Periaateohjelma uudistus keskustelua 30.11.17 Lopen Lounastuvalla

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Häme / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Periaateohjelma uudistus keskustelua 30.11.17 Lopen Lounastuvalla

Periaateohjelma uudistus keskustelua 30.11.17 Lopen Lounastuvalla 7.12.2017

Timo Silván aloitti tilaisuuden, johon oli saapunut 15 osallistujaa. Keskustan ohjelman pohjana hän piti tärkeänä Alkion arvoja, joka huomioi kaikki kansalaiset toisin kuin esimerkiksi työväenpuolueet.

Seuraavaksi kunnallisjärjestön puheenjohtaja Asko Niemelä toivotti tervetulleeksi ja esitteli kunnallisjärjestön tulevan nuoren puheenjohtajan Sami Lilja.

Kutsuvieraana paikalla oli puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Satu Simelius. Hän esitteli työryhmän valmisteleman periaateohjelma luonnoksen ja mitä luonnoksella on haettu.

Hän korosti alkupuheessaan, että jos on rekisteröity puolue, tulee olla ohjelma mitä noudattaa. Keskustan edellinen uudistusväli oli kymmenen vuotta, nyt tulee 12. Uudistuksen tarkoitus on päivittää ohjelma nykypäivään.

Työryhmä on korostanut keskustelun merkitystä luonnoksen puitteissa. Keskustelua toteutettaisiin piiritasolla pidettävien ”aivoriihien” kautta. Luonnoksessa on haettu ihmisen hyvän elämän periaatteita. Kysymys kuuluukin: ” Minkälainen on tulevaisuuden ihminen?”

Seuraavaksi osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään keskustelemaan luonnoksesta. aktivoiva tapa luonnoksen käsittelyyn toimi mainiosti tässä yhteydessä, sillä jokaisella varmasti oli jotain sanottavaa asian tiimoilta.
Teemaksi keskustelulle otettiin otsikoiden läpivienti ja sieltä jokin kohta, mitä käsiteltiin syvemmin. Meidän ryhmä valitsi kieliasun yleisilmeen ja sieltä otsikoiden konditionaalimuodot nousivat päällimmäiseksi. Tultiin siihen tulokseen, että preesens muoto olisi tehokkaampi ja uskottavampi. Muutenkin alkuteksti ryhmämme mielestä kaipasi tiivistystä. Nopean lukemisen tukea saisi avainsanojen korostuksella.

Toinen ryhmä käsitteli ”Että saisin rakastaa ja uteliaana luon uutta” teemoja. Heidän mielestään nämä teemat ovat tärkeitä ottaa esille, koska arvomaailma ei ole pelkästään taloudellisen menestyksen tavoittelua. Elämän alun ja lopun ihmisarvo herätti mielenkiintoista keskustelua asioiden kohtaamisesta.

Kolmas ryhmä otti kohteekseen otsikon ” Että voisin kuulua johonkin”. Helsingin mainitseminen erikseen herätti huomiota. Siinä on puolensa ja vastaan. Yhtenä kohtana keskustelua käytiin sanonnasta - yksi on yhtä kuin kaksi, mitä sillä loppujen lopuksi haettiin? Oikeus työhön haluttaisiin muotoilla sitä voi jopa vaatia ja tilalle sanaa työnteko.

Keskustelu oli antoisaa ja rakentavaa. Jo tälläkin ryhmällä saatiin hyvää tulosta aikaiseksi, mutta aina voisi olla lisää ryhmää keskustelemassa.

Lopuksi käytiin lävitse aikaansaannoksia. Työryhmän jättämä luonnos herätti keskustelua. Esimerkkinä otettiin lopuksi esille sukupuoliroolit ja se, että SOTE puuttui kokonaan luonnoksesta. Sodan vastustaminen nousi myös esille ja sitä kautta ympäristökatastrofit.

Muita ajatuksia herätti mm. se, että löytyvätkö onnellisen elämän periaatteet luonnoksesta? Ohjelma on kaiken kattava, mutta korostukset ovat tilannekohtaisia ja siksi halutessaan väärin ymmärrettyjä.
Keskustelua herätti myös, onko periaateuudistus tässä muodossa toimiva? Herättääkö se ajatuksia?

Toisaalta luonnosta ei pidetty valmiiksi pureskeltuna, vaan se jättää pohdinnalle tilaa ja antaa siten mahdollisuuden keskustelulle. Yleislinjoiltaan oltiin samaa mieltä, mutta sisällön pientä säätöä peräänkuulutettiin.
blog comments powered by Disqus