Neljästoista ehdokas nimetään helmikuussa

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Neljästoista ehdokas nimetään helmikuussa
17.1.2011 9:12

Keskustan Keski-Suomen piirin historian ensimmäinen piirihallituksen kokous pidettiin perjantaina 14. tammikuuta. Piirihallitus päätti, että keskustan neljästoista kansanedustajaehdokas nimetään seuraavassa piirihallituksen kokouksessa, joka pidetään 11.helmikuuta klo 18. Piirihallitus linjasi, että keskustan ehdokasasettelun tulee olla kokonaisuudessaan alueellisesti mahdollisemman tasapuolinen. Piirihallituksen puheenjohtajana toimi piirin pj. Leila Lindell Äänekoskelta. Piirihallitukseen kuuluu kaikkiaan 19 jäsentä Keski-Suomen eri seutukunnista.

Piirihallitus otti kokouksessaan kantaa pätkätöiden ongelmallisuuteen niin työntekijän, toimeentulon, hallinnon kuin työnantajankin näkökulmasta:

Pätkätyö voi vaarantaa toimeentulon

Työn, työntekijän ja toimeentulon on kohdattava työvoimapulasta kärsivässä Suomessa. Työn vastaanottamista lyhyissä viikkojen ja kuukausien kestävissä työsuhteissa tulee helpottaa hallinnollisin ratkaisuin.

Tällä hetkellä esimerkiksi aivan valtava paperisota tukahduttaa työnhakijoiden halun ottaa vastaan tilapäisluonteista työtä. Myös tukien katkeaminen pätkätyön vuoksi ei innosta työn vastaanottamiseen. Pätkätyö voi jopa vaarantaa toimeentulon kokonaan. Erityisesti pitkäaikaistyöttömän talous ei kestä työmarkkinatuen lyhyttäkään katkeamista.

Keskustan Keski-Suomen piirin mielestä työelämän ja työvoimapolitiikan tulee kannustaa työn tekemiseen. Hallinnolliset esteet ja paperisota on poistettava. Tilapäistyötä tekevää tulee palkita työelämään sitoutuneisuudesta turvaamalla katkeamaton toimeentulo myös työttömyyskausien aikana.

Vakituinen työsuhdekin on todennäköisempää, kun työntekijä on sitoutunut työelämään ja työnantajalle tarjoutuu mahdollisuus saada kokemusta työnhakijasta esimerkiksi tilapäistyön kautta.

Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Pauliina Maukonen-Kärkkäinen
p. 050-573 5353