Eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen Keskustan Etelä-Hämeen piirissä

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Häme / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen Keskustan Etelä-Hämeen piirissä

Eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen Keskustan Etelä-Hämeen piirissä 24.5.2018

Uuden eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa Suomessa perjantaina 25. toukokuuta 2018. Jäsentemme henkilötietojen turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeä asia. Olemme varautuneet uudistukseen hyvin ja puolueen jäsenyys- ja henkilötietosi ovat meillä turvassa kuten tähänkin asti. Asetus ei edellytä sinulta mitään toimia. Halutessasi voit tarkistaa, mitä tietoja sinusta on puoluetoiminnan rekisterissämme asioimalla Keskustan Etelä-Hämeen piiritoimistossa, os. Rauhankatu 11, Hämeenlinna. Varauduthan esittämään tarvittaessa henkilöllisyytesi. Toimistomme on pääsääntöisesti avoinna ti klo 8.30-12 sekä to klo 13-17. Emme toimita tietoja sähköisesti. 

Tässä vielä rekisteriselosteemme, josta näet, mitä tietoja rekistereissämme on ja mihin niitä käytetään:

REKISTERISELOSTE

Keskustan Etelä-Hämeen piiri ry. 
Rauhankatu 11, 13100 Hämeenlinna
Puh. 050 374 5416
Sähköposti: etela-hame@keskusta.fi 


REKISTERISELOSTE (14.1.2003) 

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste 

REKISTERINPITÄJÄ 

Keskustan Etelä-Hämeen piiri ry. 
Y-tunnus 0288909-3
Rauhankatu 11
13100 Hämeenlinna

REKISTERIN NIMI 

Keskustan Etelä-Hämeen piiri ry:n jäsen- ja luottamushenkilörekisteri. Rekisteri toimii myös Keskustan internet-palveluiden osana olevan Keskustan jäsenverkon käyttäjärekisterinä. 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

Jäsenverkon käyttäjätunnistus ja jäsentietojen ylläpito. 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Puolue pitää sääntöjensä mukaan rekisteriä jäsenyhdistyksistä ja niiden henkilöjäsenistä. Jäsenestä talletetaan henkilötiedot ja perusjärjestö, johon hän kuuluu. Lisäksi voidaan tallettaa luottamushenkilötiedot sekä jäsenen antaman ilmoituksen perusteella ja suostumuksesta rekisteriin myös muita tietoja, jotka on yksilöity kohdassa Rekisterin sisältämät tiedot. 

Tietoja käytetään puolueen tarkoituspykälän (Keskustan säännöt 2 §) mukaisiin tarkoituksiin, pääasiassa tiedottamiseen puolueen asioista jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Jäsentiedot (pakolliset tiedot kursivoituna): 
Jäsenen sukunimi, etunimi, kotikunta, ammattinimike, sukupuoli, syntymäaika, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, telefaksinumero, jäsenjärjestö, perusyhdistys 

Puolueorganisaatio voi tallettaa oma-aloitteisesti luottamushenkilötiedot silloin, jos henkilö on tullut valituksi Keskustan ehdokaslistalta julkiseen luottamustehtävään ja toimii niissä keskustalaisena tai Keskustan ryhmässä. Näitä luottamustoimia kunnalliset, seutukunnalliset, maakunnalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset luottamustoimet, etu- ja muiden järjestöjen luottamustoimet. 

Lisäksi talletetaan tieto keskustajärjestöissä olevista luottamustehtävistä yhdistysten tekemien ilmoitusten perusteella. Näitä ovat paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirijärjestöjen luottamustehtävät (johtokunnan / hallituksen jäsenyys, puheenjohtajuus yms.) Myös tiedot jo päättyneistä luottamustehtävistä voidaan tallettaa rekisteriin. 

Jäsenen ilmoituksen ja suostumuksen perusteella talletettavat tiedot: 
Koulutustaso, ammattiryhmä, työmarkkinajärjestö (keskusjärjestö, ammattiliitto), muut kuin edellisessä kohdassa mainitut luottamustehtävät. 

Keskustan jäsenverkon käyttöä koskevat tiedot: 
Tieto siitä, koska henkilö on viimeksi kirjautunut sisään Keskustan jäsenverkkoon sekä käyntien kokonaismäärä. 

TIETOLÄHTEET 

Tietolähteet, joiden kautta rekisterissä on tietoja: 

1) Jäsenen oma rekisteröityminen jäsenverkon käyttäjäksi ja ne tiedot, jotka hän siinä yhteydessä on antanut tai myöhemmin päivittänyt. 

2) Kunnallisvaaliehdokkaiden tietokanta, joka on luotu syksyllä 2000 ehdokkaiden itsensä Keskustan internet-sivuille antamien tai kunnallisjärjestön tallettamien tietojen perusteella.. 

3) Jäseneksi liittyvän antamat jäsentiedot. 

TIETOJEN LUOVUTUS 

Keskustan Etelä-Hämeen piiri ry. ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. 

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN 

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa kuvattuun tietokantaan tai, ettei tietokannassa ole häntä koskevia tietoja. Jokainen jäsen saa myös tiedon, mitä tietoja hänestä voi tallettaa rekisteriin. 

Henkilö voi esittää tarkastuspyynnön rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettava ellei muulla tavoin voida olla varmoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyydestä. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen. 

Jäsenellä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaiseminen tapahtuu siten, että käyttäjä korjaa tietojaan täyttämällä rekisteröintilomakkeen kyseiseltä osaltaan uudelleen. Käyttäjä voi vaihtoehtoisesti tehdä oikaisemista koskevan pyynnön kirjallisesti tai puhelimitse rekisterin ylläpitäjälle. 

REKISTERIN SUOJAUS 

Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Tietokannassa on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito-oikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä. 

Rekisteri ja jäsenverkko on teknisesti suojattu standardisoidulla ja yleisesti käytössä olevalla SSL - salausjärjestelmällä. 

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT 

Rekisteriasioista vastaa piirin toiminnanjohtaja Juha Iso-Aho. Toinen rekisterinkäyttäjä on toimistosihteeri Sari Kujanpää.

Käytännön tarkastuspyyntöihin vastaa piiritoimistolla piiritoimiston henkilökunta.

blog comments powered by Disqus