STTK Mahdollisuuksien Suomi ja Keskustan työelämän laatu

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / STTK Mahdollisuuksien Suomi ja Keskustan työelämän laatu
9.9.2010 12:53

Keskusta on suomalaisten hyvinvoinnista, turval­lisuudesta ja menestyksestä huolehtiva kansanlii­ke. Keskustassa katsomme ilolla kun näemme ympärillämme myös muita vastuunsa tuntevia tahoja.

 


Keskusta on suomalaisten hyvinvoinnista, turval­lisuudesta ja menestyksestä huolehtiva kansanlii­ke. Keskustassa katsomme ilolla kun näemme ympärillämme myös muita vastuunsa tuntevia tahoja.


Lahdessa kokoontuneet kolmen piirin työmarkkinatoimikunnat kiinnittivät huomiota STTK Mahdollisuuksien Suomi –asiakirjaan.  STTK kiteyttää Suomen työelämän keskeisimmän haasteen oivallisesti: ”Vaikka nykyisestä taloustaantumasta selvittäisiinkin nopeasti, julkisessa taloudessa on silti pitkän aikavälin kestävyysvaje. Se johtuu suurelta osin väestön ikääntymisen ja työvoiman vähentymisen yhteisvaikutuksesta. Tämän kestävyysvajeen korjaaminen on lähivuosien haaste.”

Edelleen STTK linjaa Mahdollisuuksien Suomi-asiakirjassaan: ”Julkisen talouden kestävyyttä voidaan parantaa neljällä eri tavalla: työllisyyttä parantamalla, tuottavuutta lisäämällä, veroja korottamalla tai julkisia menoja leikkaamalla tai niiden kasvua rajoittamalla. Työllisyyden lisääminen on ensisijainen keino tasapainottaa julkista taloutta.”

Keskusta asetti Lahden puoluekokouksessa tavoitteekseen nostaa työllisyysaste Suomessa 75 prosenttiin. Työhön osallistumista voidaan edistää raken­teellisilla toimenpiteillä. Keskeistä on ke­hittää työelämässä viihtymistä, jaksamista ja työelämän laa­tua. Mielestämme työelämän joustoja tarvitaan myös ihmisen kulloisenkin elämäntilanteen ja elinkaaren vaiheen mukaan. Ammatin vaihto myöhemmällä iällä tulee nähdä mah­dollisuutena, mikäli esimer­kiksi fyysinen kunto ei enää vastaa alan vaati­muksia. Eläkkeelle siirtyneiden työelämään palaamista tai lyhytjaksoista työtekoa tulee tulevaisuudessa Suomessa helpo­ttaa.

Työelämän ja kansalaisten elämäntapojen ke­hittyessä eri pituiset työsuhteet tulevat yhä ylei­semmiksi. STTK kuvailee tapahtuneen työelämän muutoksen vaikutukset seuraavasti: ”Tilapäistyön etsiminen, satunnaiset niukat ansiot ja toimeentulon epävarmuus eivät kuitenkaan ole yksittäisten ihmisten ongelmia. Työmarkkinoiden epävakaus heijastuu perheisiin, lapsiin ja tulevaisuuteen. Vaarassa ovat toistaiseksi voimassaolevat kokoaikaiset työsuhteet, veropohja, sosiaaliturvan rahoitus ja yhteiskunnan rakenteet.”

Satunnaisuus ja epävarmuus heikentävät työssä viihtymistä ja vaikeuttavat yksilön ja perheen elä­mää. Aktiivisesti työtä tekevän ihmisen pitää tulla tu­loillaan toimeen. Suomesta ei saa tulla työssä­käyvien köyhien maata.


Keskustan Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Karjalan piirien työmarkkinatoimikunnat


Lisätietoja,

Marjut Sassi, 050-3730126

Keskustan Karjalan piiri

työmarkkinatoimikunnan puheenjohtaja


Matti Kuittinen, 040-4160147

Keskustan Karjalan piiri

toiminnanjohtaja

matti.kuittinen@keskusta.fi

Valtakatu 54, 53100 Lappeenranta

www.keskusta.fi/karjala