Muut edustukset

Muut edustukset

Asunto-oikeuden jäsenet
Kiinteistötoimituksen uskotut miehet
Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä
Kullaatoimikunta
Käräjäoikeuden lautamiehet
Poliisin neuvottelukunta
Satakunnan erityishuoltopiirin ky.
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky.
Satakuntaliiton edustajainkokous