Kuntavaaliohjelma

KESKUSTAN KUNTAVAALIOHJELMA 2017 – NAANTALI


SIVISTYS ON ELÄMÄN MITTAINEN PROSESSI – JA JOKAISEN OIKEUS
- perheiden kasvatustyötä tuettava; ennaltaehkäisevä työ tärkeää
- päivähoito pidettävä korkeatasoisena; lisäksi huolehdittava vaihtoehtoisten päivähoitomuotojen
saatavuudesta – kotihoidontuen kuntalisä säilytettävä ja avoimen päiväkodin toiminta
mahdollistettava
- varhaiskasvatus sekä esi- ja peruskoulutus lähipalveluna kaikille naantalilaisille; ryhmäkoot
säilytettävä riittävän pieninä; yksiköiden vähentäminen ei saa kasvattaa ryhmäkokoja
- hyvät kirjasto- ja muut kulttuuripalvelut sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut kaikille naantalilaisille

KAAVOITAMME TULEVILLE SUKUPOLVILLE
- monipuolisia uusien sukupolvien asuinmahdollisuuksia koko kaupungin alueelle
- yritystontteja kaavoittamalla luomme työpaikkoja ja hyvinvointia
- saariston tyypillistä haja-asutusta sallittava, jotta matkailu- ja palvelutarjontaa voi syntyä

ELÄVÄ SAARISTO YHTEINEN TAVOITTEEMME
- Velkuan yhtenäiskoulu säilytettävä saariston omaleimaisuuden ja elinvoiman ilmentymänä
- yhteysalusliikenteen maksuttomuus turvattava

ARKIPÄIVÄN YMPÄRISTÖTEOT
- joukkoliikennettä kehitettävä koko Naantalin alueella
- ympäristö ja luonto jätettävä jälkipolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa, kuin sen itse saimme

VIISAS KUNTA PANOSTAA TYÖHYVINVOINTIIN
- huolehditaan osaavasta työvoimasta ja edistetään työhyvinvointia ja tasa-arvoa

SOTE-UUDISTUS
- olemme mukana tekemässä positiivista sote-uudistusta ja myötävaikutamme omalla toiminnallamme
siihen, että kuntalaisten tasa-arvoiset palvelut säilyvät tulevaisuudessa

ELINKEINOPOLITIIKKA – YRITTÄJYYS LUO ELINVOIMAA
- Naantalin kaupungin hyödynnettävä paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä hankinnoissaan
- kouluissa suosittava paikallista lähiruokaa esim. perunat, kala, vihannekset, salaatit
- yrittäjyyteen kannustava henki saatava syttymään Naantaliin
- ns. mökkivero (=kiinteistövero) saatava kohtuullistettua matkailuyrittäjille

VAHVISTAMME YHTEISÖLLISYYTTÄ
- luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä tiivistettävä ja uutta luottamusta synnytettävä
eri toimijoiden kesken (kolmas sektori, yhdistykset jne.)