Saaristoasiain-toimikunta vastustaa yhteysalusten maksukokeilua

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Saaristoasiain-toimikunta vastustaa yhteysalusten maksukokeilua
19.12.2016 13:37
saaristo.jpg

Varsinais-Suomen Keskustan saaristoasiaintoimikunta vastustaa lausunnossaan valtioneuvoston asetuksen sisältöä. Yhteysalukset ovat perusedellytys saaristossa asumiselle ja elämiselle - elinehto, jota ei saa hävittää.

Lausunto 15.12.2016

Varsinais-Suomen keskustan saaristoasiaintoimikunnan  lausunto valtioneuvoston asetuksesta saariston liikenne- ja kuljetuspalveluiden kohtuullisista maksuista

 Varsinais-Suomen Keskustan saaristoasiain toimikunta vastustaa valtioneuvoston asetuksen sisältöä. Yhteysalukset ovat perusedellytys saaristossa asumiselle ja elämiselle  - elinehto, jota ei saa hävittää.

Asukkaille yhteysalukset muodostavat vedenpäällisen tien eli tienjatkeen töihin, kouluun, sairaanhoitoon ja kauppaan. Tämän tien muuttaminen maksulliseksi luo eriarvoisuutta saariston ja muun Suomen välille, sillä missään muualla Suomessa ei ole käytössä tiemaksuja, jotka rajoittaisivat perustason palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuutta tai rahtipalvelujen hoitamista. Suomessa on painotettu, että kokoa maa tulee pitää asutettuna. Maksujen käyttöönotto kaikessa saariston yhteysalusliikenteessä sotii tätä periaatetta vastaan.

Saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981, jäljempänä saaristolaki) 5 §:ssä säädetään saariston liikenne- ja kuljetuspalveluista. Pykälän 1 momentin mukaan valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut, sekä siitä, että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset. On kohtuutonta periä vakinaiselta saaristoväestöltä maksuja mm. työ- ja opiskelumatkoista ja muista asiointimatkoista, esimerkiksi kauppaan tai lääkäriin. Lapsiperheiden asema on erityisen tukala. Saariston olot eroavat merkittävästi sisämaan saariston oloista.

Liikenne- ja kuljetusmaksujen käyttöönotto koettelee joitakin kansalaisia kohtuuttoman paljon. Ei ole hyväksyttävää, että valtio perii saaristoväestöltä sellaisia maksuja, jotka vaikuttavat siihen, mihin ihmiset asettuvat asumaan ja minkälaista elinkeinoa heillä on mahdollisuus harjoittaa. Myös nämä asukkaat maksavat veroa valtiolle samoin ehdoin kuin kaikki muut. Maksujen käyttöönotto vähentää yrittäjyyttä saaristossa sekä vaikuttaa suoraan yksittäisen yrittäjän mahdollisuuksiin harjoittaa elinkeinoaan. Korotetut maksut koettelevat erityisen paljon saariston elinkeinoja. On kohtuutonta väittää, että kokeilu lisäisi elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia saaristossa, kun yksinkertaiset laskutoimituksetkin osoittavat, että valtio eliminoisi jo kokeilujakson aikana suuren osan yhteysalusreittien varrella sijaitsevien tärkeiden yritysten toimintaedellytyksistä.

Jo kokeilujakso lähtisi tyhjentämään saaria vakituisista asukkaista, koska elämä saarella käy taloudellisesti ylivoimaiseksi.

Ajatus siitä, että saariston vakinaisten asukkaiden perusliikenne hoidettaisiin markkinaehtoisesti, osoittaa huonoa saaristo-olojen ymmärtämystä ja valmistelussa olisi tärkeää jatkossa, että se asiantuntemus joka saaristossa on, huomioitaisiin myös tulevaisuudessa.

Se mitä hankkeella pyritään saamaan tuottoa, tullaan häviämään monin kerroin saariston matkailussa, koska sen vetovoima tulee näivettymään ja tämä vaikuttaa välittömästi myös verotulojen kertymää supistavasti

Varsinais-Suomen keskustan saaristoasiaintoimikunta ei hyväksy kaavailtuja saariston kuljetuspalveluiden maksuja.

Kalevi Kallonen                                                                          Samuli Santalahti

Puheenjohtaja, Kemiönsaari puh. 0400325701                        Varapuheenjohtaja Naantali puh. 0500204957