Tehdään uudesta maakunnasta aktiivinen ihmisten yhteisö

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / Tehdään uudesta maakunnasta aktiivinen ihmisten yhteisö
3.11.2017 16:00
Kaijanen Laura.jpg

Uudesta maakunnasta ei synny kaikkivoipaa toimijaa, vaan se tulee nähdä ihmisten yhteisönä. Uusi maakunta olemme me eteläkarjalaiset ihmiset.

Tehdään uudesta maakunnasta aktiivinen ihmisten yhteisö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi sote- ja maakuntauudistuksen keskeisimpiä asioita. Etelä-Karjalan kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä myös jatkossa.

Uudistuksen jälkeen maakunnan tehtävänä on tukea kuntia ja tarjota kunnille asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi. Maakunnat vastaavat myös esimerkiksi siitä, että hyvinvointia edistävät ja sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevät palvelut toteutuvat.

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja ja vähentää sosiaali- ja terveysmenoista aiheutuvia kustannuksia. Jotta tavoitteissa onnistutaan, on kuntien ja maakuntien tehtävä tiivistä yhteistyötä.

Keskustanaisten Karjalan piiri painottaa, että maakunnan tulee olla organisaationa aktiivinen yhteistyötaho ja linkki maakunnan eri toimijoiden välillä. Kuntien ja maakunnan lisäksi myös lukuisa joukko yrityksiä, yhdistyksiä ja järjestöjä jotka toimivat eteläkarjalaisten hyvinvoinnin edistämisen eteen.

Uudesta maakunnasta ei synny kaikkivoipaa toimijaa, vaan se tulee nähdä ihmisten yhteisönä. Uusi maakunta olemme me eteläkarjalaiset ihmiset.

Laura Kaijanen, puheenjohtaja, Keskustanaisten Karjalan piiri ry