Toiminta

Piirissä toimivat toimikunnat

 Toimikuntien yhteystiedot täältä_nettiin.jpg

Kansainvälisten asioiden toimikunta

Tehtävänä on lisätä keskustalaisten kiinnostusta Eurooppa-asioihin ja aktivoida ihmisiä osallistumaan keskusteluun kansainvälisestä politiikasta.

Kirkollisasiantoimikunta

Tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia kirkollisia asioita Varsinais-Suomen piirin alueella, päättää tarvittavista käytännön toimenpiteistä sekä huolehtii osaltaan tiedotustoiminnasta. Lisäksi toimikunta järjestää hengellistä toimintaa (mm. kirkkopyhän). Toimikunta kokoaa mukaan toimintaansa kristillisistä arvoista kiinnostuneita keskustalaisia.

Kunnallis- ja tulevaisuustoimikunta


Toimikunnassa keskustellaan kunnallispoliittisista aiheista. Toimikunta on samalla myös piirin tulevaisuustoimikunta.

Maaseutu- ja maataloustoimikunta

Tehtävänä on käsitellä maatalous- ja maaseutupolitiikan ajankohtaisia asioita. Keskeisiä kysymyksiä ovat eduskuntavaalien jälkeisen hallitusohjelman maatalous-, metsä- ja maaseutupoliittiset sekä vero- ja sosiaalipoliittiset kysymykset.


Sosiaali- ja terveystoimikunta

Tehtävänä on käsitellä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeitä sosiaali- ja terveyspoliittisia kysymyksiä. Ottaa kantaa vallitsevaan sote-uudistukseen.

Työmarkkinatoimikunta

Tehtävänä on pitää yhteyttä ja neuvotella yhteistyöstä eri aluetoimistojen ja alueliittojen kanssa. Toimikunta tukee tärkeimpien avainliittoryhmien valmistautumista tuleviin liittovaaleihin.

Yrittäjä- ja elinkeinotoimikunta

Toimikunta toimii yritteliäisyyden ja yrittäjyyden mahdollisuuksien parantamiseksi järjestäen toimikunnan kokouksia alustajina yrittäjyyteen vaikuttavia henkilöitä sekä järjestäen vierailuja yrityksiin.