KUNTATAVOITTEET

Raision yökuva nettiin laimalla_valmis_1.jpg

Keskusta puolustaa kotikaupunkimme itsenäisyyttä:

- että päätämme itse asioistamme
- päätämme missä hauamme asua
- ketkä ovat yhteistyökumppaneitamme

Keskusta puolustaa hyviä lähipalveluita:


- että kaupunki voi taata toimivat peruspalvelut
- toimivan terveyskeskuksen
- laadukkaat vanhuspalvelut sekä kehittyvän omaishoidon
- turvallisen erikoissairaanhoidon
- riittävän lasten- ja nuorten ja perheiden tuen
- laadukkaat koututus- ja sivistyspalvelutKeskusta vaatii raisiolaosille turvallisen asuin- ja elinympäristön:


- vaadimme turvallisen koulutien
- toimivat liikenneyhteydet
- luontoarvot huomioitava maankäytössäKeskusta kannattaa elivoimaista yritystoimintaa:

- monipuolinen elinkeinorakenne työpaikkoineen turvattava Raisiossa
- laadukas kaupallinen palvelutaso Raision keskusta-alueella
- myös suurten ja työllistävien yritysten toimintaedellytykset turvattava

Jos olet samaa mieltä, tue Keskustan toimintaa!  

Vain vahvistuva Keskusta voi turvata kotikaupunkimme Raision itsenäisyyden ja sen hyvät lähipalvelut


Valtuustöryhmä - valtuutetut ja varavaltuutetut aakkosjärjestyksessä:

 

Emmi Haavisto.jpg

Emmi Haavisto, opiskelija, VARA


Erkki Haavisto.jpg

Erkki Haavisto,
agronomi. VALTUUTETTU


Mikko Kaamanen.jpg

Mikko Kaamanen,
metsätalousinsinööri. VARA

 

Mirjam Karila.jpg

Mirjam Karila, sosionomi.
 VALTUUTETTU


            


Lauri Laukkanen.jpg

Lauri Laukkanen,
agrologi, VARA


 
Kalle Myllymäki.jpg

Kalle Myllymäki,
maahanmuuttopäällikkö
.
VALTUUTETTU