Blogi

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg

26.8.2018 – Rauno Vanhanen

Parempi omistajanvastuu julkisiin rakennuksiin  

Julkisten rakennusten sisäilmaongelmista on kärsitty, puhuttu ja kirjoitettu vuosikaudet.  Ja rakennuksia on näiden johdosta myös korjailtu yhtä kauan. 

Varmasti sisäilmaongelmia on yksityisissäkin rakennuksissa mutta ainakin julkisen keskustelun perusteella ongelmat näyttävät olevan nimenomaan julkisella puolella, erityisesti kuntaomisteisissa rakennuksissa kuten kouluissa. Itse uskon, että ongelmia onkin juuri julkisella puolella ja siihen on minusta myös aivan ymmärrettävä selitys: omistus.

Kun yksityinen henkilö tai yksityinen yhteisö rakentaa rakennuksen, sillä on omakohtainen taloudellinen intressi tehdä rakennus mahdollisimman hyvin, jotta rakentamisesta ei aiheutuisi myöhemmin odottamattomia kustannuksia, kuten kosteusvaurioita. Yksityisellä taholla laiminlyönti tai huolimattomuus rakentamisessa tai kunnossapidossa tuntuu välittömästi omassa lompakossa. Vastuu on välitöntä ja henkilökohtaista, omistajan on itsensä maksettava omilla varoillaan korjauskustannukset. Vaikka rakennuksen omistava yksityinen taho olisi suuri osakeyhtiö, sieltä löytyy aina se lopullinen yksityinen henkilöomistaja tai -omistajat,  joiden omissa lompakoissa huolimaton rakentaminen tuntuu. Kun rakennetaan itselle, siis omaan omistukseen, ei kerta kaikkiaan kannata rakentaa huonosti.

Toisin on julkisten rakennusten kohdalla. Kun kunta tai valtio rakentaa, kunnostaa tai huoltaa rakennuksiaan, kuka kantaa välittömän henkilökohtaisen vastuun huonosta rakentamisesta  omalla lompakollaan?  Ei kukaan.

Tottakai julkisellakin puolella on vastuujärjestelmät huolimattomasta toiminnasta, mutta enpä ole havainnut, että koskaan olisi lähdetty keneltäkään virkamieheltä tai luottamushenkilöltä peräämään korvauksia kosteusvaurioista. Vastuun toteutuminenhan edellyttäisi, että virkamiehen tai luottamusmiehen todettaisiin olevan vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa huolimattomuudestaan. Tietenkin julkisyhteisö voi yrittää periä kustannuksia kosteusvaurioista ja sisäilmaongelmista yksityisiltä urakoitsijoilta, mutta se mahdollisuus ei kokemuksen perusteella ole estänyt vahinkojen syntymistä.  Yksityinen omistaja taas kantaa aina vastuun itse omistamansa rakennuksen vaurioista aivan riippumatta siitä onko itse toiminut huolimattomasti.

Kukaan julkisen puolen toimija ei siis käytännössä kanna henkilökohtaista taloudellista vastuuta huolimattomuudesta rakentamisesta tai kunnossapidosta. Sellaista vastuuta ei todellisuudessa ole.

Mikä tästä on johtopäätös?

Hyvin yksinkertaisesti: julkisella puolella ei pitäisi enää rakentaa omaan omistukseen. Parempi on antaa yksityisten tahojen rakentaa ja omistaa koulurakennukset,  terveyskeskukset ja muut vastaavat,  jotka kunta/valtio sitten vuokraa itselleen. Tällöin julkisessa käytössä olevilla rakennuksilla on omistaja- ja vastuutaho, jolla itsellään on oma välitön taloudellinen intressi tehdä rakennukset mahdollisimman hyvin ja pitää ne myös jatkuvasti asiallisessa kunnossa.

Omistajuudella on väliä.

Rauno Vanhanen

 -----------