Hallituksen maatalouteen kohdistamat leikkaukset harkitsemattomia

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / Hallituksen maatalouteen kohdistamat leikkaukset harkitsemattomia
29.9.2011 15:12

Maatalous tulee nähdä Suomessa menneisyyden sijaan tulevaisuuden alana maapallon väestön kasvaessa. Puhdas ruoka ja tuotannon omavaraisuus ovat osa 2010-luvun turvallisuuspolitiikkaa.

Päivämäärä: 29.9 2011
Julkaisija: Keskustan Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen piirien työmarkkinatoimikunnat
Aihe: Hallituksen maatalouteen kohdistamat leikkaukset harkitsemattomia

Hallituksen maatalouteen kohdistamat leikkaukset harkitsemattomia

Keskustan piirien kolme työmarkkinatoimikuntaa vastustavat Suomen hallituksen kaavailemia leikkauksia suomalaiseen maatalouteen. Valtiovarainministeriö esittää budjetissaan maatalouteen yhteensä 140 miljoonan euron leikkausta. Suurimmat hallituksen maatalouteen kohdistamista leikkauksista kohdistuvat kansalliseen tukeen, luonnonhaittakorvaukseen ja luopumistukiin.

Taloustilanne Suomessa on huolestuttava ja säästöjä tarvitaan. Jyrki Kataisen hallituksen olisi silti toimissaan pitänyt huomioida muutama tekijä:
 
Suomen maatalous kärsii parhaillaan ehkä EU-ajan vaikeinta kannattavuuskriisiä. Kilpailu EU:n sisämarkkinoilla kiristyy, kun Maailman kauppajärjestö WTO pyrkii poistamaan kaupan rajoitteita. Samanaikaisesti kun kilpailutilanne on kiristynyt ja asettanut hintapaineen tuottajille -ruoan kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti tarjontaa nopeammin.

Ilmastonmuutos tulee supistamaan ruuan tuotantoa maapallon väkirikkailla alueilla Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Ruokaturvaa ei voi Euroopassakaan pitää itsestäänselvyytenä. Maatalous tulisikin nähdä Suomessa menneisyyden sijaan tulevaisuuden alana maapallon väestön kasvaessa. Puhdas ruoka ja tuotannon omavaraisuus ovat osa 2010-luvun turvallisuuspolitiikkaa.

Maatalouden epävarmuustekijöitä on riittävästi ilman Suomen hallituksen linjan muutoksia. Maailman markkinahintojen voimakas vaihtelu asettaa haasteensa ja EU:n uusi ohjelmakausi on pian edessä. Suomi neuvottelee komission, Euroopan parlamentin ja muiden maiden kanssa maatalouden ja maaseudun kansallisista tarpeista vuosille 2014-2020. EU:ssa Suomi pyrkii lisäämään ymmärtämystä pohjoisista oloista. Tuota ymmärrystä ei lisää kotimaisen tuen alentaminen.

Lähellä tuotettu ruoka on ympäristöystävällistä ja luo Suomeen työtä. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa maataloudessa on 6000 työpaikkaa.
-MTK-Kaakkkois-Suomen toiminnanjohtaja Tuula Dahlmanin mukaan maatilojen tulovirtojen yhteenlaskettu summa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on vuositasolla reilut 300 miljoonaa euroa, mikä puhukoon puolestaan. Toimivien maatilojen ja kannattavan maatalouden merkitystä ei sovi aliarvioida, kun mietitään Suomen maaseudun elinvoimaisuutta ja sen säilymistä tulevaisuudessa.

Keskustan Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen piirien työmarkkinatoimikunnat muistuttavat hallitusta Suomen hallitusohjelman lupauksesta turvata perheviljelmien tuotantoedellytykset.

Keskustan Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen piirien työmarkkinatoimikunnat


Lisätietoja,
 
Marjut Sassi
puheenjohtaja
Keskustan Karjalan piirin työmarkkinatoimikunta
0503730126
marjut.sassi(a)kymp.net

Matti Kuittinen
toiminnanjohtaja
Keskustan Karjalan piiri
040-4160147
matti.kuittinen(a)keskusta.fi