Syyskokouksen päätöksiä

2.12.2018 19:00

Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen syyskokous kokoontui Tavastkengän kylätalolla 18. marraskuuta. Kokouksen alussa käytiin keskustelua ajankohtaisesta politiikasta kansanedustajaehdokas Mikko Kinnusen johdolla. Samalla Reisjärveltä kotoisin oleva Kinnunen esitteli omia teemojaan ja tavoitteitaan tulevissa vaaleissa.

Varsinaisina kokousasioina olivat sääntömääräiset syyskokousasiat, kuten toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat. Tulevan vuoden toiminnassa keskeistä ovat lukuisat vaalit: eduskuntavaalit 14.4., europarlamenttivaalit 26.5. ja syksyllä maakuntavaalit. Eduskuntavaaleissa paikallisyhdistys tukee tasapuolisesti kaikkien ehdokkaiden vaalityötä ja järjestää tilaisuuksia tarpeen mukaan. Yhdistys vastaa tapahtumien tarjoiluista ja markkinoinnista. Maakuntavaaleissa paikallisyhdistys on asettanut ehdokkaakseen Matti Leiviskän.

Pyhännän kunnan 110-vuotisjuhlavuoden johdosta päätettiin esittää kunnalle, että Pyhännällä järjestettäisiin kyläkokousten sarja, jossa pohdittaisiin kunnan tulevaisuutta ja kylien kehittämistä.

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla, mutta monien vaalien vuoksi yhdistyksen talousarvio muodostui alijäämäiseksi vuodelle 2019.

Paikallisyhdistyksen johtokuntaan valittiin vuodelle 2019: puheenjohtajaksi Matti Leiviskä, sihteeriksi Pilvi Härmä, taloudenhoitajaksi Leena Heikkinen (kk), varapuheenjohtajaksi Jukka Puurunen ja muiksi jäseniksi Teemu Aitto-oja, Raimo Hoikka, Terhi Korsulainen, Ritva Leiviskä ja Sirpa Piippo.