Keski-Suomen piirikokous: Kunnille pitää tarjota mahdollisuus tuottaa sotepalvelut

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Keski-Suomen piirikokous: Kunnille pitää tarjota mahdollisuus tuottaa sotepalvelut
16.11.2019 10:53

Sote tulee saattaa maaliin kuntien elinvoiman kautta, todettiin Keskustan Keski-Suomen piirikokouksessa Muuramessa 15.11.2019.

Muuramessa terveyspalvelut toimivat erinomaisella tavalla. Kasvava kunta tuottaa kuntalaisille laadukasta ja helposti saatavaa palvelua. Muuramessa pääsee hoitoon kiireettömissäkin tapauksissa noin viikon sisään omalle lääkärille. Terveyskeskuksessa ei ole vaihtuvuutta hoitohenkilökunnassa siinä määrin kuin muualla. Samat lääkärit ja hoitajat ovat hoitaneet kuntalaisia jo vuosia, nykypäivänä tällaiset asiakassuhteet ovat harvinaisia.

Muuramessa on pystytty toteuttamaan sote-integraatio kunnan omassa liikelaitoksessa. Kunnan elinvoiman kannalta olisi merkittävä tappio, jos palvelujen tuottamisvastuu siirrettäisiin muualle. Pahimmassa tapauksessa muuramelaiset hoidetaan jatkossa 15 kilometrin päässä Jyväskylässä.

Syksyn uutistaivaan ovat täyttäneet tummat pilvet kuntien talousahdingosta. Useissa kunnissa on aloitettu yt-neuvottelut, monet kunnat laativat vaativia talouden tasapainotusohjelmia. Talouskurjimuksessa sote-menojen kasvu on keskeisessä roolissa, laadukkaat palvelut pitäisi pystyä turvaamaan asuinpaikasta riippumatta. 

Miksi Uusimaa saa erillisen aseman sote-palvelujen järjestämisessä? Miksi samaa logiikkaa ei voi soveltaa muuallakin? Palvelunjärjestäjän tai -tuottajan kokoluokka ei määrittele palvelun laadukkuutta eikä kustannustehokkuutta.  

Sote-uudistus on nyt aika viedä maaliin kuntia kuulemalla piirikokouksessa todettiin. Ratkaisun pitää tukea kuntien elinvoimaa laittaen samalla palvelut ja asiakas keskiöön.

Sote-uudistuksessa ei kannata korjata sitä, mikä ei ole rikki. On kuntia, jotka tarvitsevat suuremmat hartiat sote-palveluihinsa. Vastaavasti on kuntia, joille esim. omaa tuotantoa olevat laadukkaat ja kustannustehokkaat terveyspalvelut ovat tae elinvoimasta sekä kunnan menestyksestä.

Kunnille pitää Keskustan Keski-Suomen piirin mielestä antaa mahdollisuus olla palvelujen tuottajana tulevassa sote-mallissa. Samalla palveluiden järjestämisvastuu ja rahoitus pitää toteuttaa kuntien elinvoimaa tukien.