Lautakunnat

Lautakuntien jäsenet;

Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta
Atte Liitola (varajäsen; Seppo Kustonen)

Koulutuslautakunta
Pasi Vehmanen (varajäsen; Elina Koisaari)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sini Paasikivi (varajäsen; Hanna Tuhkio)

Saaristolautakunta
Pj. Jari-Antti Hörkkö (varajäsen; Heikki Saarinen)

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Mika Törne (varajäsen; Pia Puhakka)

Tarkastuslautakunta
(varajäsen; Annika Urpolahti)

Tekninen lautakunta
Kaisa Suovanen (varajäsen; Atte Liitola)

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
(varajäsen; Atte Liitola)