Varsinais-Suomen kehitys ei saa jäädä vain Turun varaan

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Varsinais-Suomen kehitys ei saa jäädä vain Turun varaan
2.12.2013 16:00

Hallituksen rakennepaketissa jatkuu tarpeeton keskittäminen: Myös Turun ulkopuolella tulee olla kasvua ja uusia asukkaita, toteaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Myllymäki avauspuheenvuorossaan Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston kokouksessa 2.12.2013.

VARSINAIS-SUOMEN KEHITYS EI SAA JÄÄDÄ VAIN TURUN VARAAN

Hallituksen rakennepaketissa jatkuu tarpeeton keskittäminen: Myös Turun ulkopuolella tulee olla kasvua ja uusia asukkaita.

 

Suomea "kehitetään" maantieteelliseen todellisuuteemme sopimattomien metropolimallien perustalta. Lopputuloksena voi olla kilpailukykymme perustavanlaatuinen rapautuminen, jos asumisen ja rakentamisen ainut johtoajatus on se, että talouskasvu syntyy vain kaupungeissa, erityisesti Helsingin seudulla.

 

Historiallisesti kilpailukykymme ja menestyksemme ovat syntyneet kansalais- ja paikkalähtöisesti, alhaalta ylöspäin. Varsinais-Suomi varmistaa menetyksensä myös tulevaisuudessa, jos kykenemme huolehtimaan kaikkien paikallisyhteisöjen ja kaikkien asukkaiden menestyksen ja onnellisuuden edellytyksistä.Oma kysymyksenasetteluni on ollut: "Miksi kehys- ja maalaiskuntien kasvua täytyy hillitä, eikö kaupunkien luontainen vetovoima riitä; ihmisten tulee vapaasti saada valita asuintapansa ja -paikkakuntansa?" Nyt hallituksen rakenneuudistuksen taustamateriaalista on poimittavissa maailman pankin tutkimus (2009), jolla yhdyskuntarakenteen eheytymistä eli tiivistämistä perustellaan ja samalla kehyskunnat, maaseutu ja ilmastonmuutos jäävät vähälle huomiolle.
Suomen hallitus kuuntelee ainoastaan sellaisia asiantuntijoita, jotka tukevat sen ideologissävytteistä keskittämisen maantiedettä ja suuruuden logiikan vaihtoehdottomuutta.

 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava ei saa estää Turun kehyskuntien ja maaseutualueiden kehittymistä. Näiden alueiden on saatava myös kasvaa, mutta eri kilpailuvalteilla kuin maakuntamme keskus. Kysymyksen tulisi kuulua: ”Millä toimilla saamme kasvua aikaan ydinTurssa ja millä toimilla kehys- ja maaseutukunnissa?”

 

Tästä syystä erityinen huomio tulee asettaa liikennejärjestelmän kehittämiseen niin, että koko Varsinais-Suomen kilpailukyky kasvaa. Samoin tuoreen Varsinais-Suomen biomassapotentiaalin kartoitus -raportin havainnot tulee hyödyntää lähiruoan, hajautetun asumisen ja energiantuotannon maakuntakaavoituksessa.

 

Kestävä ruoan tuotanto, maaseutuasuminen ja niihin liittyvä osaaminen sekä cleantech -innovaatiot ovat myös Varsinais-Suomen mahdollisuuksia. Tämän vuoksi tarpeeton keskittäminen erilaisissa rakennemalleissa ja MAL -sopimusmenettelyissä on otettava uuteen tarkasteluun: Myös Turun ulkopuolella tulee olla kasvua ja uusia asukkaita. Varsinais-Suomi kasvaa sekä maaseutunsa että kaupunkiensa vahvuuksilla. 

 

Pekka Myllymäki

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja (kesk)

0400-828375