Matti Vanhanen eduskunnan puhemieheksi

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Matti Vanhanen eduskunnan puhemieheksi
7.6.2019 11:42
Matti Vanhanen EK puhemies.jpg

Ensimmäiseksi varapuhemieheksi valittiin SDP:n Tuula Haatainen ja toiseksi varapuhemieheksi äänestettiin perussuomalaisten Juho Eerola.

-  Vanhanen on hoitanut pitkään vaativia valtiollisia tehtäviä. Hänen osaamistaan arvostetaan laajasti yli puoluerajojen. Hänellä on myös vahvaa kansainvälistä kokemusta. Kaikki nämä luovat poikkeuksellisen vakuuttavat edellytykset eduskunnan puhemiehen tehtävän hoitamiseen ja tarvittavaan eduskuntatyön uudistamiseen, Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo.
 
Vanhanen, 63, on entinen pitkäaikainen pääministeri (vuodet 2003 - 2010) ja Keskustan puheenjohtaja.
 
Hän on toiminut aiemmin myös mm. puolustusministerinä, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan, suuren valiokunnan ja pankkivaltuuston puheenjohtajana, Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana sekä Perheyritysten liiton toimitusjohtajana. Kansanedustajana Vanhanen on toiminut vuosina 1991 – 2010 ja uudelleen vuodesta 2015. Koulutukseltaan Vanhanen on valtiotieteiden maisteri.
 
Eduskuntavaalien jälkeen puhemiehenä on toiminut pääministeriksi nimitettävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Pitkäaikaisen parlamentaarisen käytännön mukaan eduskunnan puhemies edustaa toiseksi suurinta hallituspuoluetta.

***

 

Matti Vanhasen kiitossanat valinnan jälkeen (eduskunnan sivuilta, tässä myös linkkinä)

Arvoisat kansanedustajat! Ärade riksdagsledamöter!

Kiitän lämpimästi omasta ja valittavien varapuhemiesten puolesta meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Tulemme tekemään kaikkemme toimiaksemme luottamuksenne arvoisesti.

På mina egna och vice talmännens vägnar vill jag uttrycka vårt värmaste tack för det förtroende ni har visat oss. Vi kommer att göra vårt yttersta för att förvalta ert förtroende väl.

Hallitusmuotomme – jossa tasavaltamme sai lopullisen sinettinsä täyttää alkaneena kesänä sata vuotta. Perustuslakimme keskeiset periaatteet ovat kestäneet aikaa, sodat, lamat ja nousukaudet.

Takanamme on nyt vaalikausi, joka laajoine säästöineen aiheutti paljon ristiriitoja päättäjien välillä. Tehty työ kuitenkin tarjoaa nyt mahdollisuuden enemmän normaaliaikaan, jossa meidän kuitenkin on pidettävä mielessä koko ajan myös tulevaisuuden väestörakenteeseemme ja globaaliin kilpailuun liittyvät haasteet. 

Hallitusmuotomme luo parhaimmillaan luovan jännitteen hallituksen ja eduskunnan välille. Käyttäkäämme tuota asetelmaa yhteiseksi hyväksi.

Tulen puhemiehenä edistämään keskustelukulttuuria, joka ei peittele erimielisyyksiä, mutta antaa arvon toisen motiiveille ja välttää tahallista väärinymmärtämistä.

Som talman kommer jag att främja en debattkultur där man inte försöker dölja meningsmotsättningar, utan där man värdesätter andras motiv och undviker att missförstå med avsikt.

Viime vaalikauden lopulla käynnistämme puhemies Risikon johdolla pohdinnan eduskunnan uudistamiseksi. Tätä työtä jatketaan. Haluan, että kaikki yhdessä mietimme työtämme ja työtapoja. Paljon on muuttunut ympärillämme sadassa vuodessa. Erityisesti haluan, että edustajat ja ryhmät pohtivat valiokuntatyön uudistamista. Se on kuitenkin työmme sisällön ja myös todellisen vaikuttamisen kannalta tärkein osa työtämme.