Lisää työtä ja tervettä järkeä Suomeen

202-Tiles-iso-kuva.jpg
Keskusta.fi / Politiikka / Puretaan byrokratiaa
Keskusta esitti kaksi vuotta sitten 101 ehdotusta turhan sääntelyn ja byrokratian purkamiseksi. Moni niistä on jo muuttunut todeksi.

Nyt olemme Keskustan eduskuntaryhmässä jälleen kuunnelleet suomalaisia ja esitämme keskustelunavauksena 202 ehdotusta lisää, jotta Suomi saadaan nousuun, työllisyys paranemaan ja ihmisten jokapäiväinen arki sujuvammaksi.

202 ehdotusta turhan sääntelyn ja byrokratian purkamiseksi>>
 

Puretaan byrokratiaa yhdessä

202 uutta ehdotusta on koottu Keskustan eduskuntaryhmässä kuuntelemalla työnantajia, työntekijöitä, työttömiä, maanviljelijöitä, vapaaehtois- ja talkootoiminnassa mukana olevia sekä muita suomalaisia.
 
Keskustan eduskuntaryhmässä suomalaisten ideoita on työstetty viidessä ryhmässä>> Ne ovat keskittyneet pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamiseen sekä työllistämisen ja työllistymisen helpottamiseen, ihmisten jokapäiväisen arjen sujuvoittamiseen, maatalouden byrokratian purkamiseen, rakentamisen vauhdittamiseen sekä kaupan alan edistämiseen ja terveen kilpailun lisäämiseen. Lisäksi ryhmät ovat esittäneet hallitukselle reilun vuoden ajan omia ideoitaan turhan sääntelyn ja byrokratian purkamiseksi.

Ministerit päättävät, mitä ehdotuksia he vievät eteenpäin. Ehdotuksia ei ole käsitelty Keskustan puolue-elimissä.
 
Turhan sääntelyn ja byrokratian purkaminen kaikilla tasoilla sekä lupamenettelyjen sujuvoittaminen ja valitusmenettelyjen järkevöittäminen ovat keskeinen osa Suomen kuntoon laittamista tulevina vuosina. Jatkamme työtä yhdessä suomalaisten kanssa. Ideoita voi esittää Keskustan tapahtumissa, ottamalla yhteyttä eduskuntaryhmämme valmisteluryhmiin tai vaalipiirin Keskustan kansanedustajiin. Oman ehdotuksen voi jättää myös täällä>>

Rakennetaan yhdessä työllistävää, omatoimisten ihmisten Suomea. Tervetuloa mukaan!

Tutustu myös aiemmin koottuihin 101 ehdotukseen>>