Suomen arvoisia tekoja Euroopassa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Suomen arvoisia tekoja Euroopassa
27.4.2019 10:34
teot euroopassa.jpg

Keskustan eurovaaliohjelma on julki. Ilmastonmuutos, huolenpito, turvallisuus, osaaminen ja työ tarvitsevat Suomen arvoisia tekijöitä Eurooppaan.

Keskusta julkaisi lauantaina eurovaaliohjelmansa puheenjohtaja Juha Sipilän johdolla Riihimäellä.

- Keskustalle Euroopan unioni on ratkaisujen EU. Haluamme parlamenttiin edustajia, jotka tekevät yhteistyötä yli puolue- ja maarajojen ratkaisujen aikaan saamiseksi suuriin eurooppalaisiin kysymyksiin. Yhtä lailla keskustalaisten meppien kunniatehtävä on ollut tehdä töitä sen eteen, että Suomen erityisolosuhteet ja kansallinen etu näkyvät EU:n päätöksissä, Sipilä sanoo.

Keskustalla on 20 ehdokasta eurovaaleissa. Ehdokkaat ja tuore eurovaaliohjelma löytyvät täältä.


***

Keskustan mielestä EU:lla on merkittävä rooli tulevaisuuden haasteiden ratkojana maailmanlaajuisesti. Näiden haasteiden ratkominen kuitenkin vaatii sen, että EU on sisältä erityisen yhtenäinen ja että se toteuttaa haasteiden ratkaisemiseksi järkevää ja tuloksellista politiikkaa ilman jarruttavaa populismia. Ilmastonmuutos, eurooppalainen turvallisuuspolitiikka, kansalaisten hyvinvointi ja eriarvoistumisen pysäyttäminen sekä menestys ja osaaminen ovat Keskustan eurovaaliohjelman tärkeimmät teemat.


TURVALLISUUS


Euroopan unionin on kannettava entistä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Suomen etu on osallistua aktiivisesti ja omilla ehdotuksilla EU:n puolustusyhteistyön kehittämiseen, jotta unioni ja jäsenvaltiot pystyvät paremmin vastaamaan tulevaisuuden turvallisuustarpeisiin ja edistämään vakautta lähiympäristössä ja laajemmin. Lisäksi muuttoliikkeestä on tehtävä hallitumpaa. Keskustan mielestä EU:lla on laaja yleisinhimillinen vastuu maapallomme suurista yhteisistä haasteista. EU:n on kyettävä auttamaan entistä paremmin hätää kärsiviä, vähennettävä köyhyyttä ja pyrittävä löytämään ratkaisuja globaalien haasteiden todellisiin juurisyihin Agenda2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.


ILMASTO

EU:n on otettava selkeä johtajuus ilmastopolitiikassa maailmanlaajuisesti. Matkalla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä EU:n on Keskustan mielestä tiukennettava vuoden 2030 päästövähennystavoitettaan nykyisesti 40 prosentista 55 prosenttiin vuoden 1990 päästöistä.

Ilmastopolitiikan on oltava johdonmukaista. Samanaikaisesti ei voida asettaa kovempia ilmastotavoitteita ja tiukentaa lainsäädäntöä uusiutuvien raaka-aineiden käytön osalta. Kestävällä metsänhoidolla turvaamme luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielut. Kilpailukykyinen maatalous on elinehto suomalaiselle elintarviketuotannolle. Ruoantuotanto on turvattava kaikissa EU-maissa, kuten tähänkin asti on tehty.


HUOLENPITO

Euroopan unioni tarvitsee sosiaalista Eurooppaa, jossa kasvu ja hyvinvointi kuuluvat kaikille. Tarvitsemme Euroopan, jossa toteutuu sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuus, jossa löydetään yhdessä vastauksia nuorisotyöttömyyden valtavaan ongelmaan, ja jossa taistellaan yhdessä tasa-arvon toteutumiseksi työelämässä. Nimensä mukaisesti EU:n koheesiopolitiikka on kuin liima, joka pitää unionia koossa ja tasaa eri alueiden kehityseroja niin maiden välillä kuin sisällä.  EU:n yhtenäisyys edellyttää erityisesti sitä, että kehityserot eivät kasva kohtuuttomasti. Keskusta haluaa edelleen turvata harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisaseman aluekehitysrahoituksessa.


OSAAMINEN JA TYÖ

Suomen ja EU:n kannalta on erityisen tärkeää, että EU-maiden työmarkkinat ovat entistä joustavampia ja työvoima liikkuu entistä enemmän. Erityisesti koulutukseen ja tutkimukseen tulee panostaa. Digitalisaatio tulee mullistamaan työmarkkinat myös Euroopassa ja mahdollistamaan työvoiman suuremman liikkuvuuden. Keskustan mielestä EMU:a tulee uudistaa nyt, kun näköpiirissä ei ole välitöntä kriisiä. EU-maat eivät ole riittävän vahvoja niin kauan kuin niiden pankkisektorit eivät ole kestäviä. Niinpä pankkiunionin rakentaminen valmiiksi ja pankkien vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita EU:n vahvistamiseksi kriisien varalta ja ennaltaehkäisemiseksi.

Tiiviimmän euro-ohjelman lisäksi Keskusta on linjannut laajasti keskustalaista europolitiikkaa. Pitkä versio Keskustan eurovaaliohjelmasta löytyy täältä.