Keskusta Nousiaisissa

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Nousiainen / Keskusta Nousiaisissa

Kunnallisjärjestö

Suomen Keskustan Nousiaisten Kunnallisjärjestö on syyskokoukseen valinnut johtokuntaan
vuodeksi 2014 seuraavat henkilöt.

Olli Sillanpää                puheenjohtaja
Minna Lempiäinen      sihteeri
Salla Aavikko
Matti Anttila
Aija Tarvainen
Timo Virtanen
Harri Ylikylä
Virpi Järäinen
Kati Laaksonen
Kai Luhtala
Marko Mäkelä
Jari Olli

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Olli Sillanpää                                          Sihteeri  Minna Lempiäinen
                             02-5333456                                            040-5520271
                             olli.s(a)dnainternet.net                        minna.lempiainen(a)nousiainen.fi