Antti Kaikkonen puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Antti Kaikkonen puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa
5.6.2019 10:35
Kaikkonen-Antti-helmikuu-2019-3-uutiskuva.jpg

Moni suomalainen on viime viikkoina kysynyt, mitä ihmettä Keskusta teki hallitusneuvotteluissa – ja tekee hallituksessa, jos tämä kokous niin päättää. Tiedän, että samaa henkeä on ollut myös puolueen sisällä. En ole tätä aikaisemmin sanonut, mutta voin kertoa nyt, että kuuluin itsekin niihin, jotka suhtautuivat hyvin epäillen hallitukseen menon järkevyyteen. Kannattaako lähteä edes neuvottelemaan, pohdin.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen Keskustan puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa Helsingissä 5.6.2019
(muutosvarauksin)

Hyvät puoluevaltuutetut ja edustajakollegat,
 
Moni suomalainen on viime viikkoina kysynyt, mitä ihmettä Keskusta teki hallitusneuvotteluissa – ja tekee hallituksessa, jos tämä kokous niin päättää.
 
Tiedän, että samaa henkeä on ollut myös puolueen sisällä. En ole tätä aikaisemmin sanonut, mutta voin kertoa nyt, että kuuluin itsekin niihin, jotka suhtautuivat hyvin epäillen hallitukseen menon järkevyyteen. Kannattaako lähteä edes neuvottelemaan, pohdin.
 
Väitän, että tällaiset tunnot olivat aivan ymmärrettäviä. Koimme huhtikuun eduskuntavaaleissa tappioiden tappion. Ihan oikeutetusti kysyttiin, onko äänestämisellä mitään väliä.
 
Hyvät keskustalaiset,
 
On väliä. On väliä. Juuri siksi Keskusta ei vaalien jälkeen ollut ensimmäisenä valtaan hönkimässä. Emme pyrkineet hallitukseen, emme sinne hinkuneet, emmekä olleet sinne rynnimässä. Suuntamme oli oppositioon.
 
Mutta tässäpä sitä ollaan. Tässä ollaan, koska SDP ei kerta kaikkiaan päässyt Perussuomalaisten eikä Kokoomuksen kanssa yhteisymmärrykseen tulevien vuosien politiikasta.
 
Tässä ollaan, koska tämän porukan ja Keskustan luottamushenkilöiden ylivoimainen enemmistö niin halusi.
 
Tässä ollaan, koska Keskustaan luotti yli 420 000 suomalaista. Puolueen kuin puolueen tärkein tehtävä on vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja ihmisten arkeen.
 
Ja tässä ollaan, koska maa kuitenkin tarvitsee hallituksen. Muualla Euroopassa – lähimpänä Ruotsissa - koettuun kuukausien poliittiseen ajelehtimiseen Suomella ei ole varaa.

Ja tässä ollaan, koska saimme kuin saimmekin lopulta neuvoteltua hallitusohjelman, joka on, sanoisinko, yllättävänkin hyvä. Tai kai joku voisi sanoa - ei huono.
 
Se, että Keskusta on mukana, on isänmaan ja eri puolilla maata asuvien suomalaisten etu.
 
Hyvät aatesisaret ja -veljet,
 
Toivon osaltani, että käymme tässä kokouksessa perusteellisen keskustelun saavutetusta neuvottelutuloksesta tiedostaen, että nyt päätetään muustakin kuin hallitukseen menosta.
 
Nyt on kyse myös tämän kansanliikkeen tulevaisuudesta. Olemme puolueena monin tavoin uuden edessä. Siksi tänään tehtävän ratkaisun on oltava luita ja ytimiä myöten yhteinen.
 
Olen itse tavannut neuvottelutulosta viime päivinä alusta loppuun ja lopusta alkuun. Lukee sitä kummin päin tahansa, yksi asia on selvä.
 
Käytännössä kaikki kynnyskysymyksemme toteutuvat. Ja vähän enemmänkin.
 
Köyhimpien lapsiperheiden ja pienituloisten eläkeläisten perusturvaa parannetaan.
 
Kotihoidontukea ei leikata. Keskustaa puolustaa myös perhevapaita uudistettaessa lasten ja perheiden etua, joustavuuden lisäämistä ja ihmisten erilaisten elämäntilanteiden huomioimista.
 
Vanhustenhoidon kiistattomia epäkohtia korjataan. Hoitoon pääsy ja koulutusmahdollisuudet turvataan tasa-arvoisesti jokaiselle suomalaiselle. Nuorten syrjäytymiseen puututaan.
 
Tasapuolisista elämisen edellytyksistä koko Suomessa huolehditaan laittamalla teitä, ratoja ja muita väyliä kuntoon – sorateitä myöten.
 
Kotimaisen ruuantuotannon kannattavuutta parannetaan ja metsien kestävä käyttö on myös tulevaisuudessa mahdollista maakunnissa. Ilmastonmuutosta hillitään järkivihreällä tolkun politiikalla, jotta myös tuolla selkosilla voi edelleen liikkua ja elää.
 
Hyvät puoluevaltuutetut ja edustajakollegat,
 
Ja kyllä me pidämme myös tässä hallituksessa – jos sinne päätämme mennä – huolen siitä, että Suomen taloutta hoidetaan säntillisesti ja tuleviakin sukupolvia ajatellen.
 
Tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa voidaan nyt rakentaa, koska perusta laitettiin viime vaalikaudella kuntoon. Ja nimenomaan tavoite ehyemmästä Suomesta yhdistää eniten Keskustaa ja vasemmistoa.
 
Uuden hallituksen onnistumista mitataan aikanaan ennen muuta sillä, kuinka moni suomalainen on saanut töitä.
 
Työllisyyden parantamiseksi on tehtävä yhteistyössä kaikki mahdollinen. Tärkeää on helpottaa etenkin nuorten, osatyökykyisten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä sekä parantaa edelleen työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.
 
Keskusta muuten piti hallitusneuvotteluissa huolen siitä, että yrittäjien verotus ei kiristy. Siihenkään ei moni uskonut. Sen sijaan asioita paranee. Esimerkiksi alv:n alaraja nostetaan 15 000 euroon.
 
Huononeeko pienyrittäjien asema? Ei!
Paraneeko se? Kyllä!

Kannattiko kaiken tämän perusteella äänestää Keskustaa? Kyllä!
 
Hyvät keskustalaiset,
 
Hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittista osuutta ovat jo hätäisimmät ehtineet löylyttää. Näihin puheisiin kannattaa suhtautua täydellä stoalaisella rauhallisuudella.
 
Jos haluaa Suomen äkkiä Naton jäseneksi, joutuukin kyllä pettymään. Sellaista ei ole luvassa. Aiomme nimittäin jatkaa ulkopolitiikkamme pitkää linjaa.
 
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaan kuuluu kansallisen liikkumatilan ja valintamahdollisuuksien ylläpitäminen. Tämä säilyttää mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä. Ratkaisuja tarkastellaan aina reaaliajassa kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset huomioiden.
 
Sain johtaa näiden asioiden valmistelua hallitusneuvotteluissa.
 
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja perustuu kansainväliselle yhteistyölle ja sotilaalliselle liittoutumattomuudelle. Tärkeintä on maamme lähialueiden vakauden ylläpitäminen. Suomi edistää rauhaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiokehitystä maailmassa.
 
Tälle yhdessä sovitulle linjalle on ollut suomalaisten enemmistön tuki. Uskon, että näin on myös tulevaisuudessa riippumatta siitä, mitä Nato-haukat ja muut aidalta huutelijat puhuvat.
 
Hyvät aatesisaret ja -veljet,
 
Keskustan ja SDP:n, laajemminkin vasemmiston yhteistyöllä on aivan keskeisesti rakennettu suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Nyt tämän kokoonpanon – uuden punamullan - tehtävänä on luoda sille kestävä tulevaisuus.

Hallituksessa on viisi erilaista puoluetta. Erilaista puoluetta, se pitää tunnustaa. Ei pidä yrittääkään väittää, että olisimme samanlaisia. Meillä keskustalaisilla omat ajatuksemme hyvästä yhteiskunnasta. Mielestäni se saa ja sen pitää näkyä. Emmekä ole enää pääministeripuolue. Se voi tuoda enemmän tilaa kertoa meille entistä paremmin omista tavoitteistamme.

Mutta samalla meidän pitää pystyä hyvään yhteistyöhön uusien hallituskumppaniemme kanssa, joiden kanssa juuri sovimme yhteisistä tavoitteista, jos tämä kokous niin päättää. Ja sekin pitää tunnustaa, että vaikka hallitusohjelma on enimmäkseen hyvä, oikeinkin hyvä, sisältää se myös hankalia asioita, ja ratkaisuja, jotka voivat maistua kitkeriltä. Mutta kun kompromisseja tehdään, silloin meidänkin pitää tulla toisia vastaan.

Emme ole olleet hallituksen kakkospuolueena moneen kymmeneen vuoteen. Tässä voi olla meillä alkuun opettelemistakin. Mutta tästäkin selvitään, niin uskon.

Hyvät keskustalaiset,
 
Meille sydämenasia on pitää huolta koko Suomesta ja kaikista suomalaisista. Mutta yhtä lailla, hyvät ystävät, sydämenasiamme on pitää huolta Keskustasta.
 
Tämän porukan yhteinen tehtävä on katsoa, että puolueen kehittäminen ei jää hallituspolitiikan jalkoihin. Keskusta tarvitsee rehellistä arviota menneestä ja rohkeaa keskustelua tulevaisuudesta.
 
Olen varma, että keskusteluun Keskusta ei kaadu. Päinvastoin, se on yhteinen henkivakuutuksemme. Keskustan sisimmäistä sisintä on, että tilaisuuden tullen herrat haukutaan ja välillä laidat kolisevat – ja saavat kolista.
 
Siitä varmasti olemme kuitenkin kaikki samaa mieltä, että käydään keskustelu rehdisti omilla nimillämme. Kyllä meidän on pystyttävä katsomaan toisiamme silmiin kaikissa tilanteissa. Kitketään toistemme nimetön haukkuminen pois tästä yhteisestä ja meille kaikille rakkaasta kansanliikkeestä.
 
Keskustelua on käytävä myös laajemmin suomalaisten kanssa. Luottamuksen rakentamiseksi on kysyttävä, mitä voimme tehdä toisin tai paremmin ja otettava opiksi. Tähän meille aukeaa hyvä tilaisuus, kun kesällä ja alkusyksyllä käydään keskustelua Juha Sipilän seuraajasta. Samalla voimme käydä keskustelua siitä, miten haluamme Keskustaa kehittää. Mutta palataan siihen myöhemmin.
 
Olen varma, että Keskusta pärjää, kun todellisuutemme on yhtä ihmisten arjen kanssa toiveineen ja huolineen. Niin kaupungeissa, taajamissa kuin maaseudulla.

Hyvät ystävät, meidän on aika aloittaa projekti yhä paremman Suomen ja yhä paremman Keskustan rakentamiseksi. Tehdään tänään tässä puoluevaltuustossa ensimmäiset siihen tarvittavat päätökset.