Syyskokous otti kantaa metsien ja saariston puolesta

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Syyskokous otti kantaa metsien ja saariston puolesta
21.11.2016 10:52
Ranta saaristo.jpg

Keskustan Varsinais-Suomen piirin syyskokous kokoontui Kemiönsaarella 19.11.2016 ja otti kantaa metsien hiilinielu- sekä merimetso ja hylje-kysymykseen. Lisäksi kokous kannatti Satu Simeliuksen valintaa Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Suomen metsät ovat Euroopan suurimpia hiilinieluja

 

Suomi on joutunut eriskummalliseen asemaan ilmastopolitiikassa metsien käytön vuoksi. Hallituksen kaavailema puunkäytön voimakas lisääminen ja metsien hyödyntämiseen nojaava biotalous ovat vaarassa, jos EU-komission esittämät nieluja koskevat laskentatavat toteutuvat.

EU:n uusi laskentatapa, jossa vertailuksi otettaisiin vuoden 2009 metsien käyttö, rankaisisi Suomea. Tasoa on nykysuunnitelmien valossa lähes mahdoton toteuttaa. Suomessa metsäsektori on hiilinielu ja merkittävä keino taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Nyt EU laskee Suomen metsät virheellisesti päästöjen lähteenä. Se ei ole oikeudenmukaista, sillä laskentasääntöjä ohjaa pitkälti EU-politiikka, eivätkä ne ota kantaa metsien biologiseen hiilinieluun. Niin kauan kuin metsien vuotuinen kasvu Suomessa on suurempi, kuin hakatun puun määrä toimivat Suomen metsät biologisena hiilinieluna Euroopallekin.

 

 

Merimetso- ja hyljekantaa rajoitettava

 

Merimetsot aiheuttavat ammattikalastukselle sekä vakituiselle ja vapaa-ajan asutukselle kiistatonta haittaa. Toimet kannan rajoittamiseksi ovat saariston asukkaiden ja ammatinharjoittajien näkökulmasta täysin riittämättömät. Häirinnän seurauksena lintukannat vain siirtyvät aiheuttamaan haittaa muualle, mutta kanta ei katoa. Samoin hyljekannan kasvu aiheuttaa kiistatonta haittaa ammattikalastukselle.

Merimetso- ja hyljekantaongelma ratkaiseminen on oleellinen kysymys saariston elinvoimalle. Viranomaisten tulisi saaristolain hengen mukaan olla luomassa edellytyksiä saariston elinvoiman säilymiseksi. Saaristossa yrittämisen ja asumisen kannalta on tärkeää, että kantoja levittävistä toimenpiteistä siirrytään viipymättä kantoja rajoittaviin toimenpiteisiin.

 

 

Satu Simelius keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

                                                                                                                                          

Varsinais-Suomen Keskustan piiri kannattaa sauvolaisen Satu Simeliuksen valintaa Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Simeliuksella on laaja-alaista osaamista monilta politiikan sektoreilta. Lisäksi häneltä löytyy näkemystä puolueen nykytilasta monipuolisten luottamus- ja työtehtäviensä johdosta.

Simelius haluaa kehittää Keskustan puoluevaltuustoa monipuolisen keskusteluareenan suuntaan. Hän esittää, että puoluevaltuusto ottaisi pohdittavakseen pitkän aikavälin haasteita niin järjestöasioissa kuin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Monissa tehtävissään Varsinais-Suomen Keskustassa Simelius on vakuuttanut tehokkuudellaan ja osaamisellaan. Hänestä olisi varmasti hyötyä myös puolueen johtopaikoilla.