Imatran Keskustan tavoitteet vuosille 2017-2021

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / Imatran Keskustan tavoitteet vuosille 2017-2021
15.3.2017 10:35
Sisulla ja sydämellä uutiskuva.jpg

Kori A: Lapset, nuoret, perheet

- Lasten ja nuorten kasvatuksen on oltava tasa-arvoista ja harrastusmahdollisuuksia tuettava taloudellisesti.

- Kodin ja koulun yhteisvastuuta lapsista ja nuorista on tuettava. Toisen asteen koulutus on säilytettävä ja pidettävä ajan tasalla vastaamaan työtehtävien muuttuvia vaatimuksia.

- Nykyisen kouluverkon koulujen käyttöä on jatkettava mahdollisimman pitkälle, jolloin myös seurat ja yhdistykset voivat käyttää niitä. Kouluja voitava myös kunnollisesti korjata.

- Liikuntapaikkoja, uimapaikkoja ja urheilukenttiä ylläpidettävä ja kehitettävä.

- Lapsiperheille kehitetään alennettuun hintaan urheilutalon ja uimahallin porttikortti.

- Lasten kuntalisä otetaan käyttöön. Lapsiperheitä on tuettava Imatralla kaikin tavoin.

- Koululaisille ilmainen julkinen liikenne.

Kori B: Laadukkaat lähipalvelut Imatralla

- Lähidemokratiassa ovat asukkaat etusijalla.  Lähipalveluverkkoja ei pidä radikaalisti karsia.

-  Terveys- ja sosiaalipalvelujen tasapuolinen kehittäminen ja saatavuus on varmistettava.

- Kirjaston toimintaa on ylläpidettävä ja kehitettävä.  Kulttuurikeskus Virran ja uuden teatterin yhteistoimintaa ja markkinointia on kehitettävä voimakkaasti.

- Paikallisliikenteen palvelua kehitetään edelleen vastaamaan asukkaiden tarpeita.

Kori C: Kaupungin hallinto, taloudenpito ja kestävä kehitys

- Poliittisen päätöksenteon on oltava demokraattista, kiireetöntä ja avointa,  jotta asukkaat voivat osallistua ajoissa asioiden valmisteluprosessiin.

- Kaupungin hallintoa on edelleen rationalisoitava asukaslukua vastaavaksi.

- Hankinnoissa suositaan paikallisia yrityksiä ja esim. elintarvikkeiden lähituottajia.

- Investoinneissa pääpaino on kunnallistekniikan uusinnassa.

- Uusien omakotiasuinalueiden kaavoitus tehdään nykyistä väljemmäksi, bussireitit huomioiden. Palvelurakenne on pidettävä kattavana koko kaupungissa lähipalvelu-periaatteen pohjalta.

- Yhteistyötä naapurikuntien kanssa on kehitettävä asiat edellä, esimerkkinä koulupiirit.

- Uusien koulutilojen rakentamisessa on noudatettava erityistä harkintaa huomioiden terveysvaikutukset, opetusmenetelmien kehitys, opettamisen laatutaso ja yleinen järjestyksen pito.

Kori D: Elinkeinoelämä, matkailu ja kansainvälisyys

- Yritysten toiminta- ja työllistämismahdollisuuksia on parannettava.  Venäjän- ja englanninkielistä yritysneuvontaa on kehitettävä.

- Maahanmuuttajien kotoutus ja koulutus on hoidettava asianmukaisesti.

-  Infoa ja tietoa Imatrasta on lisättävä esim. perustamalla Infopiste Mansikkalan kauppakeskukseen.

- Ukonniemen palveluja on hyödynnettävä tehokkaammin.

- Yleisötapahtumia on tuettava vain hyvin harkitusti.

- Matkakeskuksen imagoa on parannettava tai on rakennettava uusi kaksoisraideprojektin toteutuessa.