Keskustan Karjalan piiri puolustaa kuntia ja Eksotea

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / Keskustan Karjalan piiri puolustaa kuntia ja Eksotea
23.11.2011 13:10

Kataisen hallitusohjelma ei huomioi Suomen kuntarakenteita uudistettaessa läheisyysperiaatetta eikä alueellista tasa-arvoa.

Keskustan Karjalan piiri vastustaa kuntien pakkoliitoksia. Jyrki Kataisen hallitusohjelma tähtää vahvoihin työssäkäyntialueisiin ja kajoaa periaatteellisesti kuntien oikeuteen hoitaa palveluita väestön etujen mukaisesti.

Keskustan Karjalan piiri toteaa, että pohjoismainen hyvinvointimalli on ollut keskeinen osa Suomea ja sen nousua yhdeksi maailman johtavaksi hyvinvointivaltioksi. Suomen hyvinvointimalli on rakentunut pitkälti yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja koulutuksen varaan. Sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että koulutuksen järjestämisvastuu on ollut Suomessa kunnilla.

Keskustan Karjalan piiri korostaa, että ihminen tarvitsee palveluita kaikissa elämänvaiheissa. Keskustan Karjalan piiri painottaa, että ihmisistä on pidettävä huolta, eikä siihen riitä pelkkä perhe tai suku, vaan tarvitaan myös yhteiskuntaa.

Kataisen hallitusohjelma ei huomioi Suomen kuntarakenteita uudistettaessa läheisyysperiaatetta eikä alueellista tasa-arvoa. Kuntarakenneuudistuksen mahdolliset kansantaloudelliset vaikutukset koko maan kilpailukyvylle ovat vähäisiä, sillä sadan pienimmän kunnan kokonaismenot ovat vain 3-4 prosenttia ja 200 pienintä kuntaa alle 13 prosenttia kaikkien kuntien kokonaismenoista.

Keskustan Karjalan piiri vastustaa Kataisen hallituksen ajamaa kuntarakenneuudistusta. Mikäli uudistus runnotaan väkisin läpi, jää jäljelle vain kasvavaa ihmisten ja alueiden välistä eriarvoisuutta. Keskustan Karjalan piiri puolustaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä. Eksote on toimiva malli tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeille ja sitä on edelleen määrätietoisesti kehitettävä. Eksote on hyvä osoitus itsenäisten kuntien hyvästä yhteistyöstä.

Keskustan Karjalan piiri

Lisätietoja;

Ari Torniainen
Puheenjohtaja
Keskustan Karjalan piiri ry
0400 852887
ari.torniainen(a)eduskunta.fi

Matti Kuittinen
Toiminnanjohtaja
Keskustan Karjalan piiri ry
040 416 0147
matti.kuittinen(a)keskusta.fi