Keskustan Uudenmaan piirin syyskokouksen kannanotto

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uusimaa / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Keskustan Uudenmaan piirin syyskokouksen kannanotto
3.12.2013 19:00

Keskusta puolustaa lähidemokratiaa Kotikunta-maakunta -malli toimii myös Uudellamaalla Millainen metropolihallinto? Henkilövalintoja

KESKUSTA PUOLUSTAA LÄHIDEMOKRATIAA

Hallituksen rakenneuudistukset nojaavat vahvaan näkemykseen päätöksenteon keskittämisen hyödyllisyydestä. Tämä näkyy niin kuntarakenteen pakonomaisena keskittämisenä kuin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksena vastuukuntamallin pohjalta.

Keskustan Uudenmaan piirin mielestä tämän kaltainen päätöksenteon keskittäminen johtaa vääjäämättä kasvavaan eriarvoistumiseen. Päätökset tehdään entistä etäämmällä kuntalaisista. Paikallishallinnon läheisyys häviää, kansanvallan tilalle tulisi virkavalta. Hallituksen ajama voimakas keskittäminen Uudellemaalle ja varsinkin pääkaupunkiseudulle ei ole tämän alueen asukkaiden etu. Keskittämisen sijaan tulisi energiatuotantoa, asumista, koulutusta ja rakentamista hajauttaa.

Katsomme, että kuntalaisilla on oltava ratkaiseva valta kuntaliitoksia tehtäessä. Valtuustojen päätöksiä on kunnioitettava. Halutessaan kunnilla on oltava mahdollisuus neuvoa-antaviin kansanäänestyksiin valtuustojen päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtona kuntaliitoksille on säilytettävä naapurikuntien keskinäinen, vapaaehtoinen yhteistyö riittävien voimavarojen varmistamiseksi palvelutuotannolle ja nykyisten toimivien yhteistyömallien säilyttäminen.

 

Kotikunta-maakunta-malli toimii myös Uudellamaalla

Keskustan esittämä kotikunta-maakunta-malli tarjoaa hyvän pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle myös Uudellamaalla. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä vaativampien sosiaalipalveluiden järjestämisvastuu on sälytettävä kuntien tasavertaisuuteen perustuville kuntayhtymille. Lähipalvelut, kuten peruskoulu, päivähoito ja kirjastopalvelut voidaan jatkossakin tuottaa pientenkin itsenäisten kuntien toimesta.

Terveydenhuollon palveluiden on jatkossakin nojauduttava julkisiin palveluihin. Yksityiset palvelut, kuten myös kolmannen sektorin tuottamat palvelut täydentävät julkisia palveluita. Tämä on tärkeätä muistaa julkisia voimavaroja jaettaessa. Vain näin voidaan varmistaa kaikille kansalaisille mahdollisuus päästä asuinpaikastaan ja tulotasostaan riippumatta tasavertaisesti palveluista osallisiksi.

Keskustan Uudenmaan piiri kiirehtii yhtenäisten potilastietojärjestelmien rakentamista koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentän kattaviksi. Se on välttämätöntä palveluiden saatavuuden parantamiseksi ja sujuvien hoitoketjujen aikaansaamiseksi. Toimivien tietojärjestelmien avulla voidaan saada aikaan myös mittavia säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa.

 

Millainen metropolihallinto?

Maan hallitus on perustamassa oman ns. metropolihallinnon Helsingin seudun 14 kunnalle.  Keskustan Uudenmaan piiri kantaa huolta koko Uuttamaata kattavasta aluekehityksestä ja edunvalvonnasta.  Miten käy maakunnan itäisen ja läntisen reunan, entä kaksikielisten alueiden, jos sen keskinen alue on oman ylikunnallisen hallintorakenteen piirissä? Ja miten kaikkien metropolialueen kuntien itsenäinen ja tasavertainen asema varmistetaan tämän uuden elimen päätöksenteossa?

Tavoitteemme on, mikäli metropolihallinto synnytetään, että se muodostetaan osaksi Uudenmaan liiton koko maakuntaa koskevaa aluekehitystehtävää. Metropolihallinnon tulisi keskittyä tämän työssäkäyntialueen erityisongelmien, kuten liian keskittyneen työpaikkatarjonnan ja siitä johtuvien alati pahenevien liikenneruuhkien ratkaisemiseen linjassa koko maakunnan yhteisten kehittämistavoitteiden kanssa.

 

Lisätietoja: Keskustapiirin puheenjohtaja Eero Lankia, 050 587 1630

 

Henkilövalintoja

Piirin puheenjohtajana jatkaa kirkkonummelainen Eero Lankia. Puheenjohtajasta äänestettiin, Eero Lankia voitti vastaehdokkaansa, vantaalaisen vastaehdokkaansa Jasi Kuokkasen äänin 30-26.

 

Keskustan Uudenmaan piiri esittää vantaalaista Johannes Hirvaskoskea ja sipoolaista Jeppe Isbergiä Keskustan EU-vaaliehdokkaiksi.