Keskusta Liedossa

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Lieto / Keskusta Liedossa

Keskusta

Meille tärkeitä asioita

TURVALLINEN LIETO - ihmisläheinen, itsenäinen, kehittyväLaitetaan kotiasiat hoitoon

Yksi valvoo yövuoroa, toinen pendelöi Helsinkiin, kolmas tekee töitä kotona. Ja kaikille heille täytyy taata mahdollisuus valita, miten he haluavat lapsiansa hoidettavan. Tarvitaan joustavuutta. Siksi meille on tärkeää, että päivähoitopalvelut tarjotaan lähipalveluina, lasten kotihoitoa tuetaan ja Lieto-lisää kehitetään. Haluamme, että Liedossa on kokopäivähoidon lisäksi tarjolla myös osapäiväistä varhaiskasvatusta. Lupaamme kehittää avointa päiväkotitoimintaa kunnan eri taajamiin.

Kodit tarvitsevat terveyttä

Sairastuminen ei katso aikaa eikä paikkaa. Kun ihminen sairastuu, apu on lähellä ensihoidon toimiessa. Haluamme edelleen olla kehittämässä omaa terveyskeskustamme sekä tukea terveyttä edistäviä toimenpiteitä terveydenhuollossa. Terveyskeskuksessa tulee tarjota myös dementia-, depressio- ja päihdehoitajan palveluita. Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut tulisi saada samasta neuvolasta. Kouluterveydenhoitajien ja -lääkärien työaikaa kouluilla tulee huomattavasti lisätä. Tärkeää on myös lisätä ennaltaehkäiseviä terveyttä edistäviä seulontoja kuntalaisille.

Koulutie on myös kotitie

Koti kasvattaa, koulu tukee. Koulu opettaa, koti tukee. Tehtävät ja roolit kulkevat niin tiiviisti käsi kädessä, että emme voi tukea vain koulua tai kotia. Meidän pitää tukea kumpaakin. Kun peruskoulujen luokkakoot pidetään riittävän pieninä, yhteys lapseen ja nuoreen on helpompi säilyttää. Ja kun yhteys toimii, nuorelle voidaan tarjota juuri hänelle sopivia koulutusvaihtoehtoja. Pidämme tärkeänä sitä, että erityisopetusta tarjotaan enemmän myös lähikouluilla ja klinikkaopetusta kehitetään. Koulu- ja kotitien on oltava turvallinen.

Jokainen meistä haluaa asua omassa kodissa

Ikäihmiset ovat meille tärkeitä. Teemme töitä sen eteen, että kotipalveluihin ohjataan riittävästi rahaa, ja että Lietoon tulee palvelukeskus, jossa on päivätoimintaa ja erityispalveluita kotona asuville vanhuksille sekä mahdollisuus lyhytaikaiseen hoitojaksoon. Olemme sitä mieltä, että terveydenhuollon ja sosiaalitoimen vanhuspalvelut on syytä yhdistää, koska näin ne palvelevat parhaiten kuntamme ikä- ihmisiä. Koteja ympäröi korvaamaton luonto.

Aurajoen kulttuurimaisema on meille suuri arvo ja sen hyvinvointi on meidän kaikkien vastuulla. Ympäristöstä huolehtiminen alkaa jokaisesta meistä. Arvokkaan Aurajoen kansallismaisemansäilyttämisen kannalta on tärkeää että maisema-alue säilyy myös viljelykäytössä. Kunnan päätöksenteossa on otettava aina huomioon ympäristönäkökulma. Bussilla pitää päästä kulkemaan paremmin, ja siksi haluamme olla kehittämässä joukkoliikennettä.

Kierrätystietoisuutta pitäisi lisätä erityisesti aikuisten keskuudessa. Ympäristö jatkuu Liedon ja Suomen rajojen yli. Reilun Kaupan edistäminen edistää usein myös ympäristön asiaa muualla. Muualla syntyvät ympäristökatastrofit koskevat myös meitä. Yritykset luovat uusia työpaikkoja.

Elinvoimaiset yritykset ovat yksi hyvinvoivan kunnan elinehdoista. Hyvät yrityspalvelut tuovat uusia yrityksiä Lietoon ja tukevat jo olemassa olevien yritysten toimintaa. Pidämme tärkeänä, että kunnassa toimii yritysasiamies yrityspalveluita kehittämässä. Myös kuntapalveluja voidaan kehittää yritysyhteistyöllä esimerkiksi niin, että kotipalveluita voidaan ostaa palvelusetelitoiminnan kautta pienyrittäjiltä.

Kun annat äänesi Keskustalle, annat äänesi omalle kodillesi. Sillä Keskusta laittaa kotien asiat kuntoon.