Mielipiteet ja kirjoitukset

Tulppaaninlehdet-Tiles-iso-kuva.jpg
Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Raisio / Raision Keskusta / Mielipiteet ja kirjoitukset

Raision Keskustanaiset otti jo marraskuun 2016 syyskokouksessa esille Raahen mallin mukaisen 65-vuotiaille suunnatun kokonaisvaltaisen terveystarkastuksen. Sen mukaan kaikki asukkaat sinä vuonna kun he täyttävät 65 vuotta saavat kutsun terveysneuvojalle.

Terveystarkastus on kattava: näkö, kuulo ja tasapaino tutkitaan, perussairaudet ja lääkitykset kirjataan, keskustellaan työhistoriasta, asumis- ja perheoloista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Laaja verikoepaketti on myös tärkeä osa tutkimusta.

Terveydenhoitajan kanssa kartoitetaan myös muistia ja mielialaa. B12-vitamiinin ja folaatin tasot ovat tärkeitä muistin kannalta.

Käynnillä annetaan henkilökohtaista opastusta ruokavalioon ja liikuntaan ja jos tarve vaatii ohjataan lisätutkimuksiin.

Neuvolakäynnin kustannus on 200 euroa ja asiakkaalle se on ilmainen. On laskettu, että 300 henkilön tarkastus maksaa yhtä paljon kuin 15 kuukautta yhden demantiapotilaan laitoshoito tai viisi ohitusleikkausta tai 13 sydänpotilaan pallonlaajennus. Ajan myötä tulisi huomattavia säästöjä terveydenhuollon kustannuksissa.

Ja mikä tärkeintä itse kullekin tutkittavalle saada viettää terveempiä ja vireämpiä eläkepäiviä mahdollisimman pitkään.

Mielestäni tällainen toiminta kannattaisi ottaa käytäntöön myös meillä Raisiossa.

Anneli Vainio

Raision Keskustanaiset ry

 

 

MIELIPIDE.
Tammikuun alussa julkaistiin kuudesluokkalaisten uimataitotutkimuksen tulokset. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton, Likesin sekä opetushallituksen kanssa.

Tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että Suomessa on merkittävää eriarvoisuutta uinnin opetuksen suhteen. Tämä oli viides kerta, kun tutkimus toteutettiin. Tulokset osoittavat, että kuudesluokkalaista uimataitoisia on 76 %. Eli kolme neljästä osaa uida. Mielestäni se, että 24 % ei osaa uida tai uimataito on heikko, on erittäin huolestuttavaa. Tutkimukseen osallistui noin 60 000 lasta, joka tarkoittaa, että noin 15 000 kuudesluokkalaisista on uimataidottomia.

Koulujen uinninopetuksella on erittäin iso merkitys lasten uimataidon opetuksessa ja siinä toteutetut laiminlyönnit kostautuvat lasten uimataidossa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään selkeästi ja tarkasti jopa luokkakohtaisesti kouluissa annettavan uinninopetuksen määrä ja taso. Lisäksi perusopetuslain 2§:n lausumassa määritellään, että opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Uima- ja pelastustaito on yksi tällaisesta taidosta.

Syyslukukauden 2016 alusta voimassa olevien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa liikunnan vuosiluokkien 3-6 tavoitteeksi on asetettu opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä. Kysymys kuuluukin, miksi koulut eivät noudata opetussuunnitelmien perusteita eikä perusopetuslakia. Arvoisat vanhemmat vaatikaa kouluja järjestämään lastenne uinninopetus ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Uima- ja vesipelastustaidot kun ovat kansalaistaitoja ja erittäin tärkeitä sellaisia.

Uimataitoiseksi määritellään henkilö, joka uintisyvyiseen veteen hypättyään pystyy uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta vähintään 50 metriä selällään. Osa kunnista ei järjestä opetusta lainkaan tai määrästä ja laadusta tingitään. Minusta opetussuunnitelmaan kirjattu tavoite on kuitenkin otettava vakavasti. Jatkossa erityishuomio on kiinnitettävä maahanmuuttajien uinninopetukseen. Mikä sen parempi tapa kotouttaa maahanmuuttajia, kuin opettaa heille uimataito. Suurimalla osalla heistä vesi on outo elementti ja uimataidon oppimiseen ei riitä kouluissa annettava uinninopetus, joten haastan kaikki uimaseurat mukaan järjestämään maahanmuuttajille omia uimakouluja. Näin myös kynnys osallistua opetukseen madaltuu.

Uimataito elämässä tarpeellisena tietona ja taitona ei ole itsestäänselvyys ja siksi meidän on kaikin tavoin varmistettava, että lapsemme oppivat mahdollisimman varhain uimataidon. Hukkuminen on kolmanneksi yleisin tapaturmainen kuolinsyy maailmassa. Suomessa hukkuu vuosittain noin 100 ihmistä. Suomessa on pohjoismaiden korkein kuolleisuus hukkumisissa. Uimataidon parantaminen on tehokas hukkumista ehkäisevä keino ja peruskouluilla on tärkeä asema uimaopetuksen toteuttamisessa.

Olen erittäin huolestunut koulujen uinninopetukseen kohdistuvista säästöistä ja poliittisten päättäjien ja vanhempien on tehtävä töitä sen eteen, että kuntien taloudellinen tilanne ei vaikuta uinninopetuksen järjestämiseen. Tutkimuksen mukaan ne kunnat jotka toteuttavat uinninopetuksen järjestelmällisesti ja systemaattisesti kaikilla luokilla tekevät sen myös erittäin kustannustehokkaasti.

Jukka Rantala
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton puheenjohtaja
V-S Maakuntahallituksen varajäsen
Raisiolainen kuntavaaliehdokas

 

 

 

 
Oi aikoja, oi tapoja


 Otsikon lause on jokaiselle historiasta tuttu huokaus – o tempora, o mores!

Lause tulee mieleen nykyaikana erityisesti, kun lukee netissä kommentteja erilaisiin kirjoituksiin ja mieli­pi­tei­siin.

Facebookin postaukset aiheesta kuin aiheesta saavat heti kymmeniä jos ei satoja eriasteista vihaa tihkuvia kommentteja, jopa tappouh­kauksia.

Yhteis­kun­tamme päättäjiä ollaan kommenteissa valmiita pistämään rautoihin ja viemään "saunan taakse" hyvinkin kevyin perustein.

Yllättävintä on, että tähän lika­san­ko­jour­na­lis­miin ja viha­kir­joit­te­luun ovat sortuneet myös ns. sivistyneet ihmiset. Heidän jos joidenkin pitäisi olla meille tavallisille ihmisille esimerkkeinä ja olla valmiita kannustamaan hyviin käytös­ta­poihin.

Ihmettelimme äskettäin USA:n presi­den­tin­vaa­li­kam­panjan likaisuutta, erityisesti Trumpin retoriikkaa hänen puhuessaan kilpa­kump­pa­nis­taan Clintonista ja jopa istuvasta presidentistä. Koto-suomen kielenkäyttö ja tavat ovat saaneet yhä enemmän vaikutteita tuosta kampanjasta.

Ei yksin kielenkäyttö, vaan muutkin käytöstavat tuntuvat olevan hukassa meidän aikuistenkin keskuudessa ainakin liikenteessä, ollaan sitten liikkeellä autolla tai vaikka polkupyörällä.

Vaaralliset kais­tan­vaihdot ilman vilkkua ovat jokapäiväinen ilmiö työmat­ka­lii­ken­teessä.

Jalankulkija saa tavan takaa väistellä hurjastelevia pyöräilijöitä, joiden keskisormi on herkässä eikä hais­tat­te­lu­ja­kaan kaihdeta.

Bussimatkalla ja ostarin kulmilla on jo totuttu teinien melko yksipuoliseen kielen­käyt­töön – ikävää vaan, että tuo teinien sananvalinta on alkanut tarttua vart­tu­neim­pienkin puheeseen.

Ei tarvitse vaikkapa asia­kas­pal­ve­lussa tapahtua suurtakaan virhettä tai viivytystä, kun jo virkailija saa osakseen ryöpyn sanoja, joita ei ainakaan koulussa ole opetettu.

Valtamedia, TV etunenässä on valinnut ohjelmiensa keskeiseksi sisällöksi yksilöiden julkisen pilkkaamisen.

Toimittajien pyhä velvollisuus tuntuu nyt olevan negatiivisten asioiden esille kaivaminen erityisesti julkisuuden henkilöistä.

Jos mitään todellista ei ole löydettävissä, uutinen ja aihe tehdään tyhjästä ja julkaistaan. Uutinen on valmis ja sitä voidaan sitten eri tiedo­tus­vä­li­neissä kommentoida päivä- ja viikkokausia.

Tällaisen uutisoinnin kohteeksi joutuva henkilö saa harvoin omaa ääntään kuuluville ainakaan siten, ettei sitäkin käännetä hänelle haitaksi. Viimeisin esimerkki on päämi­nis­te­rimme kohtelu mediassa, josta seurauksena muun muassa uudenvuoden juhlassa tapahtunut buuaus.

Toivon uudenvuoden kunniaksi kohteliasta kielen käyttöä ja muutakin käytöstä toinen toisiamme kohtaan.

Kirjoittaja on Vesaisten keskusliiton vara­pu­heen­joh­taja
sekä Raision Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja

 

 

Lapset median armoilla

 

Elämme keskellä valtavaa mediatulvaa. Media on läsnä kaikkialla ja siltä eivät välty edes taape­roi­käiset lapset.

Aikanaan  pystyimme jotenkin hallitsemaan median kulutustamme kun se saapui luoksemme vielä klassisella tavalla sanomalehtenä tai  radio-ohjelmana ja myöhemmin TV:n välityksellä.

TV:n visuaalinen viesti kuitenkin oli se käännekohta, joka sai meidät nauliintumaan tuon kuvan ääreen ja nyt  tuo kuva hallitsee ihmisten elämää lähes kaikkialla.

TV-ohjelmat, pelit ja koko mobiili kuvamaailma on hyvin keskeisessä osassa jokapäiväistä elämäämme.

Mitä tuo kuvamaailma sitten kertoo? Vastaisin, että lähinnä väkivaltaa.

Sunnun­tai­aamun lasten animaatio-ohjelmista huomaa miten aamun mittaan ohjelma muuttuu yhä enemmän väkivaltaa sisältäväksi hirvi­ö­maa­il­maksi, jossa ongel­man­rat­kaisu on aina käydyn taistelun loppu­tu­lok­sessa.

Aivan pienille lapsille suunnattuja videopelejä ei taida löytyä, joissa ei pelissä pääsisi etenemään ilman jonki­nas­teista väkivaltaa tai ainakin erilaisten tais­te­lu­a­seiden käyttöä.

Mitä suositummasta pelistä on kysymys sitä enemmän sen sisältö perustuu sotaan ja taisteluun tehokkailla sodan­käyn­ti­vä­li­neillä.  Ihmisen ampuminen toden­tun­tui­sessa pelissä ei ole mitenkään ihmeellistä. 

Tuleehan TV:stä muutakin kuin väkivaltaa. Tulee toki mielen­kiin­toisia ohjelmia, jopa opettavaisia ja tietoamme lisääviä dokumentteja sekä tietenkin viihdettä ja uutisia.

Mutta jokapäiväinen saip­pu­a­sar­jamme, jota katsotaan edelleen vauvasta vaariin, puhuttaa ja liikuttaa meitä päivittäin. Tämä kyseinen ohjelma antaa kuitenkin perhe-elämästä ja ihmis­suh­teista varsin kieroutuneen kuvan.

Siinä yleisenä aiheena on aikuisten ja lasten välinen jatkuva kaunainen riitatilanne. Lapset ilmaiset pettymyksensä uhkauksilla ja kostolla.

Miten on seli­tet­tä­vissä sitten se, että aikuisten välinen suhde useamman parin välillä ei olekaan yhteis­kun­tamme valta­e­nem­mistön kuvastama tapa vaan sen prosenteissa häviävän pienen vähemmistön tapa?

Perheissä ohjelmaa katsovat usein hämmentyneet lapset keskenään kun aikuiset tekevät kiireisiä kotitöitä töistä palattuaan.

 

Eero Vainio
vara­pu­heen­joh­taja

Vesaisten Keskusliitto

 

Keskustan Raision Kunnallisjärjestö ry:n aloite Seinäjoen puoluekokoukselle 11.6.2016

Suomen kylät takaisin kiinteistörekisteriin

 

Suomalaisen yhdyskuntarakenteen selkärankana aina muinaisuudesta tähän päivään asti on ollut pitäjät ja myöhemmin kunnat sekä kaupungit.

Kunnat ja kaupungit ovat jakautuneet pienempiin yksiköihin kyliin ja kaupunginosiin.

Kylien merkitys ihmisten paikkaidentiteetin kannalta on aina ollut merkittävä. Nykyään on virinnyt myös voimakas järjestötoiminta kylien elinvoiman ylläpitämiseksi.

Viime hallituskaudella kuitenkin kuntauudistusvimmassa kylien juridinen status hallinnollisena yksikkönä poistettiin kiinteistörekisteristä lainmuutoksella, jonka viime eduskunta hyväksyi.

Eräiden lailla säädeltyjen luvanvaraisten elinkeinojen mm. kiinteistönvälityksen tiedonantovelvollisuuksiin kuluttajalle kuuluu edelleen kylän nimen ilmoittaminen vaikka nimeä ei enää kiinteistörekisterissä tai sen ylläpitämässä kartassa mainita.

Asian korjaamiseksi esitämme, että Suomen Keskusta edistää lainsäädännön muuttamista siten, että kylien ja kaupunginosien nimet palautetaan kiinteistörekisteritietoihin nykyistä käytäntöä edeltävällä tavalla.

 

Laati ja esitti puoluekokouksessa Eero Vainio

 

 

Raision Keskustan kunnallisjärjestön vuosikokouksen 16.3.2016 kannanotto sosiaali- ja terveystoimen sekä maakuntahallinnon uudistukseen

Raision Keskustan kunnallisjärjestö haluaa mahdollisimman yksinkertaisen hallintomallin sosiaali- ja terveydenhoidon uudistukseen. Uusituksen hallintomallia mietittäessä tulee keskustella myös siitä, voisivatko maakunnat, joissa ei ole yliopistosairaalaa, tehdä yhteistyösopimukset niiden viiden maakunnan kanssa, joissa on yliopistosairaala. Mikään malli uudistuksessa ei saa kuitenkaan lisätä hallintotasoja.


Hallintomallista riippumatta tulee palvelujen tilaajan ja tuottajan sekä valvojan rooli selkeästi erottaa toisistaan. Vain näin voidaan varmistaa hyvä palveluiden laatu ja potilasturvallisuus sekä kustannustehokkuus.
Raision Keskustan mielestä valinnanvapaudelle tulee uudistuksessa antaa erittäin vahva rooli. Valinnanvapaudella tavoitellaan ihmisen oman kilpailutuksen tuomaa tehokkuushyötyä. Kun tulo tuottajalle tulee asiakkaan mukana, syntyy kilpailu ja kilpailun myötä toiminnan tehostaminen. Kaikissa vaihtoehdoissa ainakin pyritään tavalla tai toisella tuotantokapasiteetin laajempaan käyttöön ottoon ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Jotta tämä toteutuu, tarvitaan vielä vahvempia kirjauksia tuottajien yhdenvertaisuudesta. Kaikkien tuottajien on oltava samalla viivalla.

Markkinoille pitää olla helppo päästä ja siellä on pystyttävä toimimaan. Asiakas on oltava toiminnan keskiössä ei hallinto. Uudistuksessa on tuettava mallia, jossa asiakas saa hoitoa silloin kun tarvitsee, ja sieltä mistä haluaa.
Uudistuksen mukana tulee korostaa teknologian merkitystä. Suomessa on korkea terveysalan innovointikyky, ensiluokkainen mobiili- ja digiosaaminen ja tiiviin yhteistyön edellytykset eri toimijoiden välillä. Kun nämä vahvuudet yhdistetään rohkeaan yrittäjyyteen, syntyy uusia terveydenhuollon menestystarinoita ja työpaikkoja.
Eri rahoitusmalleja mietittäessä ja vertailtaessa on lähtökohtana rahoitusuudistuksen valmistelussa oltava hallitusohjelman linjaukset, joiden mukaan kokonaisveroaste ei saa nousta ja työn verotus ei saa kiristyä millään tulotasolla.


Eero Vainio
Puheenjohtaja
Puh. 0405896160

Jukka Rantala
Raision Keskustan maakunta- ja sotetoimikunnan pj.
Puh.0407731434

 

 

Eero Vainion puheenvuoro Keskustan Turun puoluekokouksessa 14.6.2014Arvoisa puheenjohtaja ja puoluekokousväki

Aikaisemmin kun olen ollut tämän puolueemme mahtavan puoluekokouksen edessä olen verrannut puoluettamme taloon, johon etsitään uusia asukkaita. Niin teen nytkin..

Tämä keskusta –niminen talomme on kokenut melkoisen muutoksen sen jälkeen kun ensimmäisen kerran aiheesta oli puhetta. Silloin  puolueeseemme oli päässyt pesiytymään tekijöitä, jotka tekivät puoluetalon asumiskelvottomaksi ja niinpä monet sen hylkäsivätkin.

Koitti kuitenkin aika, jolloin rohkeat ja suoraselkäiset henkilöt astuivat puoluetta johtamaan ja saivat meiltä keskustalaisilta vahvan valtakirjan siivota puoluetalomme nurkat noista vahingollisista aineksista ja laittaa talous tasapainoon.

Nyt täällä Turussa on jälleen mahdollisuus tehdä merkittäviä päätöksiä, jossa valitaan taloon isäntäväkeä varmistamaan sen asuttavuus.

Puheenjohtaja Juha Sipilän esikuntaan tarvitaan henkilö, jolla on jo valmiina näyttöä puolueen tilan kohentamisesta ja sen talouden pelastamisesta – hän on Timo Laaninen..

Varapuheenjohtajistoon tarvitaan vankan kansansuosion omaavat ja puolueen johtamisesta jo näytöt antaneet  Annika Saarikko ja Juha Rehula. Kun pohjoinen ja etelä on näin puheenjohtajistossa edustettuna  niin välisuomea voi edustaa parhaiten kansanedustaja Anu Vehviläinen.

Näillä valinnoilla varmistamme Keskustan paikan seuraavassa hallituksessa ja onnettoman kunta- ja soteuudistuksen suunnan kääntämisen.

Eero Vainion blogikirjoitus keskusta.fi/varsinais-suomi -sivulla

Kiinteistötkö arvottomia..Asuntorahoitusyhtiö HYPO on kunnostautunut  viime aikoina levittämään sanaa, jonka sisältönä on ollut luoda markkinoille käsitys etteivät haja-asutusalueella sijaitsevat kiinteistöt enää jatkossa olisikaan missään arvossa.
Taitavat Hypon asuntoneuvolan tädit ja sedät sopia paremmin lastenneuvolan hoitajiksi ennustelemaan vauvojen kasvukäyriä kuin sekaantumaan maan asuntokauppoihin tai kiinteistöarvioihin.
 Jos mainitut hypolaiset ovat sitä mieltä, että kaupunkien ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt ovat jopa nollan (0) arvoisia niin kannattaa seurata tarkemmin toteutuneita kauppahintoja vaikkapa vain viimeisen 40 vuoden ajalta niin huomaa, että hintakehitys  on ollut jatkuvasti nouseva vaikka välissä on ollut muutama taantuma ja lamakin.
Ovatkohan  kyseiset herrat ja rouvat olla nykyhallituksen  asialla lietsomassa käsitystä ettei maaseudulla voi eikä kannata asua kun siellä kiinteistöjen arvotkin romahtavat.  Lieko kaupungissakaan kaikki ole niin arvokasta jos sattuu asumaan vaikka ns. torakkalinnassa tai luteiden valtaamassa talossa. Eli ei se sijainti yksin välttämättä takaa kiinteistön arvoa.
Uuden Suomen kirjoituksessa  4.6.2014  mainittiin ettei  ostaja pane mitään arvoa kiinteistön tunne- tai käyttöarvolle - tähän voin vastata yli 40 vuoden kiinteistönvälttäjäkokemuksella, että ei pidä paikkansa. Moni ostaa kiinteistön oman mieltymyksensä ja tuntemuksensa mukaisesti esim. kauniin maiseman tai idyllin takia, riippumatta niinkään kiinteistön kunnosta. Talon saa aina korjattua mutta ympäristöön ja sijaintiin ei voi paljon vaikuttaa.
Toivonkin, että  Hypon ns. asiantuntijat  pitävät jatkossa mölyt mahassaan ja antavat oikeiden asiantuntijoiden ja ammattilaisten tehdä työtään rauhassa ja jättävät tavallisten asunnonostajien pelottelun ja siirtyvät miettimään edullisempia rahoitusehtoja heille.

Eero Vainio

KiinteistönvälittäjäKuntaliitoskohellus saa uudet ulottuvuudet
Jo neljättä vuotta tätä hallituksen kuntaliitoskohellusta seuranneena ei voi kuin ihmetellä. Mistä tämä energia kumpuaa. Siis tuo energia. Hallituksen ja sen vasallien. Ensin oli kaavailuissa Suomeen 70 kunnan kokonaisuus. Sen tultua julki ja kaikkien, jopa kunnissa hallituspuolueiden jäsentenkin havaittua sen täysin järjettömäksi, oli pitkään hiljaisuus. Hallitus teki tuolloin vain fantastisia asioita... kuitenkin lähinna julkilausumia jos rehellisiä ollaan. Hiljaisuus hallituksen puolelta oli haudan hiljaisuutta. Meni kolmekymppisten kerho takalukkoon kun asiat eivät menneetkään niin fantastisesti mitä oltiin sovittu somessa ja ties missä keskinäisen kehun kerhossa.

Onneksi Keskustan kansanedustajat eduskuntaryhmineen on ollut aktiivinen kautta Suomen, on ollut tapahtumaa varmasti jokaisella paikkakunnalla kuntakoohotuksen alusta alkaen. Eritoten Lounais-Suomessa on olleet aktiiveina entinen kuntaministeri Tapani Tölli, joka on _asiantuntija_ eikä pelkästään tuuleen huutelija kuten nykyinen ministeri Virkkunen, tyypilliseen tapaansa vaan jankuttaa samaa pumpulit korvissa.

Samaan aikaan kun Krimillä tapahtuu mitä tapahtuu, Suomessa tapahtuu samanlaista asiaa tässä kuntaliitosvouhotuksessa. Hallitus tuomitsee Venäjän toimet, valmiina ensimmäisenä pakotteisiin Venäjää vastaan riippumatta siitä miten se vaikuttaa kotimaan talouteen perin negatiivisesti ja samalla unohtaen kahden väliset neuvottelut joita vanhempi valtiomies Paavo Väyrynen jo aiemmin viikolla suositteli.
Tässä kohtaa kotimaassa hallitus on jo ottanut samantyyliset metodit käyttöön, jos ei suosiolla niin sitten äänestämällä liitetään alueita yhteen. Tämä on sitä kokoomuksen demokratiaa.

Tänään ovat herrat viisaat Virkkusen koplan kuntaselvittäjät olleet kertomassa miten ei millään alle 20000 asukkaan kunnat ole elinkelpoisia, heti vaan Turkuun kiinni vaikka mikä olisi. Ja jos ei niin jollei muuta, otetaan pala siitä ja osa tuosta kunnasta Turkuun. Kuten tapana Turulla on ollut vuosien saatossa.
Esimerkkinä vaikkapa Perno. Alue Raisiolta viety lähes väkipakolla, rahastettu ja raiskattu, nyt sitten lähes unohdettu nukkumalähiö. Alueella oleva telakka jätetty oman onnensa nojaan, samoin valitusten ynnä muiden ikävyyksien kautta sinne kaavailtu uusi kaasusatama sitten Turun kaupungin toimien johdosta menetetty Poriin. Tekee alueen työllisyydelle hyvää, työttömyysaste alueella Turun suurin.

Valtamedia paikallisesti on Turun Sanomat joka hyvin hyvin hyvin valikoivasti päättää mitä lehden sivuilla kerrotaan. Tämä on hyvin ikävää, yhtäläisyysmerkit voidaan vetää suoraan tuonne eräillekin kriisialueille ja niiden tiedotusvälineisiin. Yhtä härskiä se täälläkin on, kerran tai kaksi on varmaan Turun Sanomien latomossa ollut kapinahenkeä lehden pääkirjoittajaa kohtaan kun on päässyt kriittistäkin aineistoa lehden sivuille. Kenties ajateltu ettei perjantai lehteä kukaan lue?

Paikalliset Keskustan kovat nimet, Pekka Myllymäki ja Timo Kaunisto, Esko Kivirantaa ja Annika Saarikkoa unohtamatta, ovat yrittäneet artikkeleillaan tuoda totuutta esiin.

Totuutta jota ei edes paikalliset hallituspuolueiden edustajat kiistä. Ajettu kuntaliitoshömpötys on susi jo syntyessään.

Olettaisin että takana on lopulta vain sote-kytkentä, se rahamäärähän on uskomaton, liekkö suurin julkisen sektorin aloista. Sitä kokoomus saalistaa omien terveydenhoitobisnestensä haaviin ja sitä kautta veroparatiiseista omiin liiveihin. Tätä ei suinkaan pidä unohtaa. Kaikki muu, kaavoitus mukaan lukien, lienee pientä puuhastelua.

Raisiossa, 20.3.2014Eero Vainio Vesaisten keskusliiton liittokokouksessa 8.6.2013 Turussa.

Vesaisten uudella johdolla tehtävääVesaiset on lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka toteuttaa osin lastensuojelulain ja osin nuorisolain tarkoittamia, kuntien ja valtion toimipiiriin kuuluvia tehtäviä,  yhteistoiminnassa niiden kanssa.

Valtaosa toiminnasta tapahtuu järjestössämme piirien ja osastojen toimijoiden henkilökohtaisen ja vapaaehtoisen työn voimin. Ilman meitä Vesaisvanhempia tuskin mikään leiri taikka matka olisi mahdollinen  - puhumattakaan osastojen kerhotoiminnasta.

Vapaaehtoistyö vaatii kuitenkin puitteet missä toimia ja viralliset kanavat, joita pitkin asioita hoidetaan .

Nämä puitteet meille luo Vesaisten keskusliiton organisaatio, vesaispiirit ja näihin palkattu henkilöstö. Liitto tarjoaa myös taloudellista apua niin piireille kuin sen kautta myös osastoille.  Vesaiset saavat toiminta-avustusta Valtiolta. Valtionavun määrästä ja jaosta päättää opetusministeriö.

Avun määrästä ovat poliittiset puolueet kiistelleet viime vuosina voimakkaasti ja on esitetty avun määrän sitomista puolueiden eduskuntaryhmien kokoon. Erityisesti Perussuomalaiset, Vihreät ja kristilliset ovat olleet tässä asiassa eniten äänessä.

Lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöjen avustukset tulevat siis opetusministeriöltä, joka saa rahoituksen tähän tarkoitukseen Veikkauksen tuotoista. Veikkauksen rahoja ei voi jakosuhdelain mukaisesti käyttää puoluetoimintaan.  

Opetusministeriö ohjaa rahoja nuorisolain mukaisesti lapsi- ja nuorisotoimintaan. Valtakunnallisten lapsi- ja nuorisojärjestöjen ja niiden piirijärjestöjen avustukset myönnetään tulosperusteisesti. Tulosperusteita ovat toiminnan laatu, laajuus, taloudellisuus ja ajankohtaisuus.  

Nyt osa puolueista haluaisi poistaa rahoituksen myöntämisen tulosperusteisuuden eli toiminnan laadun ja laajuuden mukaan, jaettavaksi ainoastaan parlamentaarisien valtasuhteiden pohjalta.Tämä olisi vastoin nuorisolakia, Veikkauksen jakosuhdelain henkeä ja järjestöjen yhteistä tahtoa valtionapujen perusteista.

Lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöt ovatkin yhdessä esittäneet kantansa jo jokin aika sitten julkaistussa kannanotossaan.  Jos lapsijärjestöt siirretään puoluetukien piiriin, niin ne eivät enää voi työllistää ja kouluttaa pitkäaikaistyöttömiä mm. koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Näillä muutoksilla olisi todennäköisesti myös vaikutuksia kuntien avustuspolitiikkaan.

Toinen merkittävä vaara toiminnan kannalta välttämättömän rahoituksen jatkumisen kannalta on Veikkauksen monopolin mahdollinen purkaminen ja veikkausvarojen tuoton ohjautuminen kansainvälisten toimijoiden käsiin. Tällaisessa tilanteessa valtio menettäisi suurimman osan niistä tuotoista, joista omaakin toimintaamme rahoitetaan.

Näitä toiminnallemme elintärkeitä asioita -  muun kehittämisen rinnalla - on pystyttävä tarkastelemaan ennakkoluulottomasti. On osattava tarttua tilaisuuteen Liiton rahoituksen järjestämiseksi sellaisissakin oloissa, joissa pahin vaihtoehto toteutuu ja Valtionapu loppuu taikka merkittävästi supistuu. Silloin  Vesaisten johdon on pantava taitonsa ja tietämyksensä peliin ja löydettävä kestävät ratkaisut toiminnan jatkumiselle.

Vesaiset on lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka toteuttaa osin lastensuojelulain ja osin nuorisolain tarkoittamia, kuntien ja valtion toimipiiriin kuuluvia tehtäviä,  yhteistoiminnassa niiden kanssa.

Valtaosa toiminnasta tapahtuu järjestössämme piirien ja osastojen toimijoiden henkilökohtaisen ja vapaaehtoisen työn voimin. Ilman meitä Vesaisvanhempia tuskin mikään leiri taikka matka olisi mahdollinen  - puhumattakaan osastojen kerhotoiminnasta.

Vapaaehtoistyö vaatii kuitenkin puitteet missä toimia ja viralliset kanavat, joita pitkin asioita hoidetaan .

Nämä puitteet meille luo Vesaisten keskusliiton organisaatio, vesaispiirit ja näihin palkattu henkilöstö. Liitto tarjoaa myös taloudellista apua niin piireille kuin sen kautta myös osastoille.  Vesaiset saavat toiminta-avustusta Valtiolta. Valtionavun määrästä ja jaosta päättää opetusministeriö.

Avun määrästä ovat poliittiset puolueet kiistelleet viime vuosina voimakkaasti ja on esitetty avun määrän sitomista puolueiden eduskuntaryhmien kokoon. Erityisesti Perussuomalaiset, Vihreät ja kristilliset ovat olleet tässä asiassa eniten äänessä.

Lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöjen avustukset tulevat siis opetusministeriöltä, joka saa rahoituksen tähän tarkoitukseen Veikkauksen tuotoista. Veikkauksen rahoja ei voi jakosuhdelain mukaisesti käyttää puoluetoimintaan.  

Opetusministeriö ohjaa rahoja nuorisolain mukaisesti lapsi- ja nuorisotoimintaan. Valtakunnallisten lapsi- ja nuorisojärjestöjen ja niiden piirijärjestöjen avustukset myönnetään tulosperusteisesti. Tulosperusteita ovat toiminnan laatu, laajuus, taloudellisuus ja ajankohtaisuus.  

Nyt osa puolueista haluaisi poistaa rahoituksen myöntämisen tulosperusteisuuden eli toiminnan laadun ja laajuuden mukaan, jaettavaksi ainoastaan parlamentaarisien valtasuhteiden pohjalta.Tämä olisi vastoin nuorisolakia, Veikkauksen jakosuhdelain henkeä ja järjestöjen yhteistä tahtoa valtionapujen perusteista.

Lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöt ovatkin yhdessä esittäneet kantansa jo jokin aika sitten julkaistussa kannanotossaan.  Jos lapsijärjestöt siirretään puoluetukien piiriin, niin ne eivät enää voi työllistää ja kouluttaa pitkäaikaistyöttömiä mm. koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Näillä muutoksilla olisi todennäköisesti myös vaikutuksia kuntien avustuspolitiikkaan.

Toinen merkittävä vaara toiminnan kannalta välttämättömän rahoituksen jatkumisen kannalta on Veikkauksen monopolin mahdollinen purkaminen ja veikkausvarojen tuoton ohjautuminen kansainvälisten toimijoiden käsiin. Tällaisessa tilanteessa valtio menettäisi suurimman osan niistä tuotoista, joista omaakin toimintaamme rahoitetaan.

Näitä toiminnallemme elintärkeitä asioita -  muun kehittämisen rinnalla - on pystyttävä tarkastelemaan ennakkoluulottomasti. On osattava tarttua tilaisuuteen Liiton rahoituksen järjestämiseksi sellaisissakin oloissa, joissa pahin vaihtoehto toteutuu ja Valtionapu loppuu taikka merkittävästi supistuu. Silloin  Vesaisten johdon on pantava taitonsa ja tietämyksensä peliin ja löydettävä kestävät ratkaisut toiminnan jatkumiselle.
_____________________________________________________________
Lapsenmielisten perheiden puolesta on taisteltava
by Varsinais-Suomen Vesaiset (Muistiinpanot) on 25. maaliskuuta 2013 kello 14:08Yhteiskunnan ydinyksikkö on perhe. Nykyajan yhteiskunnassa perheitä on monenlaisia, on ydinperheitä, monikkoperheitä, sateenkaariperheitä ja nimityksiä on vaikka kuinka erilaisille ihmisten yhdessä asumisen muodoille.

 Perheitä ”kiusaa” nykyaikana ajankäytön rajallisuus. Paineita on kaikilla perheen jäsenillä, jäsenten iästä riippumatta. Perinteiselle yhdessäololle ja tekemiselle on hyvin vähän aikaa. Tällöin myös vastuu perheistä ja niiden hyvinvoinnista ikään kuin laajenee koko yhteiskuntaa käsittäväksi.

 Nykyajan perheillä on toki erinomainen yhteiskunnan tuki, mutta ehkä hieman liian helposti odotetaan muiden ratkaisevan arkipäivän ongelmia; vastuu on hajaantunut. Kuitenkin perhe, ydinyksikkönä , parhaiten tuntee omat mahdollisuutensa arjesta selviämiseen.

Perheillä pitäisi olla kuitenkin samat mahdollisuudet ulkopuoliseen apuun, asuinpaikasta riippumatta;  ovatko ne maalaisperheitä vai kaupunkilaisperheitä. Palvelujen sekä avun olisi oltava samalla tavalla saatavilla kaikille perheille.

Yhteiskunnan vastuu perheestä korostuu ongelmien kohdatessa perheitä. Usein näissä yhteyksissä nostetaan esiin lapsen etu, joka on hyvin ymmärrettävä käsite sitä  tarkemmin ajattelematta - mutta kuitenkin erittäin vaikeasti määriteltävissä.

 Määritelmä lapsen edusta perustuu YK:n lasten oikeuksien yleissopimukseen. Lapsen etu tarkoittaa sitä, että lapsella on etusija erityiseen suojeluun jos lasten ja aikuisten edut ovat ristiriidassa keskenään. Sen toteuttaminen on vain erittäin vaikeaa, kuten surullinen Eerika tapauskin meille on osoittanut.

 Me elämme nyt suuressa murrosvaiheessa hyvinvointiyhteiskunnassamme, jossa paineet sen murentamiseen ovat suuret heikon ja epävakaan taloustilanteen johdosta. Tällöin paine siitä, että hyvinvointia leikataan ensin niiltä, jotka ovat muutenkin heikommassa asemassa, on suuri.

 On luvassa kuntaremonttia, sote-uudistusta ja nyt myös varhaiskasvatuslakia ollaan uudistamassa. Varhaiskasvatuslaista on Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko osuvasti sanonut, että tältä lailta on lupa odottaa paljon. Se on totta, sillä laissa ollaan tarttumassa mm. hyvin vaikeaan aiheeseen, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamiseen, joka ei  ole niin mustavalkoinen ajatus, kuin äkkiseltään voisi näyttää, johtuen juuri perheiden erilaisuudesta.

Kaiken kaikkiaan, olemme tilanteessa, jossa on muistettava, että vain hyvinvoivista perheistä kasvaa hyvinvoivia kansalaisia, jotka voivat rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

 Lapsenmielisten perheiden puolesta siis kannattaa erityisesti nyt taistella ja siinä Vesaistoiminta voi olla yhtenä kannustavana toimijana perheiden yhdessäolon hyvien hetkien järjestämiseksi.

 Eero Vainion puhe Vesaisten valtuuskunnassa 23.3.2013

________________________________________________________________
Kaksinaamaiset hallituspuolueet
14.2.2013 14:04
 EeroVainioKatsellessani kotikaupunkini valtuuston istuntoa TV:stä sen käsitellessä pyydettyä lausuntoa kuntauudistuksesta, heräsi mielessäni outoja kysymyksiä.  Lausunto oli kaikin puolin asiallinen ja siinä oli vastattu jokaiseen pyydettyyn kohtaan  hyvin perustellusti ja määrätietoisesti mielipide, josta ei  tullut kuulijalle väärinkäsitystä. Lausunnon sanoma ja sisältö oli kuntaliitoskielteinen. Lausunnosta kävi ilmi etteivät kuntarajojen siirrot tuo yhtään lisää työpaikkoja eikä voimavaroja kuntalaisille suunnattujen palvelujen tuottamiseen.

Mikä tässä sitten niin ihmetyttää on se miten hallituspuolueisiin kuuluvien puolueiden edustajat lausuntoon tuossa valtuuston istunnossa suhtautuivat.  Kokoomuksen edustajat useammasta suusta ylistivät lausuntoa ja sen kotikaupungin itsenäisyyttä korostavaa sisältöä. Lisäksi heidän mielestään suoritettavat kuulemiset ja selvityksen maksavat yhteiskunnalle lähes saman mikä toisin käytettynä olisi turvannut seutukunnalle tuhansia työpaikkoja.  - Tässä asiassa ei voikaan olla eri mieltä jos asiaa järjellä ajattelee.

Demareiden edustajalla oli toisenlainen näkökulma lausunnon analyysissä. Heidän mielestään kun kerran selvitetään  niin samalla voisi selvittää muunkinlaisia malleja vaikka ”kotikunta – maakuntamallia” vaikkei sitä vaihtoehtoa juuri tuolla nimellä mainittukaan.

Niin – vielä se ihmetys. Miksi mainitut puolueet kuntatasolla esiintyvät kuntauudistusta vastustavina ”patriootteina” puolustaen itsenäisiä kuntia ja arvostellen hyvinkin voimakkaasti kehitystä, jota samanaikaisesti samojen puolueiden edustajat ovat kiihtyvällä tahdilla ajamassa eteenpäin. Miten on selitettävissä se, että  hallituspuolueiden johto ei ota millään tavalla huomioon maakuntaa edustavien puoluetovereidensa mielipiteitä. Alkaa epäillä johtaako tätä maata puolueet, joiden sisäinen hallinto perustuu voimakkaaseen hierarkiaan ylhäältä alaspäin ja kaikki päätäntävalta on  harvan ja valitun puolue-eliitin hallussa. Onko Kokoomuksen ja SDP:n sisäpiiri yhdessä Vasemmistoliiton ja Vihreiden, niin ja ruotsalaisten kanssa tehnyt maassa vallankaappauksen, josta vahvat merkit nyt  alkavat näkyä.

Toivoa vaan sopii, että äänestäjät ja kannattajat tämän tajuavat ja tarkistavat kantansa,mitä ovat kannattamassa.

____________________________________________________________________________

Kaupunkiseutu murroksessa

Kokoomus ja SDP ovat suurimpina hallituspuolueina päättäneet, että Suomen kuntamäärää on pienennettävä. Varsinais-Suomeen ei näiden kaavailujen jälkeen jäisi kuin muutama kunta. Meidän Raisiolle nämä suunnitelmat merkitsisivät liittymistä Turkuun. Merkittävintä tässä muutoksessa  eivät ole varsinaiset kuntarajat, vaan palveluiden siirtyminen kauemmas kuntalaisista Turun keskustaan. Samalla se merkitsee myös lähidemokratian tuhoa. Keskusta ei voi tätä kehitystä hyväksyä.

Mielenkiintoista asiassa on, että kuntatasolla Kokoomus ja SDP-poliitikot kiistävät kilvan kuntaliitosten mahdollisuuden, mikä tuntuu sikälikin uskomattomalta kun samalla hallituksessa he ovat kovaa vauhtia ajamassa kuntauudistusta eteenpäin.  Miksiköhän hallituspuolueet eivät ole kuntatason päättäjiä kuulleet? Totuus lienee se, että kyseessä on vain kuntavaalien aikaansaama hätääntynyt  politikointi siitä, miten rakentaa kuntalaisten silmissä  uskottava vaalikampanja.

Valheelle ja petokselle ei  vaalikampanjaakaan  saisi rakentaa. Kuntalaisille olisi selkeästi  kerrottava , mitä käytännön tasolla Turkuun liittyminen Raisiolle merkitsisi. Totuushan on, että lukio on ensimmäisenä vaaravyöhykkeellä, ammattiopetuskin on siinä ja siinä. Koko kouluverkostoa tultaisiin varmasti supistamaan. Sairaala ja terveyskeskushan on jo menossa. Yleishallintomenoista ei sellaisia säästöjä voi aikaansaada, että niillä kuntaliitosta voitaisiin perustella.

Kun Raisio lähti mukaan Turun seudun Rakennemalliin ja MAL-sopimukseen se samalla antoi Turulla oman lainmukaisen kaavoitusvaltansa.  - Miten Turku sitten tuota valtaansa käyttää ja mihin asuminen ja elinkeinot sitten ohjataan?

Kaiken takana kummittelee vielä Sote- uudistus, joka etenee hitaasti, mutta varmasti kuntauudistuksen taustalla. Totta on, että Suomessa juuri tämä sektori aiheuttaa harmaita hiuksia päättäjille, mutta nämä ongelmat eivät poistu kuntarajoja siirtämällä. Ihmiset ja palveluntarvitsijat eivät rajojen siirtelyllä vähene. Totuus lieneekin siinä, että keskittämällä ja siirtämällä palveluita keskuskaupunkiin Turkuun, pakotetaan ihmiset siirtymään lähemmäs jäljellejääviä palveluita. Näin keskuskaupunki tiivistyy ja ympäristö kuihtuu. Eipä niitä palveluita sen jälkeen enää siellä tarvitakaan.

Äänestämällä Keskustan ehdokasta kuntavaaleissa, voit saada luotettavan edustajan itsellesi puolustamaan Sinulle tärkeitä palveluita

Keskustan Raision Kunnallisjärjestö ry:n puheenjohtaja,

Eero Vainio
kuntavaaliehdokas

________________________________________________________________"Lapsen oikeudet ovat vanhempien velvollisuuksia"

Eero Vainio | 03.06. klo 00:38 vastaus Suomenmaan artikkeliin, jossa kerrotaan Keskustan ehdottavan yleisen äänioikeusikärajan laskemista 16 vuoteen.
Otsikossa mainittu lause on lainattu lapsiasiainvaltuutetun Maria-Kaisa Aulan tunnetuksi tekemästä käsitteestä. Lapsella on tosiaankin oikeus olla lapsi eikä häneltä vielä tule vaatia ottamaan vastuuta aikuisille kuuvissa asioissa. Henkilö on lain mukaan lapsi ja vailla täysi-ikäisen oikeuksia ollessaan alle 18 vuotias. Alle 18 vuotias henkilö ei esimerkiksi vielä saa ajaa autoa, ei avata pankkitiliä eikä ostaa eikä myydä asuntoa eikä myöskään hallita ilman uskotun miehen suostumusta perimäänsä omaisuutta.

Miten nyt sitten voidaan vaatia tai edes ehdottaa, että vajaavaltainen henkilö olisi päättämässä yhteiskunnallisista asioista, joissa voivat olla kysymyksessä suuret taloudelliset ja inhimilliset arvot ja samaan aikaan henkilö ei voi avata pankkitiliä.

 Annetaan lasten olla lapsia ja hoidetaan me aikuiset yhteiskunnan asioita sillä tavalla, että siinä on sijaa myös lasten mielipiteille ja otetaan heidän tarpeensa aidosti huomioon. Onneksi on perustettu järjestelmiä, joilla lasten asia on mahdollista huomioida kuten Lastenparlamentti ja Nuorisoparlamentti. Lisäksi on joukko muitakin foorumeita, joiden kautta alaikäisten ääni tulee hyvin kuuluviin päättäjien niin halutessa. Meidän aikuisten velvollisuus on huolehdittava lasten oikeuksista, joista tärkein on lapsen oikeus omaan lapsuuteensa, jota ei rasiteta aikuisten velvollisuuksilla

________________________________________________________________


Turun seudusta reservaattiHallituksen esittämän kuntarakenne-ehdotuksen mukaan Turkuun liitettäisiin seutukunnan nykyiset kunnat niin, että koko Varsinais-Suomen  maakuntaan jäisi vain 4 kuntaa Turun lisäksi.

Rakentaminen ja elinkeinoelämä ohjattaisiin pääosin keskuskaupunkiin Turkuun turvaamaan keskuskaupungin kehitys muun maakunnan kustannuksella. Myös Turun hallitsematon taloudenhoito vaatii suunnattomasti lisää rahaa, jota nyt siis saadaan maakunnasta.

Hyvin toimiva ja kustannustehokas palvelurakenne, jonka rakentaminen on juuri vasta päättymässä Paras-hankkeen mukaisesti, heitettäisiin samalla tarpeettoma romukoppaan. Jatkossa palvelut olisivat uuden suurkunnan asukkaiden saatavissa lähinnä Turun keskustassa. Palvelut tuotettaisiin pääosin monikansallisten suuryhtiöiden toimesta esimerkiksi MedOne, Mehiläinen, Sita jne. Noita palveluntuottajayhtiöitä hallinnoi ainoastaan raha eivät demokraattisesti valitut hallintoelimet. Asukkaiden päätösvallan ulkopuolelle siirtyisivät (monet ovat jo siirtyneetkin) myös keskeiset kunnallistekniset ja infrastruktuuriset elementit kuten liikenne,  vesihuolto ja jätevesi - energiansiirto ja tietoliikenneyhteydethän jo ovatkin pääosin ulkomaisen pääoman omistuksessa.  

Tämän kaiken siunaa uusi ja uljas kuntarakenneuudistus, jonka hyötyjen löytämisessä eivät maamme huippu asiantuntijatkaan ole onnistuneet. Kunnallisessa päätöksenteossa olisikin nyt sitten huippunopealla aikataululla otettava kantaa tehtyyn esitykseen. Lisäksi hallitus käy muodollisen keskustelun maakunnissa, tyyliin Nokian ilmoitukset joukkoirtisanomista, kokoamalla kansaa urheiluhalleihin kuulemaan kohtalostaan. Toteutuessaan tämä Suomen rauhanajan suurin ihmisten elämään vaikuttava mullistus autioittaa maakunnan nopeaan tahtiin ja tekee seutukunnasta reservaatin, jossa talonpojat raatavat olemattomalla palkalla ilman lähipalveluita pitääkseen maaseudun kauniina kaupungin hyväosaisten nautinnoksi. Maalla liikkuva keskuskaupunkilainen voi sitten todeta ”kyllä maalla on mukavaa”.
- Eero Vainio Rannikkoseudussa ja Uuden Suomen mielipiteissä.

________________________________________________________________

Raision keskustan kannanotto:
Raision Keskusta: Kuntauudistus kumoon!

Suomen Kuvalehti julkaisi perjantaina 13.1. Kataisen ja Urpilaisen hallituksen suunnitelmat  Suomen uudeksi kuntakartaksi. Nykyisen 336 kunnan sijaan niitä olisi Suomessa vain 70. Maakuntaamme Varsinais-Suomeen kuntia jäisi Kataisen hallituksen keskittämis-, leikkaus- ja pakkoliitosohjelman jälkeen vain viisi (5).-    Oma Raisiomme sekä seudun muut kunnat pakkoliitettäisiin sinipunahallituksen kartassa  yhteen Turun kaupungin kanssa. Me emme hyväksy hallituksen suunnitelmaa, emmekä tapaa, jolla se tehdään. Kataisen hallitus halveksii tällä onnettomalla toiminnallaan sekä kuntalaisia että kuntien päättäjiä, toteaa Keskustan Raision  kunnallisjärjestön puheenjohtaja Eero Vainio.Raision Keskusta ei hyväksy sinipunahallituksen eriarvoistavaa ja keskittävää politiikkaa. Palvelut karkaavat entistä kauemmaksi ja ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa oman kotiseutunsa asioihin hävitetään.Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi linjasi 13.1: ” Keskustan missio tästä eteenpäin on selvä. Me teemme kaikkemme kuntauudistuksen kaatamiseksi. Se on järjetön ja ihmisten arkielämälle vieras. Se on vain likaista valtapolitiikkaa. Keskusta tunnistaa uudistusten tarpeet, mutta hallituksen suunnitelmat johtaisivat katastrofiin.”  Raision  Keskusta yhtyy Kiviniemen linjaukseen sataprosenttisesti.-    Kuntalaisten ja kunnan päättäjien on saatava aidosti itse päättää, kuinka he uudistavat ja kehittävät kuntaansa. Kutsumme kaikkia kuntalaisia taisteluun hallituksen keskittämisen politiikkaa vastaan ja oman vaihtoehtomme rakentamiseksi. Syksyn kunnallisvaaleissa jokaisella on mahdollisuus sanoa vahva mielipiteensä hallituksen linjasta – joko ehdokkaana tai äänestäjänä, sanoo puheenjohtaja Eero Vainio.lisätietoja: Eero Vainio, puhelin 0405896160