että politiikka vastaa kansalaisten oikeudentajua. Hallitus on nyt lähtenyt tielle, joka laittaa lapsiperheet keskenään eriarvoiseen asemaan.

Pienten lasten kotihoidon tuen leikkaus kiintiöittämällä se puoleksi äidille ja isälle, tekee toisista perheistä tasa-arvoisempia kuin toisista. Hallitus on puolensa valinnut. Teidän puolenne on sellaisten hyväosaisten perheiden puoli, missä sekä äidillä että isällä on vakituinen työ ja keskenään tasavertaiset palkat. Sellaisessa perheessä on mahdollista toteuttaa ajamaanne kotihoidon tuki pakolla puoliksi –mallia.

Sen sijaan suuressa osassa perheitä kotihoidon tuen pakkojako ei toimi. Tähän saakka kotihoidon tuen valinneissa perheissä lasta tai lapsia on jäänyt hoitamaan pienempituloisempi vanhempi, yleensä äiti. On selvää, että nuorten perheiden lastenhoitovalintoja konsultoi euro. Tilastot kertovat, että kotihoidon tuen valinneista isolla joukolla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta. Kotihoidon tuen turvin lapsia hoitavat usein myös yksinhuoltajat, opiskelijat ja yrittäjäperheet.

Edes keskituloisissa perheissä hallituksen kotihoidon tuen puolittaminen isälle ja äidille ei toimi. Syy on yksinkertainen: naisten pienemmät palkat. Tilastokeskuksen mukaan naisten keskipalkka on noin 600 euroa vähemmän kuin miesten. Veronmaksajain Keskusliitto onkin laskenut, että isän jääminen kotiin merkitsisi keskituloiselle perheelle 300 euroa vähemmän käyttörahaa kuukaudessa. Jokaisessa tavallisessa lapsiperheessä 300 euroa on suuri raha.

Arvoisa puhemies,

On hämmästyttävää, että hallitus haluaa jakaa kotihoidon tukea leikkaamalla perheet eri kastiin. Siis perheisiin, joille annetaan mahdollisuus yhä lapsen kotona hoitamiseen kolmivuotiaaksi asti ja niihin, joilta se kylmästi viedään hoitovaihtoehdoista pois. Tämä ei ole perheiden ja lasten tasavertaista kohtelua.

Olette jo nyt järkyttäneet kymmenien tuhansien lapsiperheiden arkea. Kotihoidon tuen leikkaus on arvovalinta, jossa vain hyvin toimeentulevat voivat toteuttaa lastensa hoidossa valinnan mahdollisuutta.

Monissa perheissä pohditaan, että kuka mahtaa olla kotihoidon tuen leikkauksen isä tai äiti. Näyttää siltä, että leikkauksen arkkitehtitoimisto löytyy Valtioneuvoston Linnasta, pääministerin työhuoneesta.

Me keskustassa olemme häkeltyneinä seuranneet sitä, miten kokoomus on pääministeri Kataisen johdolla saanut koko hallituksen taakseen tässä asiassa. Nyt te yhteisesti olette sitä mieltä, että pienituloisilla perheillä ei tarvitsekaan olla samaa valinnan mahdollisuutta kuin parempituloisilla. Hallitukselta tämä on kova arvovalinta.

Arvoisa puhemies,

Kotihoidon tuen leikkaus on tehty huppu silmillä. Ette ole tarkastelleet asiaa monipuolisesti. Näyttää siltä, että teitte budjettiriihessä kiireessä ja paniikissa mahdollisimman pitkän listan rakenneuudistuksista. Vain harva uskoo, että pienten lasten äitien hätyyttely töihin pelastaa Suomen talouden ja kestävyysvajeen.

Sen sijaan moni näkee heti, että kotihoidon tuen leikkaus tuo tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia, uusia lapsia kunnalliseen päivähoitoon. Jo nyt liian täysiin päiväkoteihin tulee paljon alle kolmivuotiaita lapsia. Tämä merkitsee sekä lisähenkilöstön että isompien tilojen tarvetta.

Kunnille muutos tulee todella kalliiksi. Kotihoidon tuen pakkokiintiöinti on pahasti ristiriidassa sen kanssa, että hallitus tavoittelee kuntien toimintamenoihin miljardin euron vähennystä vuoteen 2017 mennessä. On pakko todeta: toinen käsi ei tiedä, mitä toinen tekee.   

Suomalaisten naisten, mukaan lukien äidit, työurien pituudet ovat tilastojen kärkeä kansainvälisesti vertaillen. Suomalaisten naisten työpanos on Euroopan suurin, kun sitä katsotaan kokoaikatyönä. Sen sijaan monissa muissa maissa osa-aikatyö on naisilla yleisempää.

Äitien työllisyysaste ei Suomessa ole alhainen verrattuna muihin väestöryhmiin. Kouluikäisten lasten äidit ovat ansiotyössä lähes yhtä yleisesti kuin isät. Tilastoja katsoessa huomiota kiinnittää, että äitejä vähemmän työhön osallistuu työikäiset lapsettomat miehet. Näitä taustoja vasten pienten lasten äitien syyllistäminen liian lyhyillä työurilla ei ole perusteltua.

Hallitus antaa ymmärtää, että kotihoidon tuen kiintiöittäminen vanhempien kesken on paras keino tukea isien ja äitien välistä tasa-arvoa ja lisätä isien osallistumista lasten hoitoon. Emme yhdy tähän.

Naisten alemmat palkat, pätkätyöt ja vanhemmuuden kustannusten epäoikeudenmukainen jako – siinä ovat keskeisemmät parannuskohteet äitien ja isien tasa-arvon kannalta. On surullista, että hallitus yrittää naamioida kotihoidon tuen kiintiöittämisen tasa-arvon kaapuun.  

Arvoisa puhemies,

Missä ovat kotihoidon tuen leikkauksen puolestapuhujat? Kiihkeimmät puolustajat löytynevät ministeriaitiosta ja permannolta hallituspuolueiden riveistä. Myös talouselämän eliitti ja etujärjestöt nyökyttelevät.

Huomioni on kiinnittynyt siihen, että lasten kehitystä ja hyvinvointia tutkivat asiantuntijat ja lapsiperheiden järjestöt suhtautuvat hyvin kielteisesti esitykseenne. Yhtään kiittävää kannanottoa emme ole heiltä nähneet. Sen sijaan esimerkiksi Väestöliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ovat antaneet erittäin kriittisiä kommentteja päätöksestä leikata kotihoidon tukea.

Hyvä päätöksenteko pohjautuu monipuoliseen, ja mikäli mahdollista myös tutkittuun, tietoon. Hallituksen päätös kotihoidon tuen leikkaamisesta ei perustu lapsen etuun eikä hyvään perhepolitiikkaan.  

Hallituksen perhepolitiikka on ollut hukassa koko vaalikauden. Kokonaisnäkemys perheiden hyvinvoinnista on puuttunut. Lastensuojelun parannustoimenpiteet odottavat päätöksiä. Leikkauksia ja heikennyksiä perheiden palveluihin ja tukiin on tehty. Hallitus on jo jäädyttänyt lapsilisien indeksikorotukset. Leikkaako hallitus seuraavaksi lapsilisien tasoa?

Suurta hämmennystä herättää hallituksen poukkoilu varhaiskasvatuksen ja päivähoidon osalta. On erikoista, että samaan aikaan kun varhaiskasvatuslakia laaditaan nyt vihdoin valmistelutyöryhmässä, te kerrotte jo päättäneenne kotihoidon tuen leikkauksesta ja päivähoito-oikeuden kaventamisesta. Missä on hallituksen varhaiskasvatuksen kokonaisnäkemys? Vai eikö sillä ole väliä?

Arvoisa puhemies,

Sain viime viikolla kotihoidon tuen leikkaukseen liittyen sähköpostia Turusta. Sähköposti kuului näin:

”Olen seurannut kauhulla hallituksen kompurointia rakenneuudistusten parissa, ja olen suuresti ihmetellyt kuinka elämästä vieraantuneita ihmisiä oikein säätelee maan asioita meidän perheiden arkea tuntematta! Kotihoidon tuen puolittaminen vanhempien kesken tarkoittaa käytännössä ainakin meidän pienituloisten ja yksityisyrittäjien perheissä lapsen kotihoidon tuen vähenemistä puoleen nykyisestä. Ei meillä ole taloudellisesti, eikä yrityksen sanelemista realiteeteista johtuen mahdollisuutta isän jäädä kotiin”.

Keskustan mielestä on arvokasta, että perheet itse voivat päättää jatkossakin missä heidän lapsiaan hoidetaan. Perheiden valinnan mahdollisuus on keskustalle arvovalinta. Uskomme edelleen siihen, että perheet tietävät Kataisen hallitusta paremmin miten heidän pieniä lapsiaan tulee hoitaa. Tämän vuoksi teimme nyt toisen kerran välikysymyksen kotihoidon tuesta.

Voi olla, että ajamanne leikkaus kotihoidon tukeen on hallitukselle mitätön yksityiskohta rakenneuudistusten listassa. Meille se ei sitä ole. Pidämme asiaa periaatteellisesti isona ja merkittävänä.  

Emme ole yksin näkemyksemme kanssa. Suurin osa suomalaisista perheistä on kanssamme samaa mieltä. Päätös kotihoidon tuen leikkaamisesta osoittaa, että hallituksen ministerit elävät aivan eri todellisuudessa kuin tavalliset suomalaiset.

Arvoisa puhemies,

Edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen:

”Eduskunta katsoo, että lapsiperheiden tasa-arvoisen kohtelun ja erityisesti pienituloisten lapsiperheiden aseman turvaamiseksi, perheille tulee tarjota aito valinnan mahdollisuus lapsen hoitomuodon suhteen eikä kotihoidon tukea saa leikata. Kotihoidon tuen kiintiöittäminen siirtäisi tuhansia lapsia kunnalliseen päivähoitoon. Tämä tuo merkittäviä lisäkustannuksia  talousvaikeuksissa oleville kunnille. Kotihoidon tuen leikkaus kuvastaa Kataisen hallituksen perhepolitiikan epäonnistumista. Edellä esitetyin perustein eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta”.