Peruspalveluministeri Annika Saarikko 25.10.2017 Cafe Laurell Hämeenlinna

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Häme / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Peruspalveluministeri Annika Saarikko 25.10.2017 Cafe Laurell Hämeenlinna

Peruspalveluministeri Annika Saarikko 25.10.2017 Cafe Laurell Hämeenlinna 26.10.2017

Paikalle oli saapunut laskentatavasta riippuen noin 20 henkilöä. Muusta asiakaskunnasta erottuivat ainoastaan riemukkaat asiakkaat kabinetin puolelta. Heti sen jälkeen, kun ministeri oli asettunut aloilleen, Hämeenlinnan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Marjatta Rahkio avasi keskustelun.

Avauspuheessaan hän viittasi SOTE-keskustelun kiinnostavuuteen alueellisten palvelujen kehityksen ja tulevaisuuden myötä. Mainittiin jopa ”vertikaalinen integraatio” termi, joka on ollut jossain määrin käytössä jo vuodesta 2010. Hän mainitsi myös tämän valtakunnallisesti ja hallituksessa päätä vaivanneen erikoissairaanhoidon eroavaisuudet tulevaisuudessa.

Ministeri aloitti puheenvuoronsa viitaten aiemmin päivällä vierailleensa Pirkanmaalla, joka on osa maakuntatason vierailuja, joissa käsitellään SOTE-päätösten valmisteluita. Vierailut ovat osa yhdessä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen kanssa tehtävää maakuntien kiertuetta, jossa tarkastellaan missä vaiheessa ollaan missäkin menossa. Kesällä aloitettuaan uudistusten parissa työskentelyn Saarikko on ollut positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka muutoksen suhteen ollaan vastaanottavaisia.

Ministerin mielestä uudistus on kiireellinen ja välttämätön. Yhtenä osana uudistusta on ikäihmisten määrän ja palvelutarpeen kasvu. Tämän myötä palvelujen sisällön rakenne täytyy olla kunnossa. Palvelujen ohjauksessa ja niiden kokonaisuudessa tulee huomioida rahojen käytön ajoituksen lisäksi myös kohde. Tässä kohtaa sosioekonomiset erot tulevat ilmi. Niin kutsutut himotreenaajat verrattuna sellaisiin, jotka ovat kykenemättömiä itse hoitamaan omasta huolenpidostaan. Tätä eroavaisuutta hän piti väistämättömänä.

Saarikko ymmärsi kansan ihmettelyn uudistusten valmistumisen hitaudesta. Hän itsekin piti sitä jonkin verran haastavana. Ministeri myös muistutti että tällaiset mallit kehittävät itse itseään matkan varrella eli korjattavaa voi löytyä.

Ministeri korosti kuntien merkitystä uudistusten parissa. Hänen mielestä ei missään nimessä kannata ohittaa kuntien osuutta muutoksessa. Kunnat ovat hyvinvointivaltion keskiössä ja siksi niiden palvelutasot tulee säilyttää sen mukaisina. Kunnallisvero pienenee, mutta palvelujen ylläpito huomioiden valtiovero osuus kasvaa ylläpitäen maakuntien toimivuutta.

Saarikko korosti myös ennaltaehkäisevän työn merkitystä SOTE uudistuksen parissa. Hän otti esimerkiksi syrjäytyneet nuoret ja heidän palvelujen kehittämisen. Ennaltaehkäisevä työ ehkäisee muun erikoistarpeen myöhemmin. Nuorten tukitoimina toimivat esimerkiksi vapaa-ajan ja liikuntapalvelujen kehittäminen.

Uudistuksen tullessa voimaan on mahdollista asteittain siirtyä sen pariin 2021-2023. Olla oman keskuksen asiakas niin kuin se on mahdollista ja sitä kautta luoda kanavat tuleville palveluille. Palvelutarpeen arviointi tehdään jatkossakin SOTE-ammattilaisten asiakkaan hyvinvointi huomioiden. ”Ei tämä ole mikään tavaratalo, josta voit [yhteiskunnan varoilla] ostaa miten huvittaa”.

Erikoissairaanhoito on vaikea aihe uudistuksessa ja se on aiheuttanut huolta niin tekijöissä kuin asiakkaissa. Ministeri korosti, että jokaisella maakunnalla on oltava omaa palvelua. Perustuslaillinen oikeus vähimmäishoitoon on jokaisella. Tässä kohtaa hän viittasi rajapintojen kohtaamisesta, teknologian ja tieto/taidon koko ajan kehittyessä.

Tämän jälkeen seurasi keskustelua ja Marjatta Rahkio jakoi puheenvuoroja. Heti keulille tärähti erikoissairaanhoidossa työskentelevän melko tyhjentävä kolmiosainen kysymys. Päällimmäisenä huolena oli sosiaalisen ohjauksen merkitys asiakkaalle. Voi olla yksittäisellä henkilöllä työlästä ja vaativaa. Seuraavaksi hän esitti kysymyksen kilpailutuksesta ja siitä kuinka yksityisiä eivät hankintakriteerit koske. Kuinka sitä valvotaan ja mitkä ovat valitustiet epäkohtien sattuessa.

Ministeri korosti että SOTE-ohjaus on velvoite ja on löydyttävä jokaiselta SOTE-keskukselta. Maakuntien on jalkautettava muut sosiaalipalvelut. Kaikki palveluntuottajat ovat velvoitettuja asiakkaan henkilökohtaisen budjetin mukaisesti rakentamaan palvelukokonaisuuden. Esimerkkinä hän sanoi Oulun kaupungin yksityistäneen 80% SOTE-palveluistaan. Reunaehtona hän piti valvontaviranomaisen hyväksyntä suunnitelmalle.

Kommenttina seurasi, että 14% Hämeenlinnassa ovat valinneet valinnanvapauden ja toistaiseksi on toiminut. ”Ollaan vauhdissa”. Kysymyksiä herätti juuri julkisen ja yksityisen sektorin suhde tulevaisuudessa. Siksi lausuntakierrosta pidettiin hyvänä, koska kyse on isosta muutoksesta. Paikallistasolla herätti kysymyksiä Forssan anestesia osaston sulkeminen.

Saarikko tunsi olevansa etuoikeutettu että saa työskennellä näin suuren asian parissa ja muistutti 350 miljoonan euron säästöistä. Jostakin ne on otettava. Siksi osa erikoistoimista on keskitettävä sinne missä niitä tehdään suuremmalla kokemuksella. Esimerkkinä ammattitaidon varmistaminen erilaisissa leikkauksissa.

Erityissairaanhoitoa hän piti erillisratkaisuna ulkopuolelta SOTE:n ja maakuntakysymyksen, joka olisi pitänyt ratkaista hyvissä ajoin. Sairaaloiden erikoistoiminnot ovat osa elinvoimakeskustelua ja sitä kuinka julkista SOTE-tuotantoa arvostetaan. Hän korosti sitä, ettei halua jäädä historiaan henkilönä, joka ei voi sanoa saako henkilö varmasti apua soitettuaan hätäkeskukseen.

Seuraava kysymys koski SOTE-palvelujen niin sanottuja sihteerintöitä, mitä ennen ovat tehneet erilliset työntekijät. Ministeri viittasi tässä kohtaa sen varmistamisen nykyaikaisella tiedonvaihdolla ja tekniikan etuja hyväksi käyttäen.

Viimeisenä kysymyksenä sosiaalialan ammattilainen kysyi kolmannen sektorin tilasta uudistuksessa. Piti suurena uhkana varsinkin hinnoittelun suhteen. Suuret alan tuottajat voivat hinnoitella kolmannen sektorin tekijät ulos markkinoilta.

Ministeri kehotti moniammatillisuuteen. Vertaistukena ja paikallistuntijana kolmannen sektorin tekijät voivat luoda verkoston tukemaan asiakkaiden palvelukokonaisuutta. Moni asia menee SOTE:n myötä uusiksi ja siksi tekijöitä tuleekin informoida asiasta jatkuvasti tietoisuuden lisäämiseksi.

Pian tämän jälkeen lyhyet kättelyt jälleen iloisella kiitoksella ja ministeri jatkoi matkaa.

blog comments powered by Disqus