Keskusta Iisalmessa: Lapset ovat monelle syy torjua ilmastonmuutosta

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Keskusta Iisalmessa: Lapset ovat monelle syy torjua ilmastonmuutosta
19.8.2019 17:28
Kuva nettiin lapset.jpg

Ilmastonmuutos on koko ihmiskunnan kohtalonkysymys. Sen ympärillä käytävässä julkisessa keskustelussa haetaan tasapainoa niin yhteiskunnan kuin yksilön valintojen ja luonnon kestävyyden välille. Suomalaisten perheiden lapsilukuun ulottuva keskustelu on kuitenkin syyllistävää, erityisesti nykyisessä syntyvyystilanteessa.

Syntyvyyden lasku on ollut nopeaa ja se vaikuttaa yhteiskuntaamme rajusti. Syntyvien lasten pieni määrä haastaa hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa sosiaali- ja terveyspalveluista aina koulutus- ja innovaatiomahdollisuuksiin. Suomalaisten syntyvyys ja ilmastonmuutos ovat ilmiöitä, joihin yhteiskunnalla on muutosvoimaa. Niitä ei saa kuitenkaan asettaa vastakkain niin, että politiikalla vastattaisiin vain ilmastonmuutokseen, mutta ei koko väestökehitystä ravistavaan syntyvyyden laskuun. 

Keskusta luottaa suomalaisiin perheisiin, että ne pystyvät järkevästi sopeuttamaan kulutustottumuksiaan koko ajan ilmastoystävällisemmiksi. Sen sijaan lapsien lukumäärästä syyllistävä julkinen keskustelu voi pahimmillaan provosoida käytännön toimet minimaalisiksi. Keskusta peräänkuuluttaa sovittelevaa keskustelua, polarisointi kiihdyttää vain vastakkainasettelua. 

Monelle lapset ja lapsenlapset ovat syy pienentää omaa hiilijalanjälkeään - maapallo halutaan jättää paremmassa kunnossa jälkipolville. Perheen perustaminen on omiaan lisäämään ylisukupolvista vastuuta ja ihmisten huolta ilmastosta ja ihmiskunnan tulevaisuudesta ylipäätään.

Keskustalainen linja on lisätä pieniä suuria tekoja joka ikinen päivä ja kaikkialla Suomessa, maalla ja kaupungeissa, joihin jokainen meistä pystyy nopeasti tarttumaan muuttamatta koko suomalaista elämäntyyliä yhdessä yössä.

Kannustamme kohtuullisuuteen elämässä yleensä ja vastuullisuuteen arjen valinnoissa. Elämäntapamme pitää olla kestävää ja niitä oppeja jokaisen meistä pitää osata siirtää myös seuraavalle sukupolvelle.

Perheenperustamisiässä nyt olevien ikäluokkien ensimmäinen ja toinen lapsi syntyvät aiempaa myöhemmin, mistä johtuen perheen lapsiluku voi jäädä lopullisesti alhaiseksi. Yhteiskunnan on tuettava sitä, että jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa, perheellistyä voi monella tapaa ja erilaiset perhemallit ovat yhtä arvokkaita. 

Keskusta esittää, että hallitus linjaa ensimmäisessä tulevaisuusselonteossaan kestävän väestönkehityksen periaatteet, jotka pitävät sisällään toivotun väestörakenteen, syntyvyyden, ikääntymisen ja ekologisen kestävyyden. 

Toisin kuin Suomessa, maailmanlaajuisesti väestönkasvu aiheuttaa ongelmia. Keskusta korostaa, että Suomen tulee jatkossakin kehityspolitiikassaan korostaa tyttöjen oikeuksien parantamista, opiskelun tukemista ja seksuaaliterveydenhuollon parantamista. Näin edistetään kehitysmaiden naisten oikeuksia päättää toivotusta lapsiluvustaan.