Piiripuheenjohtajan tervehdys keskisuomalaisille

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Piiripuheenjohtajan tervehdys keskisuomalaisille
9.4.2020 9:09
Anttila Tahvo.jpg

Nyt koronakriisin akuuteimman terveysuhan jälkimainingeissa meidän pitäisi hetkeksi pysähtyä katsomaan, mihin meillä on oikeasti varaa. Kriisistä selviäminen edellyttää tilanteen arviointia. Keskustassa olemme perustaneet työryhmän, jonka keskeisenä tehtävänä on selvittää ja pohtia, miten Suomi ja suomalaiset pääsevät vallitsevan kriisin jälkeen rakentamaan yhteiskuntaamme uudelleen. Puoluekokous tulee syksyllä ottamaan kantaa työryhmän ehdotuksiin. Tässä vaiheessa on aika pohtia koulutuskentän uusimista, perustuloa, omavaraisuutta, alueellista jakautumista ym.


Korona ravistelee ihmiskuntaa. Samalla se on näyttänyt meille, että asioita voi tehdä eri tavalla. Nousu tulee edellyttämään Keskustalaisten arvojen, paikallisuuden, lähiyhteisön toiminnan, hajauttamisen, säästäväisyyden, jne. palauttamista. Huoltovarmuus, luonnonvarojen kestävä käyttö, maatalous ja maaseutu korostuvat. Teollisuuden maailmanlaajuisia tuotantoketjuja tullaan vetämään lähemmiksi. Taloutta tuettaessa pitää varmistaa, että resursseja riittää välttämättömille talouden osille; elintarvikeketjulle, kuljetukselle, vientiteollisuudelle ja sen alihankintaketjuille. Vientiteollisuuden kriisi on vasta tulossa.

Kunnat toteuttavat mittavaa muutosta työnteon tavoissa ja palvelujen tuottamisessa. Poikkeuksellinen aika hyödynnetään muutoksen ajurina. Lainsäädännössä pitäisi myös ottaa nämä muutokset paremmin huomioon, jotta kunnilla on kykyä tuottaa palvelut myös jatkossa. Hallitus valmistelee parhaillaan kuntien koronakriisipakettia. Julkisen talouden periaatetulojen- ja menojen tasapaino on uhattuna. Kuntien tilanne oli vakava jo ennen kriisiä. Uusia keinoja kuntien auttamiseksi pitäisi tukipaketissa olla.

Yhteiskunta on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Vaikka yhteiskunta on asettanut heikoimmat ja hauraimmat erityissuojelukseen, on turvaverkkoa tarvitsevia edelleen ilman apua. Meidän pitää muistaa heidät, joilla asiat olivat huonosti jo ennen kriisiä ja heidät, joilla ei ole hyvä olla kotona. Meitä kaikkia tarvitaan rinnalla kulkijoina. Ei jätetä ketään yksin, vaan poimitaan kaikki mukaan.

Kriisiaika haastaa myös puoluetoimintaa. Epidemia-aikana emme ole pystyneet perinteisiin kokoontumismuotoihin. Niinpä tupailtoja on siirretty nettisovelluksiin ja puoluejohto ja ministerit ovat lähestyneet meitä videoilla K-studion muodossa. Kokouksia olemme pitäneet etänä.

Kohtaamisen tarve kasvaa rajoitusten myötä. Kunhan jälleen voimme tavata, tulemme järjestämään keskusteluiltoja politiikasta, tapaamisia ministereiden kanssa ja muita tilaisuuksia, jotta voimme keskustella tunnoista ja maailman menosta. Perinteisten tapojen mukana uusi normaali ovat myös etätapaamiset. Jäsentietojen oikeellisuus ja yhteystietojen ajantasaisuus ovat ehdottomia edellytyksiä etäpuoluetoiminnalle. Tämä vaatii tarkkuutta myös sinulta ja minulta.

Vuoden päästä ovat kunnallisvaalit. Ehdokashankinta on käynnissä ja me olemme Keski-Suomessa olleet mallina koko Suomen keskustalaisille. Jatketaan ehdokkaiden hankintaa poikkeusoloista huolimatta tulevaisuuteen katsoen. Piiri tarvitsee tiedot kaikilta kunnallisjärjestöiltä ja kuntayhdistyksiltä kuntavaaliehdokkaista, jotta puolueen ja piirin viestit tavoittavat kaikki Keskustan kuntavaaliehdokkaat.

Toiminnanjohtaja Pauliina Maukonen-Kärkkäinen on aloittanut toimivapaan, joka kestää vuoden loppuun saakka. Pauliina toimii ajatuspaja Alkion tutkimus- ja perustamistyön koordinaattorina. Tsemppiä siihen työhön. Ajatuspaja Alkion toiminnassa ensimmäisen vuoden sisällöt keskittyvät kansanvaltaan, nuorten osallisuuteen ja demokratiataitoihin sekä tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Yleisenä tavoitteena Ajatuspaja Alkiolla on tuottaa valituista aiheista tietoa, uusia näkökulmia ja toimenpide-ehdotuksia päätöksentekoon sekä herättää yhteiskunnallista aktiivisuutta ja keskustelua saattamalla yhteen tutkijoita, asiantuntijoita, päättäjiä ja kansalaisia. Toiminnanjohtajan tehtävien hoitaminen järjestetään niin, että elokuusta lähtien toiminnanjohtajan sijaisuus on osa-aikaisesti hoidettu. Järjestelyistä kerrotaan tarkemmin sijaisjärjestelyiden selvittyä.

Piirin vuosikokous virtuaalikokouksena 12.6. klo 18

Kriisiajan vuoksi piirikokous pidetään etäyhteyksin. Piirikokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua piiritoimistolle osoitteeseen keski-suomi@keskusta.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kertoa osallistujan voimassa oleva sähköpostiosoite kokousmateriaalin ja kokouslinkin lähettämistä varten. Piirikokouksen viralliset edustajat ja varaedustajat on valittu yhdistysten syyskokouksissa.
Vuosikokouksesta lähetettiin kutsu eilen 11.5. sähköpostilla kaikille niille Keski-Suomen keskustalaisille, joiden sähköpostiosoite on piirin tiedossa. Lisäksi kutsu julkaistaan ke 13.5.2020 Keskisuomalaisen järjestöpalstalla.

Kevät terveisin

Tahvo Anttila
piirin puheenjohtaja
0500746571