Kemin Keskustanuoret: Erityisopetuksen resursseja lisättävä

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Peräpohjola / Suomeksi / Kemin Keskustanuoret: Erityisopetuksen resursseja lisättävä
25.9.2011 0:00

Suomi on roikkunut pitkään Pisa -tutkimuksen kärjessä. Tämä on ollut pääosin sen vuoksi, koska Suomessa heikommat oppilaat pyritään pitämään mukana koko luokan tahdissa. Erityisopetuksen resursseja lisäämällä saataisiin Suomi pysymään maailman kärkiluokassa. Muuten on mahdollista, että juna menee ohi.

Erityisopetuksen lisääminen ei vaikuta pelkästään heikkojen oppilaiden tasoon – päinvastoin. Siitä hyötyvät myös niin hyvät kuin keskitason oppilaatkin. Erityisopetus ei ole pelkästään tarkkailuluokkia, vaan se sisältää eriytetyt oppimissuunnitelmat eri oppilaiden kesken.

Itse asiassa painopisteen tulisi olla siinä, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat pidettäisiin virallisesti omassa luokassaan, mutta vaikeimmissa aineissa heidät eriytettäisiin toiseen ryhmään oppimaan. Tällaisia aineita olisivat useimmiten matemaattiset aineet sekä äidinkieli ja vieraat kielet. Tarve olisi oppilaskohtainen.

Pienryhmä auttaa sekä heikkoa että hyvää oppilasta keskittymään. Siinä missä vahvemmat oppilaat ehtivät tehdä enemmän tehtäviä, heikommat käyvät perusasiat perusteellisemmin läpi. Tämä ei onnistu normaaliluokassa, jossa kaikki joutuvat menemään samaa tahtia. Siinä nopeimmat turhautuvat ja hitaimmat putoavat kärryiltä jo alkuvaiheessa. Ryhmätöitä tehtäessä keskittymisvaikeuksista kärsivien oppilaiden levottomuus haittaa koko luokan työntekoa.

Jokaisessa Kemin kokoisessa kunnassa on pyrittävä vähintään yhteen joustavan perusopetuksen ryhmään. Siellä ovat sellaiset oppilaat, joille tavallinen koulunkäynti tuottaa vaikeuksia. Valinnaisaineissa toimisi integraatio muiden oppilaiden kanssa. Tätä luokkamallia ei saisi käyttää ns. klinikkana, jonne häiriköt laitetaan silloin tällöin.

Erityisluokalle pääseminen ei ole mikään leimaava tekijä vaan voi vaikuttaa oppilaan koko tulevaisuuteen. Henkilökohtainen ja joustava opetus auttaa syrjäytymisen ehkäisyssä ja helpottaa nuoren työelämään pääsyä.

Tunteja tulisi suunnitella niin, että saman aineen tunteja pidettäisiin samaan aikaan, jolloin joko erityisopettaja tai aineenopettaja ottaisi heikkoja oppilaita useammasta luokasta yhteen.

Suurin koulua koskeva puheenaihe on alakoulujen valtavat ryhmäkoot. Nämä aiheuttavat yläkoulun oppimisvaikeuksista jopa merkittävänkin osan. Jakotunteja tulisi olla niin paljon, että tärkeimmissä aineissa ei koko alakoululuokka olisi yhtä aikaa läsnä. Resurssiopettajia käyttämällä tämän luulisi olevan mahdollista.

Kemin Keskustanuoret
Kai Puro, pj
Laura Kuismanen, vpj
Susanna Klemettinen