Ruokolahden Keskustan tavoitteet vuosille 2017-2021

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / Ruokolahden Keskustan tavoitteet vuosille 2017-2021
15.3.2017 12:00
Sisulla ja sydämellä uutiskuva.jpg

Kunta on ihmisten yhteisö

 • Teemme vastuullisia päätöksiä kuntatalous huomioiden.
 • Edistämme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti ihmisten hyvinvointia. Kannustamme kuntalaisia ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
 • Kuuntelemme kuntalaisia arkeen vaikuttavien asioiden hoitamisessa.
 • Pidämme huolta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden saatavuudesta.
 • Suhtaudumme positiivisesti kaksoiskuntalaisuuteen.
 • Otamme aina päätöksenteossamme huomioon kauniin luontomme.
 • Edistämme energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä maankäytön ja liikenteen vähäpäästöisyyttä kunnan alueella.
 • Kunnan julkisissa hankinnoissa huomioidaan uuden hankintalain antamat mahdollisuudet tehdä paikallisia, kotimaisia ja kestäviä hankintoja.
 • Mahdollistamme päätöksenteollamme perheiden tarpeita huomioivan varhaiskasvatuksen.
 • Edistämme uuden koulun mahdollisuuksia järjestää iltapäivätoimintaa ja eri-ikäisten kohtaamisia monipuolisesti.
 • Panostamme vahvasti ikääntyneiden asumisen palveluihin tulevana valtuustokautena.
 • Olemme mukana luomassa mahdollisuuksia uusien palvelumallien tuottamiseen myös haja-asutusalueille.
 • Edistämme kunnan työllisyyttä päätöksenteolla, joka parantaa työttömien työllistymistä.
 • Kannustamme monipuolista ja monialaista yritystoimintaa pitäen sen kunnan ja koko maakunnan etuna.
 • Tuemme päätöksillämme kuntamme jatkuvaa kehitystä ja suhtaudumme avoimesti uusiin ideoihin.