Kimmo Tiilikainen: Filatovin liikahdus vuosilomalaissa tervetullut

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / Kimmo Tiilikainen: Filatovin liikahdus vuosilomalaissa tervetullut
26.2.2013 0:00

Lain muutos hallituksen esittämällä tavalla haittaisi talouden elpymistä, koska se lisäisi työn kustannuksia ja heikentäisi kilpailukykyä. Myös työllistämisen kynnys erityisesti pienten yritysten silmissä nousisi aina vain korkeammalle.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen on tyytyväinen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajan Tarja Filatovin liikahdukseen vuosilomalain käsittelyssä.

Filatovin mukaan (Suomenmaa 26.2) hän on valmis keventämään esitystä koskemaan vain lakisääteisten lomien aikaisia sairaspäiviä.

Hallituksen antaman esityksen mukaan vuosilomalla sairastuva voisi lääkärintodistuksen työnantajalle esitettyään saada hyvityksenä sairaspäivistä tilalle uusia vuosilomapäiviä. Lakiesitys on parhaillaan valiokunnan käsiteltävänä.

Tiilikainen on vaatinut valiokuntaa muuttamaan esitystä, joka poistaisi ihmisen omavastuun ja siirtäisi loma-ajan sairastamisen ensimmäisestä päivästä lähtien firman piikkiin.

Tiilikaisen mukaan jo nykyinen 5 viikon vuosiloma ja 7 päivän omavastuu loma-ajan sairauksissa lähes täyttävät EY-tuomioistuimen tulkinnan työaikadirektiivistä. Ratkaisu voisi olla omavastuu ajan lyhentäminen 1-2 päivää, jolloin kaikille taattaisiin 4 viikkoa lomaa terveenä, mutta myös työntekijän omavastuu säilyisi.

Lain muutos hallituksen esittämällä tavalla haittaisi talouden elpymistä, koska se lisäisi työn kustannuksia ja heikentäisi kilpailukykyä. Myös työllistämisen kynnys erityisesti pienten yritysten silmissä nousisi aina vain korkeammalle. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että kustannukset olisivat työnantajille noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Kuntatyönantajat puolestaan ennustavat noin 100 miljoonan lisäkustannuksia kunnille.