Uutiset ja tapahtumat

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Kustavi / Uutiset ja tapahtumat
VALTUUSTOALOITE

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kustavin kunta on savuton työpaikka
1.6.2011 alkaen. Valtuustoryhmä edellyttää kunnanhallituksen valmistelemaan
asiaa siten, että Kustavin kunta siirtyy 1.6.2011 savuttomaksi työpaikaksi.
Savuttomassa työpaikassa tupakointi on kielletty kaikilla työpaikan sisä- ja
ulkotiloissa tupakkalain edellyttämällä tavalla. Kyseessä oleva kielto koskee myös
työpaikan piha-alueita. Myöskään työkoneissa tai työajalla autoissa ei tupakoida.
Tupakkatauot ovat sallittuja lakisääteisillä ruoka- ja kahvitauoilla.
Virallisten taukojen ulkopuolella tapahtuva tupakointia ei lasketa työajaksi. Työpaikan
savuttomuudesta on ilmoitettava asianmukaisin kyltein. Työpaikkailmoituksissa
ilmoitetaan savuttomasta työpaikasta.

Kustavissa 24.1.2011

Keskustan valtuustoryhmä

Asia on ollut esillä kunnanhallituksen kokouksessa 7.2.2011. Hallitus päätti pyytää
 lausuntoa kunnan yhteistyötoimikunnalta.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.52011.

Kunnanhallitus päätti, että Kustavin kunnan työpaikoilla otetaan 1.6.2011 käyttöön savuttoman työpaikan kriteerit. Päätöksen täytäntöönpanosta ja seurannasta vastaavat osastopäälliköt ja vastuualueiden esimiehet.

Tavataan