Keskusta esittää rohkeaa ratkaisua: Kotikunta-maakuntamallilla terveyspalvelut kuntoon ja raha seuraamaan potilasta

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Keskusta esittää rohkeaa ratkaisua: Kotikunta-maakuntamallilla terveyspalvelut kuntoon ja raha seuraamaan potilasta
26.9.2013 13:00
JuhaRehula1.jpg

Keskustan puoluehallitus on päättänyt Keskustan linjauksista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.

Keskustan puoluehallitus on päättänyt Keskustan linjauksista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.

Keskusta esittää, että suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan tulevaisuudessa kuntien yhteistyönä maakunnittain. Perusterveydenhuolto on laitettava kuntoon. Raja-aidat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä on poistettava.

Keskustan pääsääntöisesti nykyisiin sairaanhoitopiireihin tukeutuvassa kotikunta-maakuntamallissa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Keskustan vaihtoehdossa sosiaali- ja terveyspalveluissa siirrytään monikanavaisesta yksikanavaiseen rahoitukseen

Maakunnan järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus kootaan nykyisistä kuntien valtionosuuksista, kuntien maksuosuuksista, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä osasta sairausvakuutuskorvauksia.

Nykyiset kunnat eli kotikunnat ja muut julkiset toimijat tuottavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluja voivat tuottaa myös yksityiset yritykset ja esimerkiksi järjestöt.

Julkinen raha seuraa potilasta siihen perusterveydenhuollon hoito- tai hoivayksikköön, jonka potilas määräajaksi valitsee.

Keskusta jättäisi työterveyshuollon uudistusten ulkopuolelle.

Osana sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja rahoituksen uudistamista Keskusta esittää lähipalvelulakia. Lailla varmistetaan, että lääkäriin pääsee jokaisessa kotikunnassa ja turvataan myös muut arjen palvelut lähellä koteja.

Keskustan vaihtoehdossa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään. Näin voidaan saada aikaan tuntuvat säästöt. Lääkäreille ja hoitajille jää aikaa hoitaa potilaat.

Keskusta haluaa myös ajantasaistaa eri toimijoiden työnjakoa niin, että koulutettu henkilökunta voi nykyistä paremmin keskittyä omaa ammattitaitoaan vastaavaan työhön.

Keskusta korostaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja rahoituksen uudistaminen on valmisteltava ja päätettävä samanaikaisesti.

Keskeiset ratkaisut on tehtävä viimeistään seuraavan vaalikauden alussa. Uudistukset on toteutettava laaja-alaisen valmistelun ja kokeilujen kautta. Alueelliset erityispiirteet on huomioitava.

Tiedotteen liitteenä ovat Keskustan puoluehallituksen päättämät linjaukset kokonaisuudessaan.
Liite_Soterahoitus_260913_puoluehallitus.pdf
Keskusta _soterahoitus_pp.pdf


Lisätietoja: Keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula, puhelin 050 511 3017 ja kansanedustaja Anu Vehviläinen, puhelin 050 512 1718