Keskustan ryhmäpuheenvuoro eduskunnan tiedonantokeskustelussa hallitusohjelmasta

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Keskustan ryhmäpuheenvuoro eduskunnan tiedonantokeskustelussa hallitusohjelmasta
11.6.2019 13:41
Apiloita-uutiskuva.jpg

Puolueiden tärkein tehtävä on vaikuttaa ihmisten arkeen ja yhteiskunnan kehitykseen. Jokainen suomalainen haluaa, että hänen antamansa ääni vaikuttaa mahdollisimman vahvasti. Parhaiten tulevaisuuteen vaikutetaan olemalla niissä pöydissä, joissa päätöksiä tehdään. Kansanvallassa vaikuttamiseen tarvitaan luottamuksen ohella kykyä yhteistyöhön. Perussuomalaisilta ja Kokoomukselta ei kumpaakaan näistä kuitenkaan vaalien jälkeen löytynyt, totesi Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ryhmäpuheessa.

Arvoisa puhemies,
Puolueiden tärkein tehtävä on vaikuttaa ihmisten arkeen ja yhteiskunnan kehitykseen. Jokainen suomalainen haluaa, että hänen antamansa ääni vaikuttaa mahdollisimman vahvasti. Parhaiten tulevaisuuteen vaikutetaan olemalla niissä pöydissä, joissa päätöksiä tehdään.

Kansanvallassa vaikuttamiseen tarvitaan luottamuksen ohella kykyä yhteistyöhön. Perussuomalaisilta ja Kokoomukselta ei kumpaakaan näistä kuitenkaan vaalien jälkeen löytynyt, totesi Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Perussuomalaiset aitasivat itsensä jo vaalikeskusteluissa sellaiseen karsinaan, että sieltä ulospääsemiseen olisi tarvittu suorastaan ihmemies MacGyveria. Kokoomuksessa puolestaan otti vallan yksipuolinen ehdottomuus. Meillä Etelä-Pohjanmaalla sellaista on tavattu kutsua ”kolloudeksi”.

Tärkein ero ylimielisen kollouden ja rohkean peräänantamattomuuden välillä on se, että pitää pystyä neuvottelemaan ja sopimaan. Kokoomuksessa sen sijaan uhottiin, että porvari vie ja muut vikisevät.

Arvoisa puhemies,
Nämä ovat päällimmäiset syyt siihen, että Keskusta ja vasemmisto ovat nyt hallituksessa ja oikeisto kokonaisuudessaan oppositiossa.

Nämä ovat päällimmäiset syyt myös siihen, että joudumme nyt kuuntelemaan, kaikella ystävyydellä, melkoisen ”puolijauhoosia” puheita siitä, miten kaikki on Suomessa menossa päin prinkkalaa – vaikka uuden hallituksen ohjelmasta on muste hädin tuskin ehtinyt kuivua.

Joutuu vakavasti kysymään, uskovatko Perussuomalaiset ja Kokoomus itsekään näitä ”heinäsirkat tulevat” -puheitaan.

Arvoisa puhemies,
Totta on, että vaalit olivat Keskustalle kova isku. Juuri siksi totesimme niiden jälkeen ykskantaan, että suuntamme on oppositioon. Emme ole tähän hallitukseen mitenkään riemumielin hönkineet tai tunkeneet.

Kun tie SDP:n, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten kesken nousi pystyyn, päätimme silloisen hallitustunnustelijan ja nykyisen pääministerin julkisen vetoomuksen jälkeen lähteä neuvottelemaan.

Keskusta sai vaaleissa yli 420 000 suomalaisen luottamuksen. Meillä on velvollisuus käyttää tätä luottamusta vaikuttavimmalla mahdollisella tavalla.

Asetimme Säätytalon neuvotteluille kymmenen kynnyskysymystä. Nyt voi perustellusti todeta, että ne kaikki täyttyvät. Joissain arvioissa on puhuttu ”Sipilän täyskädestä”. Itse sanoisin, että Keskustan ja ennen muuta meitä äänestäneiden ihmisten näkökulmasta Mörkö löi melkoisen hyvin sisään.

Arvoisa puhemies,
Tulevina vuosina parannetaan edelleen pienituloisimpien lapsiperheiden ja eläkeläisten perusturvaa ja autetaan vaikeuksiin joutuneita perheitä ajoissa nykyistä paremmin.

Kotihoidontukea ei leikata. Perhevapaat uudistetaan perheiden etu edellä. Ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioidaan ja vanhemmille turvataan myös tulevaisuudessa aito valinnanmahdollisuus lastenhoidossa.

Lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen ovat vakavimpia ongelmiamme. Niihin puututaan jo pienestä pitäen toteuttamalla Keskustan esittämä pienten lasten koulu. Jokaiselle nuorelle taataan maksuton toisen asteen koulutus.

Maksutonta toista astetta voi yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta verrata peruskoulu-uudistukseen. Sitäkin olivat muuten aikanaan tekemässä nimenomaan Keskusta ja vasemmisto.

Sosiaali- ja terveyspalveluja uudistetaan kansanvaltaisiin maakuntiin nojautuen. Ihmisten arjessa se tarkoittaa nopeampaa ja tasa-arvoisempaa hoitoon pääsyä. Vanhustenhoidon epäkohtia korjataan.

Ulkomaisten koijareiden omistamien terveys- ja hoivajättien riemumarssi palveluihin päättyy. Alan kotimaiselle, veronsa Suomeen maksavalle pienyrittäjyydelle on tilaa ja tarvetta myös tulevaisuudessa.

Arvoisa puhemies,
Keskusta edellyttää, että koko Suomea kehitetään tasapuolisesti. Tästä on hallitusohjelmassa yhdessä sovittu. Vahva aluepolitiikka tekee paluun.

Koulutusmahdollisuudet on turvattava kaikissa maakunnissa korkeakouluja myöten. Teitä, ratoja ja muita väyliä on laitettava kuntoon kautta Suomen sorateistä alkaen. Poliisin on oltava paremmin läsnä koko maassa. Kotimaisen ruoantuotannon kannattavuutta on parannettava ja mahdollistettava metsien kestävä käyttö myös tulevaisuudessa.

Säätytalolla Keskusta piti huolen siitä, että ilmastonmuutosta hillitään kunnianhimoisella, mutta järkivihreällä politiikalla. Se tarkoittaa, että muutokset tehdään myös selkosilla asuvien ja pienituloisimpien ihmisten kannalta mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Kohtuuttomuuksiin saati järjettömyksiin ei mennä.

Arvoisa puhemies,
Totta kai hallitusohjelmassa toteutuu paljon myös SDP:n, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n tavoitteita. Niin pitääkin toteutua. Politiikka on sopimista ja kompromissien tekoa. Pikavoittojen tie on lyhyt.

Hallituksessa, tässä uudessa punamullassa, on viisi erilaista puoluetta. Meillä on kuitenkin myös yhteistä ja yhdistävää.

Se pitävin liima on tasa-arvoisemman, perhemyönteisemmän ja työllistävämmän Suomen rakentaminen. Perheen pienimmistä ja heikompiosaisista pidetään huolta ja elämisen edellytykset turvataan niin kaupungeissa, taajamissa kuin maaseudulla. Suomi ei myöskään tulevaisuudessa pääty Salpausselkään.

Uuden hallituksen tärkein tehtävä on eheämmän Suomen rakentaminen. Suomen kahtiajakautuminen pitää pysäyttää ja saada kaikki suomalaiset samaan veneeseen.

Neljä vuotta sitten tässä salissa jouduttiin keskustelemaan leikkauksista. Parannuksiin on nyt mahdollisuus, koska perusta eli Suomen talous laitettiin Keskustan johdolla viime vaalikaudella kuntoon. Työpaikkoja tuli noin 140 000 lisää. Uusi punamulta jakaa nyt niitä hedelmiä, jotka kylvettiin Sipilän hallituksen hyvällä taloudenpidolla.

Työllistävää politiikkaa on tällä vaalikaudella jatkettava. Sovittujen uudistusten ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttävät työllisyyden nostamista vähintään 75 prosenttiin. Se tarkoittaa noin 60 000 uutta työpaikkaa.

Keskusta pitää kaikissa tilanteissa kiinni siitä, että tämä tavoite toteutuu – ja toteutetaan. Yhdessä on sovittu, että mitään keinoja ei suljeta pois.

Olennaista on helpottaa nuorten, osatyökykyisten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä, panostaa osaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä parantaa edelleen etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

Keskusta piti Säätytalolla huolen siitä, että yrittäjien verotus ei kiristy. Keskusta varmistaa, että yrittäjä voi myös tulevina vuosina nukkua yönsä rauhassa. Yrittämisen mahdollisuudet ja edellytykset esimerkiksi metsäteollisuuden investoinneille on turvattava koko Suomessa.

Arvoisa puhemies,
Maailma on sellaisessa asennossa, että tulevaisuus voi tuoda eteemme mitä tahansa. Epävarmoina aikoina pieni maa pärjää vain yhteistyöllä. Rakentavalla yhteistyöllä Suomi johtaa myös Euroopan unionia seuraavat puoli vuotta.

Keskusta on yhteistyöhön valmis, niin hallituksessa kuin täällä eduskunnassa. Kysymys Perussuomalaisille ja Kokoomukselle kuuluu, onko oikeistossa sittenkin valmiutta tarttua töihin ennen muuta pitkään valmisteltujen isojen uudistusten toteuttamiseksi – yhteisen isänmaan ja suomalaisten parhaaksi.

Arvoisa puhemies,
Keskusta antaa tukensa hallitusohjelmalle.