Porvoon Keskustan tiedotteita

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uusimaa / Suomeksi / Kunnat / Porvoo / Uutiset ja tapahtumat / Porvoon Keskustan tiedotteita
Porvoon Keskustan syyskokouksen tiedote 27.11.13

Konkreettisia tekoja kaupunkilasten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi, kylärakenneohjelma kierrokselle kyläyhdistyksiin

 Porvoon uusi strategia linjaa, että kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia parannetaan ja palveluita kehitetään yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa. Porvoon Keskustan kunnallisjärjestö edellyttää konkreettista muutosta päätösten valmistelutapaan. Tulevaisuudessa tulee kaupungin ohjelmia ja päätöksiä entistä selkeämmin ja avoimemmin esitellä etukäteen, eikä niin myöhään, että kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet ovat minimaalisia tai vasta päätösten teon jälkeen.

 Valmistelussa olevista ohjelmista ja suurista päätöksistä tulee jatkossa pyytää lausuntoja esimerkiksi toimialaan liittyviltä yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Kouluja koskevissa merkittävissä päätöksissä ja selvityksissä tulee pyytää lausunnot koulujen vanhempainyhdistyksiltä. Elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta tulee kuulla ainakin Porvoon yrittäjiä, Kauppakamaria ja Nuorkauppakamaria. Lapsiperheitä koskevissa merkittävissä muutoksissa tulee aktiivisesti kuulla paikallisia lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä sekä esitettyä Lapsiasiainneuvostoa. Ikäihmisiä koskevissa asioissa vanhusneuvoston lisäksi voi enemmän hyödyntää myös eläkeläisjärjestöjä.

 Alkuvuodesta 2014 valmistuu kylärakenneohjelma, joka on merkittävä Porvoon kylien kehittämisen tai kehittämättä jättämisen kannalta. Porvoon Keskustan kunnallisjärjestö edellyttää, että kylärakenneohjelma lähetetään lausunnoille ennen valtuuston hyväksymistä kyläyhdistyksiin, jotta myös kylien asukkailla ja heitä edustavilla yhdistyksillä on mahdollista ottaa asiaan kantaa poliittisten päättäjien lisäksi. Eri kylät olivat mukana valmistelun alkuvaiheessa, joten on tärkeää, että heidän näkemyksensä kuullaan asiakirjasta ennen valtuuston päätöstä.

Keskustan Porvoon kunnallisjärjestön johtokunta 2014:

Anne Korhonen (puheenjohtaja), Mikko Venäläinen (varapuheenjohta), Nejdet Karadag, Soili Koskelainen, Outi Lankia, Jari Kupsu, Mauri Leiramo, Kirsi Nurme. Henna Oikarinen, Marja Nurme ja Aira Pasuri