Turun Keskustan kunnallisjärjestö

Kunnallisjärjestö johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kunnallispoliittista toimintaa Turussa sekä kokoaa jäseniään toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi.

Vahvistamme kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja yhteisvastuuta.

Tule mukaan

Jos Turun asioihin vaikuttaminen kiinnostaa Sinua, ota yhteyttä kunnallisjärjestön puheenjohtaja Kalle Suomelaan: turku(at)keskusta.fi