Samat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Samat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta
23.3.2020 13:34

Keskustan Keski-Suomen piiri haluaa, että SOTE- uudistus turvaa samat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta.

Julkisuudessa on nostettu esiin ajatus siitä, että erikokoisilla kunnilla olisi erilaiset velvollisuudet tuottaa SOTE- palveluja. Olisi niin sanottuja yhden koon ja kahden koon sotepalvelukuntia.

Tämä asettaisi kansalaiset eriarvoiseen asemaan ja entisestään pahentaisi alueiden eriarvoisuutta Suomessa. Keskustan Keski-Suomen piiri vastustaa tämän kaltaista palvelujen keskittämistä.

SOTE-palvelut ovat lähipalveluita ja niiden tulee olla saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta kohtuullisessa ajassa. Maakuntauudistuksen myötä tulee kirjata ylös se minimitaso, mitä palveluita kunnasta tulee löytyä. On tartuttava siihen ongelmaan, jonka vuoksi uudistusta alettiin tehdä. Vahvistetaan rapautunutta perusterveydenhuoltoa, jotta saadaan erikoissairaanhoidon kustannuksia alas ja ihmiset oikeaan aikaan oikeanlaiseen hoitoon. Aikaisemmassa valmistelussa esillä ollut puolen tunnin saavutettavuus on pidettävä mukana asiaa valmisteltaessa. Lääkärin vastaanotolle on päästävä kotikunnassa.

Keskustan Keski-Suomen piiri on huolissaan keskustelun painottumisesta terveydenhuollon palveluihin. Yhtä tärkeitä asioita uudistuksessa ovat sosiaalipalvelut ja niiden saumaton yhteistyö terveydenhuollon kanssa. 

Yhteistyö sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välillä on avain asiakas- ja potilaslähtöisempään toimintaan. Tämän tulee olla yksi tärkeä tavoite uudistuksessa.

Erityisen tärkeää on saada tieto kulkemaan sähköisesti kuntien, toimipisteiden ja toimijoiden välillä. Tällä turvataan mm. kansalaisten turha luukuttaminen toimipisteiden välillä sekä turhat kahteen kertaan tehdyt toimenpiteet.

Keskustan Keski-Suomen piiri toivoo uuden APTJ- järjestelmän käyttöönoton tapahtuvan ripeästi.

Uudistuksessa tulee huomioida myös KELA-korvausten poistamisen vaikutus kuntien menoja kasvattavana ja kuinka opetetaan tietokonetaidoissa heikommat kansalaiset soten digiaikaan.


Lisätiedot:

Satu Koskinen
varapuheenjohtaja, Keskustan Keski-Suomen piiri ry
p. 045-114 0014