Keskustan Karjalan piiri: Hallitus on epäonnistunut keskeisissä tavoitteissaan

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / Keskustan Karjalan piiri: Hallitus on epäonnistunut keskeisissä tavoitteissaan
15.4.2013 0:00
Kuntoon.jpg

Hallituksen toteuttamat ja uudet kehysriihen yhteydessä päätetyt kuntien valtionosuuksien vähennykset heikentävät entisestään kuntien mahdollisuuksia tuottaa lähipalveluita.

Hallituksen sekavat kuntarakenne- sekä sosiaali- ja terveysuudistukset lietsovat epävarmuutta. Suomen Keskustan ja lukuisten kuntien lisäksi myös oikeuskansleri Jaakko Jonkka puuttui uudistusten aikataulujen ristiriitaisuuksiin. Selvittämistyön toteuttamiseksi kunnilla pitäisi Jonkan mukaan olla riittävän täsmällinen tieto siitä miten sosiaali- ja terveyspalvelut on tarkoitus valtakunnassa järjestää. Nyt tarvittavia tietoja ei ole.

Hallitus on myös epäonnistunut tavoitteessaan turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut koko maassa. Hallituksen toteuttamat ja uudet kehysriihen yhteydessä päätetyt kuntien valtionosuuksien vähennykset heikentävät entisestään kuntien mahdollisuuksia tuottaa lähipalveluita. Kuntien valtionosuusjärjestelmä on ollut keskeinen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruselementti. Hallituksen kaavailemat vähennykset kuntien valtionosuuksiin ovat lähes 6 miljardia euroa vuosina 2013-2017.

Hallituksen kehysriihen valmistelu ei ole ollut avointa vaan hapuilevaa ja ristiriitaista. Valmistelussa ei kunnioitettu asiantuntijoiden mielipiteitä. Kehysriihen alkuperäiset talouspoliittiset linjaukset olivat epätasa-arvoisia ja linjauksien suhteen on edelleen epäselvyyksiä.

Hallitus linjasi ohjelmassaan, että julkisen talouden kestävyyttä turvataan vaalikauden aikana tehtävillä etupainotteisilla menojen ja tulojen sopeutustoimilla sekä rakenteellisilla toimilla. Puheistaan huolimatta hallitus ei ole pystynyt turvaamaan julkisen talouden kestävyyttä eikä hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita.

Keskustan Karjalan piiri ry.

Lisätietoja;

Ari Torniainen
puheenjohtaja
Keskustan Karjalan piiri ry.
puh 0400 852887     
ari.torniainen(a)eduskunta.fi                                

Matti Kuittinen
toiminnanjohtaja
Keskustan Karjalan piiri ry.
puh 040 4160147
matti.kuittinen(a)keskusta.fi