Lukiot ja ammattikoulut tulee säilyttää lähipalveluina

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lukiot ja ammattikoulut tulee säilyttää lähipalveluina
4.11.2014 20:00
Minna ja Hanna naiset 4.11.14 nettiin.jpgPuheenjohtaja Minna Luotonen ja toiminnanjohtaja Hanna Vuola

Varsinais-Suomen Keskustanaisten syyskokous Laitila 4.11.2014 kannanotto

Varsinais-Suomen Keskustanaisten syyskokous
Laitila 4.11.2014 kannanotto

Lukiot ja ammattikoulut tulee säilyttää lähipalveluina

Varsinais-Suomen Keskustanaiset edellyttävät, että kaikilla kansalaisilla on oltava tasapuoliset mahdollisuudet saada koulutusta asuinpaikasta riippumatta.
Maan hallituksen säästöohjelma on lopettamassa lukioita ja ammattikouluja. Hallituksen julkistama uudistuspaketti karsii toisen asteen koulutukselta 260 miljoonaa euroa. Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tulevaisuuskatsauksensa, joka korostaa kasvatuksen ja koulutuksen merkitystä Suomen uudessa nousussa. Totta onkin, että koulutus ja osaaminen ovat tutkimusten mukaan sidoksissa kansantalouteen ja kansalaisen tulotasoon, terveyteen, hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.
Keskustanaisten mielestä tavoiteltavaa on, että jokainen nuori suorittaa peruskoulun jälkeen vähintään toisen asteen tutkinnon. Kouluja tulee olla alueellisesti riittävästi, jotta jokaisella nuorella on mahdollisuus opiskella kotiseudullaan ja kotona asuen. Kouluverkon supistaminen aiheuttaa syrjäytymistä. Usea 15-vuotias saattaa jättäytyä koulutuksen ulkopuolelle, jos nuorena on pakko hakeutua pois kotipaikkakunnalta. Miljoonasäästöillä on seurauksensa ja niiden hintaa kannattaa pohtia ennen koulujen sulkemista.
Keskustanaiset korostavat, että lukioiden ja ammattikoulujen alueellinen saavutettavuus on turvattava koko maassa. Koulutuksella on merkittävä rooli myös alueellisen tasa-arvon toteutumisessa ja alueiden elinvoiman turvaajana.

Lisätiedot:

Minna Luotonen
Puheenjohtaja
V-S Keskustanaiset

Hanna Vuola
toiminnanjohtaja