Keskusta sanoo ei Vapaavuoren-Pajusen linjalle!

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uusimaa / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Keskusta sanoo ei Vapaavuoren-Pajusen linjalle!
10.4.2010 18:15

Keskustan Uudenmaan piiri huolissaan maakunnan nykyisestä kehityksestä Helsingin varjossa

Viime vuosina on tehty useita päätöksiä, jotka merkittävästi jarruttavat Uudenmaan kehyskuntien kehitystä ja kasvua. Metropolipolitiikkaan kuuluu kompromisseja kehyskuntien ja Helsingin välillä. Se ei voi kuitenkaan tarkoittaa vain Vapaavuoren-Pajusen politiikkaa. Heille kehyskuntien taloudellinen kehitys ja itsemääräämisoikeus ovat vain kauniita korulauseita.

Esimerkkeinä voidaan pitää mm. Sipoon osan liittäminen Helsinkiin sekä tuoreimpina maakuntakaavasta poistetut varaukset Lapinjärven erikoiskaupan suuryksiköltä 6-tien varresta ja hypermarketeilta Porvoon Kuninkaanportista.

Keskustan Uudenmaan piiri kannattaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja lähipalveluita, mutta lain tulkinta maakuntakaavan päätöksissä on ollut vähintäänkin erikoinen. Ei voida väittää, että esitetyt ratkaisut hajauttaisivat yhdyskuntarakennetta. Kaupan suuryksiköt palvelevat ensisijaisesti kehyskuntia ja kehittävät niiden palvelurakennetta sekä vähentävät yksityisautoilua Helsinkiin ja Kehäteiden varteen.

Maakuntakaavan päätöksillä on suuri merkitys paikallisille yrityksille. Päätökset eivät helpota alueiden selviämistä nykyisestä taloudellisesta tilanteesta. Nyt olisi erityisen tärkeää luoda uusia työpaikkoja ja tukea jo olemassa olevaa palvelurakennetta. Helsingin ulkopuolella on muitakin kaupunkeja ja elinvoimaista maaseutua, jotka myös ansaitsevat mahdollisuutensa kehittymiseen. On rikkaus, että Uudellamaalla on erilaisia asuinympäristöjä ja niitä tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Keskustan Uudenmaan piiri tulee kaikin keinoin tukemaan ja edistämään Uudenmaan eri alueiden tasa-arvoista kehitystä sekä kunnioittaa kuntien omia näkemyksiä kehitystarpeistaan