Valinnanvapaus turvattava

5.3.2012 10:29

Tukijärjestelmien tarkoituksena on tukea perheitä lasten kasvatuksessa ja hoidossa. Lapsen lähtökohdan ja perheen tilanteen huomioon ottavan päivähoitomuodon valinta on ensiarvoisen tärkeää. Perheillä tulee olla pitkäjänteinen mahdollisuus suunnitella työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tulevaisuudessakin. Kotihoito, yksityinen hoito ja kunnallinen päivähoito tulee jatkossakin olla tasavertaisena perheiden työkalupakissa.

Kataisen hallituksen aikeet leikata lasten kotihoidontukea on myrkkyä lapsiperheiden valinnanvapaudelle. Kodinhoidontuen keston lyhentäminen nykyisestä kolmesta vuodesta kahteen eivät tuo säästöä vaan rasittavat entisestään kuntien julkisia menoja.

Keskusta ei hyväksy perheiden ja perusturvan heikennyksiä vaan perheillä on oltava aito ja toteuttamiskelpoinen oikeus valita perheelleen sopivin tapa lasten hoitamiseen.