Juha Sipilän blogi: Nyt oli tehtävä ratkaisu

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Juha Sipilän blogi: Nyt oli tehtävä ratkaisu
23.3.2014 14:00
JuhaSipilä1.jpg

Olen tullut politiikkaan tehdäkseni ratkaisuja. Kun minut valittiin tähän hommaan vajaat kaksi vuotta sitten, halusin tuoda politiikkaan uudenlaista keskustelun ja sopimisen kulttuuria.

Olen vilpittömän iloinen siitä, että tänään oppositio ja hallitus ovat ajatelleet seuraavia vaaleja pidemmälle, koko maan etua. Uskon, että se voi osaltaan herättää uudenlaista luottamusta politiikkaa kohtaan.

Asiantuntijoiden vahva näkemys on ollut, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen tarvitaan leveämmät hartiat. Sovitussa mallissa järjestämisvastuu on viidellä toimijalla, mutta palvelut tuotetaan paikallisella ja alueellisella tasolla kuten tähänkin asti. Keskustalle on tärkeää, että rakenteissa vastaisuudessakin huomioidaan Suomen erilaisten alueiden erilaiset tarpeet.

Toinen asiantuntijoiden vaatima tavoite on ollut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen raja-aidan poistaminen. Sen myötä palveluihin saadaan tehokkuutta ja laatua. Tämä on ollut myös Keskustan uudistustavoitteen tärkein osa. Aiemmin hallituksen piiristä esitetyissä malleissa nämä asiantuntijoiden vaatimat tavoitteet eivät olisi toteutuneet.

Miten tämä uudistus näkyy sitten kansalaisten arjessa? Parhaimmillaan parempina, sujuvimpina ja tasa-arvoisimpana sosiaali- ja terveyspalveluina. Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on tällä hetkellä erittäin epätasa-arvoinen. Ei voi olla niin, että vain työssäkäyvät pääsevät nopeasti lääkäriin. Verorahoilla on pystyttävä tuottamaan enemmän terveyttä ja tasa-arvoisempia terveyspalveluita.

Keskustalle tärkeää oli myös se, että tulevan mallin avulla voidaan uudistaa terveydenhuollon rahoitus kohti yksikanavaisuutta. Tämä ei olisi ollut saumattomasti mahdollista hallituksen kaavailemissa vaihtoehdoissa.

Nyt sovittu ratkaisu purkaa myös hallituksen muodostaman sote-uudistuksen keinotekoisen pakkokytköksen kuntauudistukseen. Keskustalle oli ehdottoman tärkeää, että tämän myötä kuntien laittamisesta väkisin yhteen voidaan nyt luopua. Kunnat voivat vihdoin keskittyä olennaiseen eli asukkaiden viihtyvyyteen ja elinvoiman kehittämiseen. Kunnille jää yhä joukko tärkeitä tehtäviä - esimerkiksi peruskoulusta, päivähoidosta, asukkaiden vapaa-ajan palveluista ja elinvoimasta huolehtiminen.  
Tänään on sovittu historiallisesta uudistuksesta. Nyt kun periaatelinjaukset on kasassa, voimme aloittaa yksityiskohtaisemman valmistelun, joka Keskustan toiveiden mukaisesti toteutetaan parlamentaariselta pohjalta.

Kuvailisin siten, että aikaisemmat sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat suunnitelmat olivat kissan askelia. Nyt otettiin tiikerin loikka. Ratkaisun mittaluokka on riittävä. Se turvaa palvelut pitkällä tähtäimellä. Koen, että tämä puolueiden välinen sopu oli myös politiikan uskottavuuden näkökulmasta tärkeä ja isänmaallinen teko. Siksi uskalsin ja halusin laittaa myös itseni ja Keskustan tässä likoon. Puoluepoliittiset intohimot eivät tätä päätöstä ohjanneet. Parhaita asiantuntijoita on kuunneltu. Sovittu malli on tehokas ja tuottaa säästöjä. Se vastaa myös monilta osin Keskustan keskeisimpiä tavoitteita.  Malli on yksinkertaisuudessaan Suomelle paras tässä tilanteessa