Keskustan kolme työmarkkinatoimikuntaa: Tehyn hoidonporrastuksella elämänlaatua

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / Keskustan kolme työmarkkinatoimikuntaa: Tehyn hoidonporrastuksella elämänlaatua
24.2.2011 22:36

Keskustan Karjalan-, Kymenlaakson- ja Päijät-Hämeen työmarkkinatoimikunnat ovat tarkastelleet työmarkkinajärjestöjen ohjelmallisia tavoitteita.


Keskustan Karjalan-, Kymenlaakson- ja Päijät-Hämeen työmarkkinatoimikunnat ovat tarkastelleet työmarkkinajärjestöjen ohjelmallisia tavoitteita. Syksyllä käsittelimme STTK:n tavoitteet ja nyt vuorossa oli Terveys- ja sosiaalialan koulutetun henkilöstön ammattijärjestö, Tehy. Tehy on linjannut hallituskauden 2011-2015 tavoitteitaan Hyvän hoidon edellytykset turvattava-asiakirjaan. Keskustan Karjalan-, Kymenlaakson- ja Päijät-Hämeen työmarkkinatoimikunnat pitivät Tehyn ikääntyneiden kodinomaisen hoidon linjauksia hyvinä.

Tehyn Hyvän hoidon edellytykset turvattava-asiakirjassa mainitaan ikääntyvien palvelusta seuraavaa: "Tavoitteena on
palveluiden tuominen kotiin tai palveluiden kodinomaisuus. Pitkäaikaishoivaa tarjoavat yksiköt vaativat huomattavia uudistuksia. Konkreettista parantamista vaativat mm. ulkoilumahdollisuudet, yhteisalueet ja yksityisyys kuten oma
huone, hygieniatila ja mahdolliset toiveet asuinkumppanista."

Kotona asuminen, kodin tuttu ympäristö ja ystävyyssuhteet ovat vanhuksen tärkeitä voimavaroja. Turvallisuuden tunne eli tietoisuus avusta on tärkeää kodissaan asuville vanhoille ihmisille itselleen sekä heitä hoitaville omaisille ja
läheisille.

Keskusta haluaa turvata ikäihmisille hyvän ja laadukkaan vanhuuden. Keskusta linjasi vuonna 2010 kesällä tavoiteohjelmassaan - Tämä maa rakennetaan yhdessä: "Ikääntyvien kotona selviytymistä on tuettava avohoidon ja kotipalvelujen avulla. Harvaan asutuilla alueilla yksin asuvien vanhusten selviytymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota esimerkiksi liikkuvien palvelujen avulla."

Vuonna 2035 ennustetaan Suomessa olevan 75 vuotta täyttäneitä noin 930 000 eli 15 prosenttia väestöstä ja 85 vuotta täyttäneitä lähes 338 000 eli 5 prosenttia väestöstä. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että 75 vuotta täyttäneiden määrä yli kaksinkertaistuu nykyisestä. Yli 85-vuotiaita ennustetaan olevan vuonna 2035 kolme kertaa niin paljon kuin nykyisin.

Ikääntyvien määrän kasvu tulee huomioida työelämän kasvavana tarpeena myös tulevaisuuden koulutuspolitiikassa. Tehyn Hyvän hoidon edellytykset tuo esiin myös henkilöstön näkökulman. "Henkilöstön tulee olla osaavaa ja sitä tulee olla
riittävästi." Tuo lauseen toteuttaminen on haaste poliittiselle päätöksenteolle.


Keskustan Karjalan-, Kymenlaakson- ja Päijät-Hämeen työmarkkinatoimikunnat


Lisätietoja,

Marjut Sassi
puheenjohtaja
Keskustan Karjalan piirin työmarkkinatoimikunnan puheenjohtaja
0503730126
marjut.sassi(a)kymp.net

Matti Kuittinen
Toiminnanjohtaja
Keskustan Karjalan piiri ry

040 416 0147
matti.kuittinen(a)keskusta.fi
Valtakatu 54, 53100 Lappeenranta
www.keskusta.fi/karjala