Sote rakennettava kuntien yhteistyölle, ei isäntä-renki-suhteelle

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uusimaa / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Sote rakennettava kuntien yhteistyölle, ei isäntä-renki-suhteelle
3.4.2013 15:00

Keskustan Uudenmaan piirihallitus 3.4.2013        Sote rakennettava kuntien yhteistyölle, ei isäntä-renki-suhteelle


Keskustan Uudenmaan piirihallituksen mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen Uudellamaalla tulee toteuttaa kuntien välisenä yhteistyönä, ei isäntäkunta-mallilla. Isäntäkuntamallissa keskuskunnat olisivat nimensä mukaisesti isäntiä, ja niiltä palveluita ostamaan joutuvat naapurit isännille alisteisia renkejä. Kunnat ja niiden asukkaat eivät olisi yhdenvertaisessa asemassa, mihin seikkaan oikeusoppineetkin ovat kiinnittäneet huomiota.

Uudellamaalla on toimiva, koko maakunnan kattava, kuntien yhdessä omistama ja hallinnoima Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Sen siipien suojassa voidaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja vaativammat sosiaalipalvelut integroida yhteen ja järjestää toimivien sosiaali- ja terveydenhoitoalueiden ja sairaaloiden varaan niin, että hoitoketjut tehostuvat ja asukkaiden viivytyksetön hoito turvataan.

Uudellamaalla kunnat ovat omaehtoisesti rakentaneet hyvin toimivia terveydenhuollon kuntayhtymiä. Niitä ei Keskustan piirihallituksen mielestä pidä hajottaa vain sen takia, että hallitus on päättänyt laittaa kaiken uusiksi ja käyttää sote-uudistusta keskittävän kuntauudistuksen vipusimena.

Keskusta korostaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttäjinä ja kuntien tasavertaisuutta niistä päättäjinä. Kotikunta-maakunta-mallia soveltaen voidaan perusterveydenhuollon palvelut tarjota edelleen hajautetusti kaikille uusmaalaisille kotikunnissaan.Lisätietoja:

Eero Lankia, piirin puheenjohtaja, 050 587 1630