Naantalin Keskusta

Keskusta talot ja maisema yläkuva kaupunki.jpg

Naantalin Keskusta toivottaa kesää!

FB_IMG_1527188246536.jpg


Tiedotamme toiminnastamme Naantalin keskustan Facebook sivuilla:

https://www.facebook.com/naantalinkeskusta/


Tervetuloa mukaan toimintaan!Ryhmäpuheenvuoro asuntomessuista 26.2.2018

Asuntomessujen hakeminen on saanut aikaan paljon keskustelua, kuten kuuluukin. Kysymyksessä on hanke, joka seuraavat neljä vuotta sitoo melkoisen määrän henkisiä ja taloudellisia resursseja, ja on Naantalin mittasuhteissa hanke, jonka ympärille kuuluukin reipas keskustelu. Hanke on siinä mielessä erikoinen, ettei sitä yksisilmäisesti voi arvioida sen paremmin oikeaksi kun vääräksikään. Edessämme on investointi, jonka kulut on helppo laskea, mutta tulojen muodostuminen on monimutkaisempi kysymys.

Eilisessä Turun Sanomissa  aluetutkija Timo Aro kirjoitti muuttovoiton kohdistumisesta entistä harvempiin kuntiin ja kaupunkeihin. Muuttoliikkeen sinänsä ennustetaan kiihtyvän, ja kohdistuvan entistä enemmän Kaupunkiseuduille. Mutta tätä asiaa voi myös tarkastella muusta kun yleisestä näkökulmasta. Mikä on yhteistä kunnille ja kaupungeille jotka ovat muuttovoitosta nauttineet.

Ainakin yksi yhteinen tekijä on se, että asukaslukuaan kasvattaneet kunnat ja kaupungit ovat tehneet jättimäisiä ja rohkeita investointeja ja suunnitelmia elinvoimansa lisäämiseksi. Tampereen ja Turun suuret hankkeet ja suunnitelmat eivät ole muuttovoiton ja työpaikkojen näkökulmasta olleet turhia. Asuntomessuhanke voi Naantalin mittakaavassa olla samalla tavoin positiivisuutta, asukaslukua ja työpaikkoja kasvattava hanke. Vaikka messuhanke ei suoranaisesti toisi meille kaipaamiamme lapsiperheitä, sen aikaansaama positiivinen vire niitä varmasti tuo.

Naantalin Imagon säilyttäminen on ollut meille keskeinen puheenaihe, kun strategioita ja suunnitelmia on laadittu. Voidaan kysyä, onko säilyttäminen riittävä tavoite, vai pitääkö imagoa parantaa selvästi, ja minkälainen investointi siihen tarkoitukseen on riittävä. Asuntomessut eivät varmasti tätä ratkaise, mutta neljän vuoden positiivisella julkisuudellakin on kiistaton osansa mielikuvan luomisessa. Ihmiset arvostavat  paikkakuntia joissa ollaan rohkeita ja katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen.

Asuntomessujen taloudellisista vaikutuksista on aikaisemmilla messupaikkakunnilla tehty selvityksiä, ja niiden mukaan messujen tuomat välilliset tulot järjestävälle kunnalle ovat olleet miljoonaluokkaa. Kysymyksessä voi siis myös olla paikallisille yrittäjille merkittävä tulonlähde, ja varmasti myös työpaikkoja ja positiivista pöhinää luova merkitys. Olemme monesti puhuneet yritysmyönteisyydestä ja yritysilmapiiristä, ne eivät parane puhumalla vaan päättämällä ja tekemällä. Pienet yritykset ovat tutkimustenkin mukaan hyviä työllistäjiä, ja sitäkään mahdollisuutta ei kannattaisi hukata.

Taloudellinen investointi messuihin on Naantalille kiistatta suuri. Mutta voidaan kysyä mikä investointi on riittävä säilyttämään meidät kehittyvänä ja vetovoimaisena kuntana. Investoinnissa on kuitenkin lieventäviä seikkoja, Luonnonmaa on joka tapauksessa jatkossa se suunta jonne Naantali laajenee, kunnallistekniikkaan investoiminen on pahimmillaankin etupainotteinen meno, mutta kokonaan turhaksi se ei tule.

Kanavahanke saattaa olla talouden nykynäkökulmasta nyt liian kallis, mutta sekin mahdollisuus kannattaa tuleville sukupolville säilyttää. Tekniikka kehittyy ja kaupunki laajenee, kukaties jonakin päivänä kanavakin on ajankohtainen, kuussakin on kuitenkin käyty.

On aiheellista kysyä onko meillä jatkossa varaa kouluverkkoon  ja muihin hankkeisiin jos investoimme asuntomessuihin. Keskustan ryhmän näkökulmasta juuri asuntomessuhankkeen kaltaisilla toimilla me varmistamme jatkossa taloutemme kestävyyden. Uskon kysymys.

SoTe-uudistus vie kaupungilta paljon tehtäviä ja tulojakin pois. Kaupungille jää kuitenkin varhaiskasvatus, koulutus maankäyttö ja kaavoituksen tehtävät. Jotta nämä pystytään hoitamaan, meidän tulee huolehtia elinvoimamme riittävyydestä esimerkiksi asuntomessujen kaltaisilla hankkeilla.

Naantalin Matkailu ei varmasti kaadu vaikka asuntomessuja ei tulisikaan, mutta on ihan selvää että 120- 160.000 kävijää on suuri mahdollisuus myös Naantalin Matkailuyrittäjille ja koko elinkeinolle.

Asian valmistelu on ollut kova ponnistelu viranhaltijoille ja myös luottamushenkilöille. Valmistelussa esillä ollut vaihtoehtoinen malli antoi hyvää perspektiiviä päätöksen pohjaksi, ja siinä oli lukuisa hyviä asioita joita varmasti kannattaa jatkossa kehittää ja toteuttaa.

Herra puheenjohtaja, Keskustan ryhmä on käynyt messuaisan ympärillä lukuisa palavereita, ja mielipiteitä on ollut laidasta laitaan. Avoimen keskustelun ja Perusteellisen harkinnan jälkeen olemme päätyneet yksimielisesti kannattamaan asuntomessujen hakemista. Näemme hankkeen Naantalin tulevaisuuden kannalta suurena mahdollisuutena. Käsillä on hanke, jonka kustannukset tulevat eteemme nopeasti ja hyödyt vasta myöhemmin, näemme kuitenkin että meidän luottamushenkilöiden tehtävä on luoda uskoa tulevaisuuteen ja yhteiseen tekemiseen, ei ole onnea ilman työtä ja tuskaa.

Kuten aikaisemmin totesin, asian ympärillä on käyty värikästäkin keskustelua. Demokratian kannalta olemme oikeilla linjoilla kun keskustelua ja mielipiteitä on paljon, ja ne hyväksytään. Tämän kaltaiset suurta työpanosta ja uskoa vaativat mahdollisuudet muuttuvat hyviksi asioiksi jos kaikki yhdessä teemme työtä sen eteen.

Valmisteluun on käytetty ennätysmäisen paljon viranhaltijoiden panosta, ryhmämme puolesta esitän kiitokset mittavasta panoksesta.

Ja lopuksi puheenjohtaja, toivon että kaikki ovat valmiit hyväksymään valtuuston päätöksen on se mikä hyvänsä, ja sitten työhanskat käteen ja yhdessä töihin.


  Apila kädessä.jpg

Uutisia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.