Rakenteet ohittivat palvelut

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Rakenteet ohittivat palvelut
10.2.2012 14:00

Varsinais-Suomen Keskusta kritisoi voimakkaasti kuntauudistuksen valmistelua, joka on tapahtunut rakenteista käsin. Rajoja siirtämällä ei suomalaisten ikääntyminen pysähdy. Ensin olisi ehdottomasti pitänyt linjata valtion ja kuntien tehtäväjako. Valtio on kyllä osoittanut kunnille tehtäviä, mutta ei vastaavia resursseja. Valtion verotusta on kevennetty, mutta kunnat pantu samaan aikaan lisätehtävillä tiukoille ja mm. korottamaan epäsosiaalisesti veroja.

 

Jos kuntien tehtävät resursseineen on yhdessä kuntakentän ja asiantuntijoiden kanssa ensin päätetty, on helpompaa päättää rakenteista. Kuntakentällä on tällä hetkellä hyvin erilaisia tehtäviä. Erityyppisten palveluiden ihanteellinen väestöpohja vaihtelee suuresti. On palveluita, jotka on parasta tuottaa pienissä joustavissa yksiköissä, mutta on myös palveluja, jotka on järkevää järjestää suuremmissa yksiköissä kuin mitä 5 kuntaa Varsinais-Suomessa olisivat.

 

Ratkaisua ongelmiin pitää hakea suurta väestöpohjaa vaativien palvelujen siirtämisestä demokraattiselle maakuntahallinnolle, jonka alle koottaisiin nyt erillään toimivat valtion aluehallintoviranomaiset ja maakunnalliset kuntayhtymät. Kuntatalouden keskeistä ongelmaa eli erikoissairaanhoidon kustannusten siirtämistä kokonaan valtion hoidettavaksi tulisi myös vakavasti harkita. Aluekehittäminen tulee jatkossakin säilyttää maakunnan tasolla eikä siirtää keskuskaupungille kuten nyt kaavaillaan.

 

Kunta ei Varsinais-Suomen Keskustan mielestä ole pelkästään palveluiden järjestäjä kuten pääministeri sanoo. Jokainen kunta on oman alueensa moottori, joka takaa kehityksen. Kunta on monelle identiteetin lähde ja yhteistoiminnan kehys. Monessa varsinkin pienessä kunnassa on myös vahva me-henki. Suuressa kunnassa politiikka jää harvojen käsiin ja lähidemokratia tuhoutuu.